Tartalomjegyzék
Visszatekintés 2000-2008.
Következő oldal
Minden oldal

 

                                                           2000-2008
 
 
 
 
 
Ittlétem kilencedik esztendejébõl tekintek vissza azokra az eseményekre, amelyek gyülekezeti értelemben és a faluközösség tekintetében is építőek, emlékezetesek voltak, maradtak. Az általam vezetett Historia Domus  /Házi Krónika/  lejegyzéseit alapul véve, kívánok tartalmas olvasást !
/Juhász Klára református lelkipásztor/
 
 
2000 .Nov.5.
LELKÉSZBEIKTATÁS
 
Lelkészházaspárként érkeztünk Kalotaszeg két szomszédos egyházközségébe, Bogártelkére és Nádasdarócra.
Engem a nádasdaróci református gyülekezetbe választottak meg és iktattak be 2000 .November. 5-én.  
                                                           
Az ősi templomba a közös öröm célkitűzésével gyülekeztünk. Érkeztek helyiek és holland testvérgyülekezetbeliek, lelkésztársak, családtagok, barátok. EgykoriLelkészbeiktatás 2000. novemberén principálisom, a Kolozsvár Pata utcai Fehér-templom lelkész-esperese, Ferenczy Miklós kíséretében kórusuk előadása betöltötte a jó akkusztikájú templomot és valamennyiünk szívét is.                                                                           
Igehirdetés és köszöntések láncolatában szólt az ima értem s a faluért, azért, hogy közös akarattal, Isten dicsőítésére és az emberek javát munkálva történjen minden cselekvésünk. A templomi együttlétet ünnepi ebéd zárta a két falu közös szervezésében.
 
 Bővebb képanyagot IDE KATTINTVA talál.
                                                                                                                                     
                                                                                                                
                                                                                                                              
2oo1.Augusztus.19.-2o.                                                                
CZIRA UNOKATESTVÉREK TALÁLKOZÓJA
                                                    Összegyűlt a nagy család...
"... hét határon túlról és országon belülrõl 87 családtag vállalta a sok száz és ezer kilométerben mérendõ távolság legyõzését ahhoz, hogy visszatérjen a forrásvidékre, a "szép, híves patakra". Arra a forrásvidékre, mely talajt adott a naggyá nőtt családfának, arra a forrásvidékre, ahol ma ismét öröm együtt lenni mindazoknak, akik innen indultak el, az otthonból. Mert ez az a vidék, ahol hajdan id. Czira Bálint lelkipásztor szolgált s nyomdokában tíz gyermeke közül két lelkész fia is.
A daróci és a szomszédos bogártelki szolgálatuk majd' egy évszázadot ölelt át. Hűségük és elkötelezettségük életforma volt. A nemzedékeken keresztül átörökített hitük és szeretetük tette gazdaggá életüket. .."
/ v.ö.Juhász Klára lkp.- Református Család c.egyházi lap-2oo1,6.sz./
 
                                                    Czira unokatestvérek az ősi templomban
A Református Család Napja keretén belül szervezett unokatestvér-találkozón Ft. Tőkés László püspök úr hirdette az Igét a Róm. 13, 7-8 alapján:
"A világ s benne mi is eladósodunk valóságosan és lelki értelemben is. Isten szeretete vethet véget adósságainknak. Amíg foghíjas a mi szeretetünk, addig az emberi lét mindig fenyegetett....számunkra is csak egy út járható: a szereteté. Ez a legértékesebb valuta. Ebből kell élnünk családjainkban és azon kívül is...''
A családtagok a temetőkertben emlékeztek id. Czira Bálint lelkipásztorra, az Édesapa és Nagyapa életére és munkásságára. Lánya, Dobri Jánosné Czira Klára nagy lelkesedéssel beszélt Édesapjáról.
Nt.Ferencz László, a Kalotaszegi Egyházmegye lelkipásztor-esperese, a találkozó fõszervezője és főágú rokona, ill. Hermánn M. János lelkipásztor emlékkoszorút helyezett el a hajdani előd sírjára.
A nap hátralevő részében számtalan emlék elevenedett meg. A családok élő szóban is bemutatkoztak és megerősítették összetartozásuk kötelékeit. Az alkalomra rendezett  kiállítás régi fényképtöredékekkel és népi hagyományok emlékeivel gazdagította a találkozót. A beszélgetés éjszakába nyúlt a tábortűz mellett.
                                                                                                                                                                                                              
Az emlékkönyvbe írtakból szemelvényesen, a teljesség igénye nélkül :
 
"Szeretettel..."
/  a tíz Czira  gyermek közül- Dobri Jánosné Czira Klára, Kolozsvár/
 
"Szeretettel gondolunk őseinkre és örültünk a "Czira-találkozón".
Számomra mindig megható Nádasdarócra jönni, hiszen koraifjúságom idejét idézi, mikor is még nagyapám,id.Czira Bálint volt a lelkipásztor és a nyarakat mindig itt töltöttük.Sok minden megváltozott, az idő is már valamennyire eljárt fölöttünk, de a régi emlékek ma is megmaradtak.Boldog vagyok, hogy ezt a helyet, gyermekkorom egy darabját itt lévő gyermekeimnek is megmutathattam! Remélem, Isten ad még sokszor itt találkozást, ahol oly nagy szeretettel fogadtak. Köszönöm, köszönjük."
/ unoka- Dobri András lelkipásztor, Kolozsvár-Kerekdomb /
 
                
 " Én csak egy szem vagyok a láncban, és mégis ez a lánc az enyém is" /dédunoka-Dobri Réka, Kolozsvár /
 
" Ma már nem egy vagyok magam, ma már sokan vagyunk együtt!"
/dédunoka-Kuti Boróka , Szováta /
 
" A legszebb gyermekkori emlékek felelevenítésével, boldogan, hálásan vettem részt az unokatestvérek találkozóján."
/ Nagy Emese Zsófia /
 
" Milyen jó, mikor a testvérek békességben együtt vannak!"
/ Hermánn M. Rebeka teológus, Hollandia /
 
" Egész létünk értelme annak mágiájában áll, hogy legalább egy valakinek szüksége van ránk...Sok köszönettel és tisztelettel egy augusztusi éjszaka "befogadottjától". "
/ Kuti Dénes festőművész - Szováta, Dobri Klára Czira-unoka férje /
 
"Megpróbálunk mi is dédszüleink, nagyszüleink nyomdokaiba lépni. Remélem sikerülni fog. Az erdélyi magyarság nem fog elfogyni!"
/ dédunoka és családja- Filep Farkas, Jutka, Kund és Gergő, Kolozsvár / 
 
"A daróci gyülekezet csodálatos vendégszeretetét élveztük az unokatestvérek találkozójának megszervezésénél. Mindent köszönök!"
/ unoka- Dobri István franciaországi nagykövet ,Budapest /
 
"Oldalágon bár, de mi is örömmel vettünk részt ezen az igazi nagycsaládi találkozón. Köszönettel a sok  élményért és szeretetért !"
/ Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet tanár, Kolozsvár /
 
"Boldog vagyok, hogy itt lehettem!"
/unoka- Morvay Zsuzsa tanítónő,Bánffyhunyad/
 
"Életem első éveit  töltöttem Darócon. Itt tanultam meg a betűvetést Biá Mámától /Deák Erzsébet/ és mindeddig legkedvesebb emlékeim a daróci nyarakhoz fűződnek. Érthető tehát, hogy minden alkalommal nagy-nagy szeretettel jövök ide vissza. Remélem nagyon sok ilyen alkalom
adódik még."
/ unoka- Filep Leventéné Dobri Ágnes , Kolozsvár /
 
"Sok szeretetet kaptunk, szivünkben megőrizzük."
/ Czira Sándorné /
 
"Nagyon szépen köszönjük a sok segitséget és a szeretetet, amivel körülvettetek."
 / unoka felesége-Ferencz Lászlóné, Judit Körösfőről /
 
"Itt a Czira találkozón azt mondom nektek, hogy én Filep Zsombor Nemere vagyok , de ez mit sem számít, mert az én ereimben Filep, Dobri, Czira, Báthory vér folyik-ezért mondom mit sem számít, a fontos az, hogy igazak legyünk és tartsuk meg apáink hitét.
/dédunoka- Zsombor/
 
A fent leírt és a későbbi találkozókról IDE KATTINTVA talál képanyagot.
 
 
 2002. Május. 4-6. 
EMLÉKTÁBLA  LELEPLEZÉS
 
"Szimbolikus értelmű valamennyiünk számára ez az emléktábla, mely jelzi és hangsúlyozottá teszi egy közelmúltnak hét évét. Arra a kezdetre emlékeztet, mely dátumhoz kötötten 1995-höz kapcsolódik---amikor a nagyvilágnak két szegletéből fonódott össze ez a testvérgyülekezeti kapcsolat NÁDASDARÓC és EMMEN
/ Hollandia / között.
Azóta vagytok nekünk, kedves hollandiai reformátusok a " nagyobb testvér ", azóta vagyunk mi számotokra Erdély kicsiny falujában élõ 115 református a "kisebb testvér "...
     Testvérgyülekezet vagyunk. Az élet írott és iratlan törvényei szerint jó, ha aTestvérgyülekezet testvérek számíthatnak egymásra. Ti ezt jól érzékeltétek. Lehetõségetek és tehetősségetek szerint viseltettetek irántunk mindvégig. Lelki tápot és anyagi segítséget is kaptunk Tőletek. Ez utóbbinak köszönhetően mondhatjuk örömmel és hálaadással azt, hogy ez az épület ma már gyülekezetünk tulajdonában áll.
     Egykor 50-60 éven át szellemiek tárháza volt ez az iskola, melynek padjaiban ültem én is kortársaimmal együtt. Gyermekeim is itt kezdték. Sajnos iskolaként nem mûködhet már évek óta létszám hiány miatt. De Istennek segedelmével lehet ez még számunkra lelki többletet adó tárház...
     Ez az emléktábla nemcsak a múltra pillant vissza, hanem előre is tekint: a jövőbe tekintünk általa . És ezt reménységgel tesszük, mert mindaddig, amíg tenni akarunk, addig élni is akarunk ..."
/ felolvasta: Jakab Ferkő János kurátor /
 
A holland vendégeink lejegyzéseiből:
" We are visiting our partner communities in Doroltu and Bagara /Roumenie/. Its very nice to meet each other again.We really enjoy our visit.The people are kind and we feel at home.We also have the opportunity to go in church together. Thank you for the wonderful time.May God bless us all ! "
The Holland Roumenie group,
Ellie Munneke
Rieks Kleine Deters
Harma Kleine Deters
ds.Jan Fischer and Gesa S.Fischer
L.Rabbers and Elli Rabbers
Elso Scholtens and Bep Scholtens
Gea and Jaro Herden
Frouke and Dick van Wieren
Karel K.Kok
 
"For the Doroltu community:
We congratulate you very much with the new building on this special Sunday, a very sunny day which gives still more joy in our heartes.We wish you all a very happy and prosperous future and God bless you in your work in the community.We hope that this building will be the center of the christian community  for the whole population.
We, of members of the three churches of the city of Emmen, are very glad and happy that we could to here some nice days.
We hope to meet again soon.
God bless you all ! "
/ Dick van Wieren /
 
Az eseményről IDE KATTINTVA talál képeket.
 
 
 
2002. Jún. 2.
KOPJAFA ÁLLÍTÁS
 
"...igaz ugyan, hogy az egyházi évnek ünnepnapokhoz kötődő fél évén túl A résztvevők a kopjafánálvagyunk már, de ez a mai együttlét ugyancsak ünnepi jelleget ölt.
Id. MÁTHÉ ISTVÁN /1882-1935 / kántor-tanító sírjánál állunk, ahol egy magasba ívelő  kopjafa áll ma már. Jele ez annak, hogy emlékét hordozzátok, pozitiv életpéldáját idézitek . Bátorító példa és éltető erő ez egyben az utódokra nézve is.
     Ti tudjátok legjobban, Kedves Család és a gyülekezet idősebb generációja, hogy évtizedeket átölelő munkával Ő alapozta meg  és építette e református közösség lelki életét.
Igét hírdetni, Istent dicsőíteni nem csak szóban lehet, hanem énekszóban is. Ő egykor az utóbbival tanított önzetlen, áldozatkész munkával. És nem csak ezen a téren emelhető ki lelkiismerettel végzett szolgálata, hanem a szőlőültetvények létrehozása is mind az elhunyt Nagyapa, Dédapa nevéhez és cselekedeteihez fűződik.
      Örüljetek annak, hogy szeretett Családtagotok személyében szolgáló, odaszánt életű hívő emberi életet idézhettek fel.
Legyen ez a nap ilyenként a hálaadás és az emlékezés szavával átitatott nap is..." /Juhász Klára lelkipásztor alkalmi beszéde/
 
"SZŐLŐHEGY és KOPJAFA ---ellentétes fogalmak, mégis ezek a fogalmak jelzik Nádasdaróc népének együttérző emlékezetét.
Emlékeznek id. Máthé István /1882-1935/ egykori kántor-tanítóra, aki áldozatkész munkájával győzte meg e kis nádasmenti falu lakosságát : Teremjen szőlőt az eddigi kopár domboldal!
Családi jussként osztották fel az addig hasznavehetetlen, délre nézõ, a Vigyázó hideg áramlatától részben védett domboldalt, majd Szilágyballáról személyesen hozott szőlőoltványt s ültették el közösen a ma is termõ szõlőhegyen.
Létesített faiskolát Darócon és Bogártelkén, de ennek mára nyoma sincs.
E mécsesként lobogó-égő egykori Tanító bácsinak az emlékét hírdeti e felállított-avatott kopjafa az ősi templom közelében.
E rendkívüli eseményre megjelent a szétszórt rokonság, unokák és dédunokák Zalától, Tatán és Budapesten át--hisz kötelesség leróni a kegyeletet és emlékezni ...együtt a daróciakkal és bogártelkiekkel. "Az igazak emlékezete áldott."
/ Vér István ny. tanító gondolatai, Egeres -Nádasdaróc /

A Családtagok  gondolataiból:
"Tisztelettel köszöntöm a kedves daróci gyülekezetet, külön a nagytiszteletü  lelkész házaspárt és mindazokat, akik megtiszteltek  bennünket és nagyapánkat azzal, hogy eljöttek a kopjafa állításra.
Jó egészséget kívánok!
/ unoka- Máthé István, Budapest /
 
" Édesapánk / Bandika / emlékén át hálával gondolunk Daróc lakosaira, összetartó közösségére az emlékek ilyen hosszú megtartásáért! Köszönet a megemlékezés, az istentisztelet lehetőségéért.
Daróc, mint édesapánk, nagyapánk emléke örökké élni fog!
/ Máthé Enikő és családja, Budapest /
 
" A Máthé rokonság egyik legfiatalabb tagjaként köszönöm ezt a szép időt, amit itt tölthettem el és remélem, a lehető leghamarabb újra találkozhatunk.Köszönöm a daróciaknak, hogy emlékükben őrzik dédapám emlékét.
Testvéreim nevében is: Tóth Gergely Áron- Máthé Endre, Bandi bácsi unokája Tatáról "
 
IDE KATTINTVA fotók is találhatók.
 
 
2003. Jan. 14. 
HALOTTI  MEGEMLÉKEZÉS
 
"...együttérzésben gyűltünk össze mindannyian, hogy utolsó útjára kísérjük e kis falu egykori tanítóját, DEÁK szül. MÁTHÉ ERZSÉBET volt daróci tanítónõt.
Több, mint 6o évvel ezelőtt jött ebbe a kalotaszegi faluba szolgálatteljesitésre. Mert az értelmiségi szolgálat -a szakmai felkészültség és tudás jogán és azon túl - mindenképpen szolgálat a nép, a reábizottak érdekében.
Ezt a szolgálatot végezte Deák Erzsébet  késõbb Böske néni, a közismert és kedvelt "Biámámá"teljes életén keresztül: 1940-tõl 1972-ig, mondhatnánk nyugodtan 1975-ig, mert addig volt és voltak daróci lakosok.
Néhány nap híján 88 évet élt /szül.1915. febr. 25./. És végakarata szerint a daróci ősi temetõbe kísérjük, rég elhunyt szülei körébe. Ez is bizonyitéka annak, mennyire darócinak tudta, érezte magát...kötelességből kereste és tanította a boldoguláshoz vezető utat. Teljes élete folyamán meggyőződött arról, hogy jobb az elég, mint a sok. Próbálta megtenni a kötelességét, ha nem is sikerült mindenben és mindenkor, de ezáltal felismerte saját értékeit is. Felismerte a Kölcsey által idézett bölcsességet: mit, mikor és miként kell szólni és tenni.Igyekezett " tenni a dolgát"-Kós Károly szavaival élve..." 
/Vér István egykori kolléga /
 
IDÉZET az egy hónappal elhalálozása előtt -kérésemre-írt lejegyzéseiből                                                                           
/J.K./ :
"1940. február 20-án kerültem a nádasdaróczi református felekezeti iskolához kántortanitónõnek.Czira Bálint       ref. lelkész kísért fel az iskolához. Tél volt, az út havas volt és az iskolás gyermekek a "közön" szánkóztak. Mikor megláttak, hogy jövünk, mint valami " piros gomolyák" szaladtak be az iskolába, mire odaértünk, mint valami angyalok szépen, csendben ültek és köszöntek. Ez az elsõ kedves emlékem Darócról.                                                                                 Az egykori iskola épülete
Megkezdődött a tanítás: szorgalmas, igyekvő gyermekek voltak. Rendesen jártak iskolába, minden reggel 1 darab fát is hoztak magukkal, mert azzal fűtöttük az iskolát, amit hoztak. És igy ment 1948-ig, amikor államositották az iskolát. Tovább az állam gondoskodott róla. ...1951-ben bezárták az iskolát, mert csak 6 gyermek volt. A szülők hoztak egy családot, hogy így szaporítsuk a létszámot. Sem tanulás, sem fegyelem szempontjából semmi hiány nem volt egész ottlétem alatt 1972-ig .
Kúltúrmunkát is végeztem, öreg emberek is felkerültek a szinpadra, hogy a fiatalokat kisegítsék. Szép emlék egy tanitónak vissza gondolni az ott töltött időszakra. Kántori végzettségem is volt, és kántorizáltam. Temetést kisértünk ki a temetőbe, mikor a fejünk felett megjelentek a repülõk, szerencsére nem bombáztak. Sokan elestek a háborúban, az emléktábla őrzi a nevüket.A templomot is kirabolták, a katétra egy bársony teritőjét és egy szőnyeget elvittek. Azóta új iskolát és kulturházat is építettek, de sajnos nem működik az iskola, mert kevés a gyermek, sem a kulturház, ha nincs vezetője. Kívánom, hogy minél hamarabb legyen meg az iskola sok gyermekkel, a jó Isten segítse hozzá a Daróciakat!
Szeretettel: Deák Erzsébet ny. tanítónő "
 
 

2003.Aug.18.-Szept.10.
ÁTALAKÍTÁS...ISKOLÁBÓL GYÜLEKEZETI HÁZ
 
"Gyülekezetünk alappilléreiként -gondnok, presbitérium, lelkipásztor és sok lelkiismeretes egyháztag -tudtuk az iskolaépület imateremmé való átalakításának fontosságát és az ezzel járó előkészületek nehézségeit, sőt oroszlánrészét is.
Az évekkel ezelõtt megfogalmazódott gyülekezeti elképzelés elméleti síkjáról végre rátérhettünk a tettek, konkrét cselekedetek vonalára...
 
...a legfontosabb munkaszakaszon túl vagyunk. Az alaperősítés elengedhetetlen volt. A legfontosabb és egyben a legnehezebb munkafázist tudjuk magunk mögött, mely kemény fizikai erőbevetést igényelt és esetenként nem várt meglepetéseket is tartogatott. /pl. vízforrás felbukkanása /
Bár idén csak ez a nagyméretű munka valósulhatott meg, mégis nagyon hálásak vagyunk. S ha látszólag " élettelen kövekbe" fektettük is a sok pénzt, tudjuk, hogy nemes ügyet szolgáltunk .Hisszük, hogy munkánk gyümölcstermő lesz és ebben az "élő kövek", maga a nádasdaróci gyülekezet apraja-nagyja fog részesülni..."
/Juhász Klára lelkipásztor ünnepnyitó  gondolatai/
 
Megjegyzés : az átalakító-építő munkálatok kitartottak 2oo5 augusztusáig .A falu a maga áldozathozatalát felvállalta anyagiakban, fizikai munkavégzésben egyaránt. De ez korántsem fedte a kiadások töredékét sem. Ezért a Kalotaszegi Egyházmegye gyülekezeteihez is fordultunk, akik anyagi támogatásukról biztosítottak. A holland testvérgyülekezet  tervszerüen vállalta az anyagiak juttatását mindvégig, így e közös összefogás eredményeként megvalósulhatott rég megálmodott álmunk.
/ J.K lkp./
 
 
 
2004. Máj. 23.
A  "FILEMON-HÁZ"  FELAVATÁSÁT KÉPVISELVE...
 
"Tisztelt Egybegyűltek!
 
Nádasdaróc lelkipásztoraként és egyben  Bogártelke egyházközségének a képviseletében is szeretnék szólni röviden, eleget téve a felkérésnek.

A hálaadásnak napja a mai nap, melyen a Kolozsvár-Kerekdomb gyülekezetének örömében osztozunk valamennyien. 
Ennek kapcsán önkéntelenül is eszembe jut a két évvel ezelőtti, ugyancsak májushoz kötődő felejthetetlen esemény, amikor megtörtént a bogártelki református gyülekezet imatermének a felavatása és a parókia tetőterének átadása.
A presbiterek egyike nagyon őszintén és sokatmondóan fogalmazott akkor: ez a ház a falu ékessége, a reformátusok gyöngyszeme.
Hálaadás- Háza lett névlegesen és valóságosan is. A "gyöngyszem" gyülekezeti termet nem csak kívülről szemlélik  híveink, hanem arra is gondot fordítanak, hogy ne maradjon soha üresen.
 
Ez a hely, ahova ma összegyülekeztünk, kissé kívül esik a faluközponttól, de mégis a falu berkein belül van. Itt áll a gyülekezeti házatok és ékeskedik...Célja és rendeltetése az, mint minden gyülekezeti háznak: hogy eggyékovácsoljon hitben és gazdagítson lelkiekben.
Örülök annak, hogy újabb gyöngyszeme adatott faluközösségünknek : a 
Filemon-ház.
 
Tudom, hogy minden építkezésnél elengedhetetlen a jószándékú hozzáállás, a sok fizikai munka, de ezekkel együtt nagyon fontos a bizakodás és az imádság is.
Isten veletek volt eddig és ígérete szerint veletek akar lenni minden napon. Sőt, ahogy az ószövetségi  Igében olvashatjuk: "Isten elébe megy annak, aki örvend és igazságot cselekszik és utaiban róla emlékezik."/Ézs:64,4 /
Elébe menni valakinek azt jelenti, hogy készülünk annak fogadására...elébe menni valakinek azt is jelenti, hogy várjuk a vele való találkozást és azt is, hogy nem hagyjuk magára az érkezőt...
Mi, nádasdaróciak és  bogártelkiek  örömmel és szeretettel fogadunk a faluközösség/ek/be, azon belül gyülekezeti életünk vérkeringésébe is!
 
Minden bizonnyal eseménydús nyár előtt áll a Kerekdomb-i gyülekezet, úgy, mint Bogártelke ill. Nádasdaróc is, mert előrejelzések szerint sok gyermekhang  lesz itt még-örömünkre-e nyáron...

Kívánom, hogy otthonra találjon  mindenki, aki ide jön és sok áldásban részesüljön, aki e háznak lakója lesz.
Áldott együttlétet valamennyiüknek!"
 /Elhangzott Sz. Juhász Klára Nádasdaróc lkp. köszöntőjében Bogártelkén, 2004. Május 23-án /
 
 
 
2005. Szept. 11.
A  GYÜLEKEZETI  HÁZ  FELAVATÁSA
 
"Nádasdaróc Református Egyházközség
Gyülekezeti Házának felavatása
2oo5. Szept. 11-én
Baróti János kurátor úr és
Székelyné Juhász Klára lelkipásztor szolgálata idején történt.
Isten áldja meg a hollandiai testvérgyülekezetek,
a kalotaszegi egyházmegye gyülekezeteinek és
a nádasdaróci gyülekezet híveinek életét
                    anyagi áldozathozatalukért és segítőkészségükért"
 -olvasható a faragott táblán utókori emlékül.
 
"...mintegy tíz éve, 1995-ben fonódott össze ez a testvérgyülekezeti kapcsolat a nagyvilágnak két szegletéből  NÁDASDARÓC és EMMEN /Hollandia/ között. Karöltve, kitartó támogatásotokkal indultunk egy nemes ügy útján és együtt, közös örvendezéssel érkeztünk célba.
 
Ezen a helyen egykor iskola volt. Gyermeklétszám-hiány miatt megszűnt létezni már nagyon rég. Ezért az egykori iskola épületét sok átalakító munkával új köntösbe öltöztettük. Mától GYÜLEKEZETI HÁZ a neve.
Több éves munkánk eredménye mindaz, amit ma láthatunk, amit ma felavatunk, amiért ma hálát adunk---hálát adunk ezen a napon azért, mert van ez a Gyülekezeti Ház.  
                                                       A felszentelés emlékét őrző tábla
Sok-sok anyagi befektetéssel, sok-sok fizikai munkával, sok-sok imádsággal, néha megfáradtan vagy elcsüggedve, de ismét bizakodó lélekkel haladtunk előre s mindig előbbre. Hisszük, hogy megtérül minden befektetés! Elsõdleges célját és rendeltetését betöltőn Isten tiszteletére hivattunk ma is ide és ezért hívogat majd a továbbiakban is a harangszó. Arra kell tehát törekednünk, hogy a gyülekezet "nagy családjában" mindig keressük és találjuk  meg az Istent és egymást is. Ezáltal erősödhetünk hitben és gazdagodhatunk lelkiekben .
 
Meglett, elkészült ez a Ház, de csak ezt tudni nem elég !
Ékessége, egy gyöngyszeme lett a faluközösségnek, de csak erre hivatkozni, büszkélkedni se elég!
Az épitésnek folytatódnia kell!
Lelki házzá kell ezt tenni, ahol gyermekek, ifjak, fiatal és idős generáció feltöltekezzék az Ige fényében.
Nektek szól a kérés, kedves daróci hívek: minden körülmények között tegyetek meg mindent azért, hogy ez a "gyöngyszem" a tietek legyen! Vágyjatok utána! Ne hagyjátok, hogy üresen maradjon e Ház, ne csak falakba ütköző legyen benne az Ige-szó.Szeressetek együtt lenni, itt ünnepelni, együvé tartozni.
 
A sok-sok elõkészület lázában , mindenre aprólékos kitekintéssel sikerült e napra koncentrálni. Nem egy álmatlan éjszaka előzte meg e napot, de hálás vagyok a gyülekezetnek, mert összekovácsolódott. Köszönöm a gyerekeknek is a helytállást, köszönöm a tekintetekből visszatükröződő szeretetet és megelégedettséget, köszönöm az őszinte, építő gondolatokat, a közös örömet, még a könnyeket is.Tudom, örömkönnyek ezek... Ittlétem öt évének fordulója felé közeledve, lelkipásztori szolgálatom lassan tizedik évfordulója küszöbén felejthetetlen eseménysorozatot hagyok magam mögött, ami boldogsággal és jó érzéssel tölt el. Köszönöm, hogy én is hasznos eszköz lehettem ennek a munkasorozatnak kivitelezésében !
 
Kívánom, hogy aki ide belép, oltalomra leljen és mindig erőtöbblettel, útravalóval térjen vissza otthonába...Isten áldása kísérje minden gyülekezeti együttlétünket,Isten áldja, őrizze és bátorítsa e maroknyi gyülekezetet ! "
/Elhangzott Juhász Klára lelkipásztor megnyitó  beszédében /
 
A NAPI  PROGRAMSOROZAT  TARTALMÁBÓL
 
-szalagvágás képviseleti alapon Nádasdaróc és Emmen részérõl
/Baróti János gondnok és Elso Scholtens pénzkezelõ/
-11 órakor istentisztelet: Igét hirdet: Sebestyén Ferenc lkp-fõjegyzõ, Kapus
-úrvacsoraosztás: ágendázik Jánosi Lóránd lkp, Inaktelke
-Köszöntõk: Nádasdaróc lelkipásztora, Székelyné Juhász Klára
-vallásórás-és konfirmánduskoruak ünnepi mûsora
-Nádasdaróc kurátora, Baróti János
-holland testvérgyülekezeti képviselõ, Elso Scholtens
-Dr. Prof. Murádin Katalin tervezõmérnök, belsõépitész
-Egeres-körzet alpolgármestere, Fekete P.P. János
-Vér István ny. tanitó, Egeres / daróci kántor/
-ajándékok átadása
-áldás, himnuszok eléneklése
-az épület és a munkálatokat megörökitõ fényképek megtekintése
-14 órakor ebéd a kultúrotthonban
-kötetlen program
-20 órakor vacsora
 
Megörökitett gondolatok:
"Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült a nádasdaróci gyülekezeti terem. Isten áldása legyen rajta, a benne szolgálók munkáján, a kicsiny gyülekezeten."
/  dr. Murádin Katalin tervező-belsőépitész, Kolozsvár /
 
"Istennek legyen hála, hogy a megálmodott imaház már valóság. Legyen ez közösségformáló a következő nemzedékek számára és büszkesége a falunak."
/ Fekete P.P. János Egeres-Község alpolgármestere, Bogártelke /
 
"This is a real party.../ Karel K. Kok ,Nieuvv Amsterdam-NL /
 
"Thank you for the very beautiful moments in the church during the morning and in the afternoon."
/ fam.L.and Elli Rabbers /
 
" We did have a very nice day.We are glad to see, the churcs is so beautiful.We hope to see you again and we wish you Gods blessing"
/ Bep Scholtens,Emmen-NL/
 
" Dear people!-Szeretettel...
Was a very nice day! God bless us,I feel that!  I hope that! God bless you and your church!
Viszontlátásra! "
/ Willy Homans, Emmen-NL /
 
Fotóanyag ITT TALÁLHATÓ.