Tartalomjegyzék
Eseménynaptár 2009.
Következő oldal
Minden oldal

 

 

 
                                                                      2oo9.
 
JANUÁR.01.
"Egy új esztendõ azt jelenti: új kegyelem, új fény, új reménység, új gondolatok, új utak, hogy az utak célba érjenek! "
/Otto Riethmüller/--- Nádasdaróc hiveit köszöntõ gondolatok az új év első napján.
Új évet nyitó istentiszteletet követően közgyűlést is tartottunk.
 
11-én istentisztelet keretén belül sor került ÚJVÁRI SAMU, gyülekezetünk új gondnokának beiktatására .        
                                                   Újvári Samu, új gondnokunk
 
Isten áldja meg életét kedves családjával együtt és adjon erőt, valamint sok bölcsességet  ez új tisztség betöltéséhez!                                                                             
18-án megkereszteltük Ifj. BALÁZS LÉTA JÁNOS és TIMEA elsőszülött gyermekét, ÁBELT. Kivánjuk, hogy kölcsönös szeretet hassa át e bővült család életét, mindennapjait!               
                                                 A kis Ábel  
                                                                                                                                    Jan.26-Február 1. Az EGYETEMES IMAHÉT láncsorozatába kapcsolódtunk be, mely alkalommal vendéglelkészek szolgáltak gyülekezetünkben, név szerint :Váncza Lajos /Magyarlóna/, Balázs Attila /Szentlászló/, Mihály János /Gyerővásárhely/, Pataki Levente /Bogártelke/ és Bántó Szilveszter /Kispetri/ egyházközségek lelkipásztorai.
A hívek is kitartottak  naponta emelkedő létszámmal és a záró istentiszteleten úrvacsorázó közösségben lehettünk együtt. Hálás köszönet azoknak a kedves Családoknak, akik az esti finom vacsorákról, a vendégek ellátásáról gondoskodtak .
 
 MÁRCIUS
 Időjárás tekintetében meglepetéseket tartogatott.
8-án ismét hótakaró fedte a falut, de ez nem gátolt abban, hogy megtartsuk a  KERESZTYÉN NŐK VILÁGIMANAPJÁT. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Asszonyai összeállitásában állt rendelkezésünkre a tájékoztató programfüzet, amiből földrajzi, történelmi, irodalmi és kulturális sajátosságokba nyertünk betekintést. Együttlétünk szeretetvendégséggel zárult, amibe kölcsönös, gyülekezetet és lelkipásztort érintő figyelmességek is belefértek.
                                                 Esti szeretetvendégség
15-én istentisztelet keretén belül ünnepi műsor- összeállitással készültünk a vallásórások és konfirmándusok bevonásával. A történelmi bevezetõ után üzenet értékű volt minden Petõfi-vers idézet...
A gyülekezet nevében köszöntöttük 81-ik életéve alkalmából VÉR ISTVÁN nyugalmazott Tanítót, aki korát meghazudtoló módon lehetõsége szerint minden rendezvény alappilléreként tevõleges még ma is. Isten éltesse Őt még sok erőben, egészségben!
                                               Március 15-i ünnepély
21-e  A várva-várt tavasz érkeztének napjaként fénnyel, igéretesen érkezett.
Születésnapként, örömben telt s ennek én  hatványozottan örültem, hiszen személyes ünnepnapon túl az egyházi HONLAP megszületéséért is nagyon hálás voltam. Köszönet ezért ismételten Tóth Gergely tatai /H/ informatika tanárnak, aki  társ volt a szerkesztésben, egykori tervek megvalósitásában.
Hálás köszönet továbbá Kovács Gyula bükkábrányi /H/ ismerősnek, aki nagyon hasznos tanácsadó és kitartó, továbbra is fontos segítség  a szerkesztés mindennapjaiban, a képek feltöltésében.
Bízva abban, hogy építő jellegű a munkánk, szeretettel ajánlom hívek, elszármazottak, barátok, ismerősök és valamennyi érdeklődő figyelmébe hasznos tanulmányozás, ismeretszerzés céljából.
A honlap elérhetősége: www.nadasdaroc.hu
 
23-a egy földi élet zártának nyugtázásával telt.
79 éves korában elhunyt egyháztagot, özv. JAKAB  PISTA  KATALINT kísértük utolsó útjára. A gyászoló családnak Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kivánunk!
 
27-én általános közmunkára,  takarításra került sor a faluban, egyházi ingó-és ingatlan területeken. A napi emelkedett hőmérséklet kicsalogatott minden természet-adta szépséget, zöld füvet, hóvirágot, aranyesőt, tulipánt...
                                                                  Virágvasárnapi tulipánok
ÁPRILIS
Eseményekben gazdag hónapnak bizonyult.
5-én ismét kettõs ünnep volt. VIRÁGVASÁRNAP lévén konfirmálásra került sor.
Két ifjú tett bizonyságot és fogadalmat a népes számú gyülekezet és az Úr Isten színe előtt.
BARÓTI SZILÁRD és KOVÁCS HUNOR ez alkalommal részesült
elõször úrvacsoravételben is. Isten áldja meg életüket az egyház berkein belül is!
                                 Kikérdezés...                                                                                                                                                                                                                
12-én HÚSVÉT ünnepkörébe léptünk. A három napos ünnepet a gyermekek alkalmi versszavalatai tették színesebbé. 
 
                                                    Húsvét ünnepén...
Húsvéthétfőn a fiúk, legények, férfiak tradiciókat felelevenítve-folytatva elindultak locsolni.Merthogy:"Húsvéthétfõn Nádasmentén szoktak locsolkodni, Hímestojást mosolyárban illõ nekem adni... " / Zöldellõ reggel-J.K./
                                                                   "Illő nekem adni..." 
                                                                                                                                                                      19-én ismét bővült e kisszámú gyülekezet. Megkereszteltük JAKAB FERKÕ ZSOLT és ILDIKÓ elsőszülött kisfiát, DÁVIDOT.
Kivánjuk, hogy nagyon boldog és szép éveket éljen szerettei körében!
                                                                  A kis Dávid és szülei
                                                                                                                                                                             MÁJUS
 
3-ANYÁK NAPJA
Istentisztelet keretén belül a gyülekezet ifjai köszöntötték az Édesanyákat kis csokorba szedett gyöngyvirággal.
 
31-én, PÜNKÖSD első napján úrvacsorai közösségben voltunk együtt. Bár ez ünnepen tapasztalni lehet a létszámbeli csökkenést, Isten Szent Lelkének munkálkodó erejét kérve hagytuk, hogy átjárjon minden Ige-szó, az örömüzenet.
                                                                  Pünkösd közeledtével...
                                                                         
JÚNIUS
 
1- alkalmával 17 gyermeket hívtunk meg a  gyermeknapi együttlétre.
Könnyed programok, sok játék és meglepetések tették emlékezetessé a délutánt.
"Örömszerző " macik jutottak a gyermekek birtokába, amiket Borbély Tamás magyarországi személyes jó barát  adományozott e célból. Hálás köszönettel e felejthetetlen gesztusért,  a gyermekek nevében is kivánjuk, hogy Isten gazdag áldása kisérje életét!
Az édességek, üdítők és színes lufik mind-mind mosolyt csalogattak a jelenlevők arcára----volt öröm és önfeledt gyermeki lelkület azon a napon...
                                                                 Gyermeknapi társaság
                                                      
 12-e az iskolai év záró napja. A várva-várt nyári vakáció elközelített.
Kívánom, hogy feltöltekezést nyújtson az előttünk álló három hónap!
 
26-28.- DARÓCOK I.TALÁLKOZÓJA , Tibolddaróc
                                                  A nádasdaróci képviselet Tibolddarócon
                                                                                          
   Képviseleti alapon tettünk eleget a meghivásnak, hol együtt voltunk  a Kárpát-medence szerte levő 13 daróc nevű település "nagy családjában".
A  három napos program tartalmából :
                                       
26. PÉNTEK
Vendégek érkezése, szálláshelyek elfoglalása, ebéd
18.00--Róm. kat. templomban köszöntés, fesztivál megnyitása, zászlófelvonás ,  ünnepi műsor
19.00--Donát szobornál panoráma bemutatása, tárogató zene, TV-interjúk készítése
20.35--Víg úti sátornál " Borderű"--gyertyafényes, közös  boros-falatozás, nótázás, élőzenés táncház 
27. SZOMBAT
8.30--reggeli
9.00-12.00--Kárpát-medence daróc nevű településeinek bemutatkozása.A kapcsolatok sarokpontjainak közös megbeszélése.
Ebéd a Szabor-háznál.
13.00--a pincefalu nevezetességeinek, híres pincészetének bemutatása túravezetéssel
18.00--Bormenet / borkaputól-borkapuig /
 Zenés, nótás, táncos felvonulás az ősi parti pincék és barlanglakások között
19.30--" Nap párducai": ősi jurtás íjászat
 Vacsora
20.00--a központi színpadnál zászlófelvonás, " Aranybogrács"-díj átadása,
 " Kurul" dobosok koncertje, máglyagyújtás
22.00--Víg- utcai bál
 28.VASÁRNAP
9.00--reggeli
10.00--református templomban közös istentisztelet, köszöntők, " Refidim" gyülekezeti ház felavatása a vendéglelkészek áldásmondásával , szeretetvendégség, ünnepélyes búcsúzás, útravaló-batyu átvétele.
                                                                      Beszéd a tibolddaróci ref. templomban
                                                          
         "Kedves Egybegyűltek, helyiek és vendégekként érkezettek!
      A darócok láncsorozatában  egy láncszem vagyunk mi is ,név szerint NÁDASDARÓC, Erdély Kalotaszegének kisszámú faluközössége, mely faluközösség nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket!
     Tamási Áron  jól ismert regényének gondolata jutott eszembe ittlétem alatt többször is."Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne".
Kárpát-medence szerte tizenhárom /13 / daróc nevű település létezik. Történelmi sodrások eredményeként szétszórtan, ki ITT, ki OTT, VALAHOL, de él-élünk és élni akarunk!
Öröm volt tapasztalni e hét végén itt, Tibolddarócon egy " nagy családi otthon" melegét, védelmét, oltalmát.
Szeretetükben hordoztak kedves vendéglátóink, maga a befogadó faluközösség, testi-lelki-szellemi tápot  kaptunk a rendezvénysorozatok által...
     Hálás vagyok e lehetőségért, az ittlétért, ami egy új kezdet ígéretével bátorít, azzal, hogy lesz folytatás. Ha ez volt az első, lennie kell második és majd azt követő sok daróc találkozónak.
Addig is kívánom, hogy az Úr Isten őrizzen és áldjon valamennyiünket ott, ahol élnünk kell! Hadd tudjuk öntudatosan felvállalni kilétünket magyarokként, éltető értékeinket, kúltúránkat, néphagyományainkat sajátosságokként és mégis egy hajtás gyökereiként--daróciakként!
      Köszönöm a Szervezőknek ezt a nem kis erőbevetést igénylő helytállást, a gazdag és színes programokat, amik feltöltekezést jelentettek minden téren valamennyiünk számára.
Emlékezetünkben mindent magunkkal viszünk és örömmel osztjuk majd meg az otthoniakkal is.
      Isten legyen Veletek! Isten legyen Velünk! "

/Elhangzott Juhász Klára NÁDASDARÓC ref. lelkipásztorának köszöntőjében, a tibolddaróci református templomban/
 
Képanyag az eseménysorozatról IDE KATTINTVA  tekinthető meg.
 
30-án megszületett  ifj.Jakab Pali István-Pál és Ibike második gyermeke, lgfj. ISTVÁN-PÁL. Isten éltesse sok szeretetben az újszülöttet!
 
  
JÚLIUS
 1- Ahogy utólagosan látom ottlétünket:
                                                  TV-interjú Tibolddarócon
                                                             
-a nádasdaróci cifra ruha minden tekintetet magára vont, fotózásra, beszélgetésekre, interjúk készítésére késztetve sokakat
-közkedveltekké váltunk mindazoknak a többleteknek köszönhetően, amiket felvállaltunk: népviselet, hagyományőrző nóta, tánc és nem utolsó sorban a barátságos nyitás által
-az ajándékba vitt úrasztali vágottas terítő helyére került a református templomban
-a leragasztott boríték írott tartalmát egy üvegpalack őrzi--s egyben azok névsorát is megörökitésül,akik 2oo9.Június.26-28.alkalmával az egész Nádasdarócot képviseltük a Darócok I. Találkozóján, Tibolddarócon:
 
JUHÁSZ KLÁRA református lelkipásztor,39 éves
ÚJVÁRI SAMU gyülekezeti gondnok,48 éves
VÉR ISTVÁN nyugalmazott tanító, gyülekezeti kántor,81 éves
JAKAB FERKŐ JÁNOS gyülekezeti presbiter, 55 éves
LEHEL és CSONGOR, zenészek
SZÉKELY GERŐ-PÉTER, 9 éves
 
Július folyamán több nagy csoport jelentkezett be a műemlék templom megtekintésének igényével: Pilisről, a  bogártelki gyermektáborból és a Teológia Tanári Konferenciájának Csoportja is .
 
A 36 foknyi hőség mindvégig tartotta magát, kedvezve szénagyűjtésnek és aratásnak is. Szorgoskodtak az emberek...
                                                  Samu közben nótázik is...