Tartalomjegyzék
Eseménynaptár 2009.
Következő oldal
Minden oldal
 
 AUGUSZTUS
 
6-án megkezdődött a kerítés építése  a déli oldalon. A várva-várt munkálathoz az egeresi Polgármesteri Hivataltól nyertünk el 35 millió lejt. Ehhez társult a hívek közmunkája is.
                                                  Épül a kerítés
                                                    
                                                                                                               Továbbra is  szól imánk  Pityu presbiterért, aki agyműtétek sorozatán túl, már 8. hete öntudatlan állapotban fekszik kórházi ágyon.
 
16-án keresztelés előrejelzésével kerestek meg.
A jó hírt örömteljesen fogadtuk, még akkor is, ha itteni szokástól eltérően, hétköznapra tűzték ki a szülők ebbéli szándékukat.
A Czira-rokonok Dobri mellékágán ismét együtt  a család apraja-nagyja, így ünnepi együttléten belül megkeresztelték FILEP FARKAS  és ÁBRAHÁM JUTKA harmadik gyermekét, ZSELYKE-SÁRÁT.
                                                     Zselyke keresztelője
                                                           
 A szertartást 19-én DOBRI ANDRÁS  Kolozsvár-Kerekdomb lelkipásztora, rokon végezte az ősi műemlék templomban.
Isten őrizze és áldja meg idei együttlétükön is Valamennyiük életét!
 
20-án Medgyes református egyházközség ifjúsága látogatta meg gyülekezetünket Czuhai Miklós segédlelkész kíséretében.
                                                 A medgyesiek kis csapata
                                                                              
 22-én az egri református gyülekezet kurátora kopogott be hozzánk,Isten áldását kérve a lelkész és a gyülekezet életére.
 
22-én 17 órakor istentisztelet keretén belül megkereszteltük JAKAB  PALI  ISTVÁN PÁL és IBIKE második gyermekét, ISTVÁN-PÁLT.
                                                 Palika kersztelése
Adjon Isten minden nap megújuló erőt és sok szeretetet a szülőknek, hogy jó légkörben nőjenek és bontakozzanak ki gyermekeik. Isten éltesse a legifjabb Palikát!
 
23-án ünnepi műsoros összeállitás gazdagította az istentisztelet második felét.
AUGUSZTUS 2o-ra és a KÁLVIN-ÉVRE való tekintettel  készültünk a vallásóráskorú gyermekekkel.       
                                                 Gyönyörű rózsabokrok fogadtatása :-)
 A tartalomból:
1.Ez az a nap, mit az Úr szerzett../.ének/
2.Isten háza,Pósa Lajos verse-------SZÉKELY GERŐ szavalatában
3.Hazám, Szabó Lőrinc versrészlet------FERENC RENÁTA szavalatában
4.Atyám két kezedben.../ ének/
5.Dal a Bibliáról, Luther Márton verse--------JANKÓ HENRIETTA szavalatában
6.Nem hagyjuk el a Bibliát,Witemoore Erzsébet v.-------GERGELY BOTOND szavalatában
7.Tüzed, Uram , Jézus..../ ének/
8.Mogyorók..,Áprily Lajos versrészlet------BALÁZS VIVIEN szavalatában
9.Isten! Kit a bölcs lángesze föl nem ér.../ének/
1o.Az Úr énnékem...,Losontzi István verse------JAKAB P. BRIGITTA szavalatában
11.Olyan örömöt, mint a forrás.../ének/
12.Kálvin1535, Áprily Lajos verse------BARÓTI ZSOLT szavalatában
13.VÉR ISTVÁN nyugalmazott tanító úr előadása
14.Himnusz
  
 SZEPTEMBER                             
9-én megszületett a várva-várt gyermek szülei , Soós László és Ildikó örömére.
Isten éltesse a kisfiút szerető családja körében!
 
14-én az új iskolai tanév kezdete elindította a gyülekezet iskolásait is Egeres, Bogártelke, Kolozsvár iskoláinak padjaiba.
KITARTÓ, EREDMÉNYES TANULÁST  KÍVÁNUNK  !
                                                   Őszi hangulat...
                                                       
20-án hosszas betegség után, 57 éves korában elhunyt id. SOÓS LÁSZLÓ egyháztag.
Alig  tizenhárom nap leforgása alatt váltotta egymást a családban egy új élet érkezése és az eltávozás.A hátramaradtaknak  Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kívánunk!
 
29-én nagyon hosszú, három hónapig tartó öntudatlan  állapotban levő egyháztag, egykori kurátor és éveken át szolgáló presbiter testvérünk hunyt el: JAKAB PALI ISTVÁN /PITYU /, életének 48. évében.
A családfa egy újabb ága metszetett le, de a veszteség és fájdalom helyét töltse be Isten vigasztalása gyászoló szerettei életében!
 
OKTÓBER  2-i gondolat:
"Öröm töltötte el szívemet, amikor a daróci imaterembe beléptem. Gyönyörű hellyé varázsolták a hívek a Jó Isten segitségével és odaadó munkájukkal.Kívánom, hogy a Jó Isten segitse a Lelkipásztornőt, hogy sok ideig tudjon szolgálni ebben a szép Imaházban.Tiszteletem és szeretetem nyílvánitom minden iránt."
/ Győri Rozália , Kolozsvár /
 
13-án nagy hirtelenséggel és váratlanul lepett meg a tél, hideg és fehér takaró kíséretében.Lényegesen  lehűlt a levegő, mindenkit melegebb öltözetbe kényszerítve.
 
24-én több csoportban vállaltuk fel  egy ujabb közmunka teendőit.
Az asszonyok az imateremben takarítottak, a férfiak fát vágtak és ügyes hozzáértéssel  végezték a leendő fásszín gerendázását. Köszönet minden előrehaladásért, gyermekek, ifjak és felnőttek segitségéért!
 
26-val bűnbánati hétbe léptünk, tekintettel a közelgő reformáció ünnepére.
 
3o-án ismét kisgyerek születésének hirét kaptuk. Jakab P. János és Hajni második kislányuknak örvend, de örömükben osztozni szeretnénk Velük. Isten éltesse az újszülöttet és a bővült családot!
 
31-én,  Reformáció Napja alkalmával és  KÁLVIN-év  keretén belül megtekintettünk egy tartalmas DVD-t Kálvin János életéről és munkásságáról. Felnőttek ,konfirmándusok és vallásórás gyermekek ismereteinek gyarapításául szolgált e szép összeállitás.
 
 
NOVEMBER
 
elsején, vasárnap reformációi  ünnepi istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra is sor került. Ez alkalommal JAKAB FERKŐ JÁNOSKA presbiter adományozta az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort.
Isten áldja meg őt  adományozó lelkületéért !
 
Halottak Napja lévén, a koraesti órákban  elindultak a hivek a temető csendjébe, hol gyertyagyújtás és sok szines virág elhelyezése mellett emlékeztek elhunyt szeretteikre. Került egy-egy gyertyaszál az egykor itt szolgáló lelkipásztorok és a kántortanító sírjára is.
Emlékezetük legyen áldott!
                                                                     Emlékezetük legyen áldott!
 
7-én ismét közmunkára gyűltek össze a hívek. E napon sikerült az épült fásszint cseréppel fedni. Isten áldja meg szorgoskodó híveink életét!
 
14-én nagyon nagy lépést tettünk az udvar elmaradt munkálatainak véglegesítése tekintetében. Köszönet minden jelenlévő kitartásáért, gyermekek, konfirmándusok, asszonyok és férfiak  teherbírást igénylő munkájáért!
 
2o-án a Kalotaszegi  Egyházmegye Esperesi Vizitációs  Bizottsága tett látogatást egyházközségünkben. Ez alkalommal számbavétetett a gyülekezet minden vonatkozású ügyvitele 3 évre visszamenőleg. A délutáni presbiteri gyűlésen Nt. Ferencz László körösfői  lelkipásztor-esperes kiértékelte a tapasztaltakat és köszöntő-bátorító szavakkal szólt az istentiszteleten lévő hívekhez is.
                                               Munkában a Vizitációs Bizottság     
Köszönjük  a reggeli áhitatot a helyi lelkipásztornak, az esti istentiszteletet Papp Hunor sztánai lelkész- főjegyzőnek, Benk András világi Főgondnok köszöntő és kitartásra ösztönző szavait, Vincze-Minya István nyárszói lelkipásztor-számvevő  kedves gondolatait és nem utolsó sorban asszonytestvéreinknek ügyességét, kitartását, az asztalra került változatos finomságokat. Isten velünk volt e napon is   eredményes, jó kimenetelű együttléttel, napzártával, amiért hálát adunk!
 
22-én istentiszteletet követően kiállitásra került sor.
FURU ÁRPÁD és kedves felesége örömmel jelezték, hogy a kalotaszegi falvakban, évekig tartó, néphagyományokat őrző, népi művészet egyediségét kutató csoport munkája  beért, melynek lenyomata a megjelent és bemutatott könyv ill. a látható fotókiállitás.
                                               Furu Árpád a kiállítás szervezője
Felkeltett érdeklődéssel hallgattuk a Szerző élménybeszámolóit, jó volt daróci portákat, házakat, csűrt is felfedezni a kiállított képsorok között...
Az üzenet egy és nagyon fontos: vigyázni és őrizni kell azokat a reánk örökített értékeket, amikkel rendelkezünk. Egyediségüknél fogva ezek a házak, faragott kapuk, díszítő elemek összekötik a múltat a jelennel, de kötelességünk a jövőnek is megőrizni őket.
Köszönjük kedves vendégeink kezdeményezését és ezt az építő jellegű együttlétet !
 
ADVENT közeledtével Isten lehetőséget ad nekünk ismét arra, hogy megújult  és feltöltekezett lelki világgal várjuk az Urat- keresztyén hittel és nem a külsőségek látszatával.
A bűnbánati istentiszteletek  18 órakor kezdődnek. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket ezekre az alkalmakra!
                                               Várjuk az Urat
                            ÁLDOTT  ADVENTET  KÍVÁNUNK !
 
29-én , ADVENT első vasárnapján istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra is sor került. Újvári Samu és kedves családja úrasztali adományait köszönettel véve kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje életüket.
 
DECEMBER
A hétvégi és December elsejei   "minivakáció " mindenkinek örömére szolgált.
E hónap  -minden esztendőéhez  hasonlóan- nagyon eseménydúsnak ígérkezik. Közben a  konfirmándusok és vallásórás gyermekek a közelgő karácsonyi ünnepi műsor előadására készülnek a lelkipásztor vezetésével.A téli szünidőt gyakori együttlétek teszik  szinesebbé, sok élményben részesítve  valamennyiünket...
 
15-én Advent 3. hetét zártuk .
E napon megjelent az első téli hótakaró is. Öröm csillog a gyermekek tekintetében és ott a mielőbbi vágy a szánkázás vidám pillanatainak  megélésére is.
 
                                              Fehérbe öltözötten...
 
16-án a tél , a maga kiegészítőivel nagyon tartja magát...Megnehezített körülmények között, de a körzeti busszal tudnak még  ingázni gyermekeink a kolozsvári  iskolákba és a  felnőttek is egyéb ügyintézések végzése miatt.
 
17-én az egyházi honlap utolsó javításain is túl van, így karácsonyi "ajándék" gyanánt időben eljutott címe és szép kivitelezése helyiekhez, elszármazottakhoz, egykori testvérgyülekezetekhez és mindenkihez, aki közvetlenül vagy közvetetten érintett, mint Kedves Olvasó!
Kijár egy ismételt köszönet e jó ügy munkálása kapcsán Kovács Gyula bükkábrányi /H/  ismerősnek, jó barátnak,  aki a képtár feltöltését  végezte és szükség esetén segítségéről biztosított, kitartva mindvégig a társszerkesztésben.
 
Köszönet továbbá  Máthé Istvánnak /Bp./, Dévai Györgynek /Bp./, Szabó Jánosnak /Tibolddaróc/, Borbély Tamásnak /Tenk/, Juhász Andrásnak / Bp./ és  Kovács Gyulának / Bükkábrány/ is , akik alkalmi fotóikkal kiegészitették és bővitették a képgaléria tárát.
 
Köszönet Juhász Klára nádasdaróci lelkipásztornak, aki lelkiismeretes munkát végezve, kitartó hozzáállást tanúsított hónapokon keresztül a honlap tartalmának szerkesztésében, megírásában, a honlap folytonosságának  megőrzésében és sok-sok aktuális fénykép készítésében .

A nádasdaróci gyülekezet nevében kívánjuk, hogy örömteljes legyen honlapunk böngészése!

2o-án Advent. 4. vasárnapja
Adventi utunk mindinkább közelít a karácsony ünnepköréhez.
Ilyenkor mindenki igyekszik széppé, tisztává tenni otthonát...ünneplőbe öltözik gyermek , ifjú, idős ember és minden, ami külső... Jó lenne a maradandó belsőt, a lelki tárházat is feltölteni tiszta, hitben megerősödött vonásokkal, békességgel, megelégedettséggel, szeretettel, hogy ezek  lendítsék életünk mindennapi cselekedeteit Isten dicsőítésére és embertársaink javát is munkálva! 
Ezt a célt szolgálják a soron következő bűnbánati istentiszteletek is, valamint a karácsonyi istentiszteleti alkalmak, amelyekre Isten áldását kérjük!
 
Istentől áldott, békés, szeretetteljes ünneplést kívánunk !
                                                                  Szenteste-egy tanulságos történet szereplői
 24-én, Szenteste nagy családhoz hasonlóan együtt vettünk részt az istentiszteleten és az azt követő ünnepi műsoron. Az ünnepi összeállitásban alkalmi versek, énekek hangzottak el és egy tanulságos történet / Egy három generációs család karácsonya c.t./ előadása tette emlékezetessé az estet. Az "angyaljárás" méltán kijárt a szereplőknek is és a kicsinyeknek, melyért hálás köszönetet mondunk Újvári Samunak  és kedves családjának ez alkalommal tett  felajánlásukért.
A hagyományos éjféli kántálás most is helytálló volt. A gyermekek külön indultak verseikkel, énekekkel, mik viszonzásra találtak  a vendéglátók részéről ...
A felnőttek is a lelkipásztornál járva elsőként, köszöntötték egymást versekkel, zsoltárénekekkel, majd a falu családjait végigjárva, hajnalba nyúlóan mindenki megpihent a közelgő újabb istentiszteletig.
                                                                 Együtt az ünneplő gyülekezet
25-én, ünnep elsőnapi délelőtti istentisztelet keretén belül úrvacsoravételre is sor került. Ez alkalommal ifj. Soós László egyházfi és kedves családja adományozta az úrasztali kenyeret és a bort, egy éves szolgálatának letelte bevett szokása értelmében.
 
26-27-én, ünnep 2. és 3. napján ugyanúgy, dél előtti és dél utáni istentiszteleteket tartottunk, melyekre kitartó odafigyeléssel és vágyakozással jöttek a kedves hívek.
 
3o-án évzáró presbiteri gyűlésre került sor, melyen számbavettük az esztendő lelki, anyagi és más vonatkozású eseményeit, örvendezve utólagosan is az elért előrehaladásoknak és új terveket szövögetve a továbbiakhoz. A lelkészjelentés és beszámoló után a gondnok úr is beszámolt az ő általa vezetett  évi közmunkákról, nevezetes eseményekről. A Presbitérium és a hívek is a maguk  részét felvállalták idén is minden olyan kezdeményezésben, mely a közösségi élet előmozdítását munkálta. Köszönet Valamennyiük segítőkészségéért!
 
31-én, óévzáró istentisztelettel zártuk az évet és a küszöbön állva, éjjeli harangszó megcsendülésével búcsúztattuk az ót és köszöntöttük az újat, a 2o1o-es esztendőt ,  melybe Isten engedett belépni kegyelménél fogva s ami előtt hálás szívvel állhatunk meg valamennyien!
 
ISTEN  ÁLDÁSAI ÖVEZZÉK ÉLETÜNK NAPJAIT AZ ÚJ ESZTENDŐBEN IS!
 
 
/ lejegyezte és vezette az év során Juhász Klára lelkipásztor /