Tartalomjegyzék
Eseménynaptár 2009.
Következő oldal
Minden oldal

 

 

 
                                                                      2oo9.
 
JANUÁR.01.
"Egy új esztendõ azt jelenti: új kegyelem, új fény, új reménység, új gondolatok, új utak, hogy az utak célba érjenek! "
/Otto Riethmüller/--- Nádasdaróc hiveit köszöntõ gondolatok az új év első napján.
Új évet nyitó istentiszteletet követően közgyűlést is tartottunk.
 
11-én istentisztelet keretén belül sor került ÚJVÁRI SAMU, gyülekezetünk új gondnokának beiktatására .        
                                                   Újvári Samu, új gondnokunk
 
Isten áldja meg életét kedves családjával együtt és adjon erőt, valamint sok bölcsességet  ez új tisztség betöltéséhez!                                                                             
18-án megkereszteltük Ifj. BALÁZS LÉTA JÁNOS és TIMEA elsőszülött gyermekét, ÁBELT. Kivánjuk, hogy kölcsönös szeretet hassa át e bővült család életét, mindennapjait!               
                                                 A kis Ábel  
                                                                                                                                    Jan.26-Február 1. Az EGYETEMES IMAHÉT láncsorozatába kapcsolódtunk be, mely alkalommal vendéglelkészek szolgáltak gyülekezetünkben, név szerint :Váncza Lajos /Magyarlóna/, Balázs Attila /Szentlászló/, Mihály János /Gyerővásárhely/, Pataki Levente /Bogártelke/ és Bántó Szilveszter /Kispetri/ egyházközségek lelkipásztorai.
A hívek is kitartottak  naponta emelkedő létszámmal és a záró istentiszteleten úrvacsorázó közösségben lehettünk együtt. Hálás köszönet azoknak a kedves Családoknak, akik az esti finom vacsorákról, a vendégek ellátásáról gondoskodtak .
 
 MÁRCIUS
 Időjárás tekintetében meglepetéseket tartogatott.
8-án ismét hótakaró fedte a falut, de ez nem gátolt abban, hogy megtartsuk a  KERESZTYÉN NŐK VILÁGIMANAPJÁT. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Asszonyai összeállitásában állt rendelkezésünkre a tájékoztató programfüzet, amiből földrajzi, történelmi, irodalmi és kulturális sajátosságokba nyertünk betekintést. Együttlétünk szeretetvendégséggel zárult, amibe kölcsönös, gyülekezetet és lelkipásztort érintő figyelmességek is belefértek.
                                                 Esti szeretetvendégség
15-én istentisztelet keretén belül ünnepi műsor- összeállitással készültünk a vallásórások és konfirmándusok bevonásával. A történelmi bevezetõ után üzenet értékű volt minden Petõfi-vers idézet...
A gyülekezet nevében köszöntöttük 81-ik életéve alkalmából VÉR ISTVÁN nyugalmazott Tanítót, aki korát meghazudtoló módon lehetõsége szerint minden rendezvény alappilléreként tevõleges még ma is. Isten éltesse Őt még sok erőben, egészségben!
                                               Március 15-i ünnepély
21-e  A várva-várt tavasz érkeztének napjaként fénnyel, igéretesen érkezett.
Születésnapként, örömben telt s ennek én  hatványozottan örültem, hiszen személyes ünnepnapon túl az egyházi HONLAP megszületéséért is nagyon hálás voltam. Köszönet ezért ismételten Tóth Gergely tatai /H/ informatika tanárnak, aki  társ volt a szerkesztésben, egykori tervek megvalósitásában.
Hálás köszönet továbbá Kovács Gyula bükkábrányi /H/ ismerősnek, aki nagyon hasznos tanácsadó és kitartó, továbbra is fontos segítség  a szerkesztés mindennapjaiban, a képek feltöltésében.
Bízva abban, hogy építő jellegű a munkánk, szeretettel ajánlom hívek, elszármazottak, barátok, ismerősök és valamennyi érdeklődő figyelmébe hasznos tanulmányozás, ismeretszerzés céljából.
A honlap elérhetősége: www.nadasdaroc.hu
 
23-a egy földi élet zártának nyugtázásával telt.
79 éves korában elhunyt egyháztagot, özv. JAKAB  PISTA  KATALINT kísértük utolsó útjára. A gyászoló családnak Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kivánunk!
 
27-én általános közmunkára,  takarításra került sor a faluban, egyházi ingó-és ingatlan területeken. A napi emelkedett hőmérséklet kicsalogatott minden természet-adta szépséget, zöld füvet, hóvirágot, aranyesőt, tulipánt...
                                                                  Virágvasárnapi tulipánok
ÁPRILIS
Eseményekben gazdag hónapnak bizonyult.
5-én ismét kettõs ünnep volt. VIRÁGVASÁRNAP lévén konfirmálásra került sor.
Két ifjú tett bizonyságot és fogadalmat a népes számú gyülekezet és az Úr Isten színe előtt.
BARÓTI SZILÁRD és KOVÁCS HUNOR ez alkalommal részesült
elõször úrvacsoravételben is. Isten áldja meg életüket az egyház berkein belül is!
                                 Kikérdezés...                                                                                                                                                                                                                
12-én HÚSVÉT ünnepkörébe léptünk. A három napos ünnepet a gyermekek alkalmi versszavalatai tették színesebbé. 
 
                                                    Húsvét ünnepén...
Húsvéthétfőn a fiúk, legények, férfiak tradiciókat felelevenítve-folytatva elindultak locsolni.Merthogy:"Húsvéthétfõn Nádasmentén szoktak locsolkodni, Hímestojást mosolyárban illõ nekem adni... " / Zöldellõ reggel-J.K./
                                                                   "Illő nekem adni..." 
                                                                                                                                                                      19-én ismét bővült e kisszámú gyülekezet. Megkereszteltük JAKAB FERKÕ ZSOLT és ILDIKÓ elsőszülött kisfiát, DÁVIDOT.
Kivánjuk, hogy nagyon boldog és szép éveket éljen szerettei körében!
                                                                  A kis Dávid és szülei
                                                                                                                                                                             MÁJUS
 
3-ANYÁK NAPJA
Istentisztelet keretén belül a gyülekezet ifjai köszöntötték az Édesanyákat kis csokorba szedett gyöngyvirággal.
 
31-én, PÜNKÖSD első napján úrvacsorai közösségben voltunk együtt. Bár ez ünnepen tapasztalni lehet a létszámbeli csökkenést, Isten Szent Lelkének munkálkodó erejét kérve hagytuk, hogy átjárjon minden Ige-szó, az örömüzenet.
                                                                  Pünkösd közeledtével...
                                                                         
JÚNIUS
 
1- alkalmával 17 gyermeket hívtunk meg a  gyermeknapi együttlétre.
Könnyed programok, sok játék és meglepetések tették emlékezetessé a délutánt.
"Örömszerző " macik jutottak a gyermekek birtokába, amiket Borbély Tamás magyarországi személyes jó barát  adományozott e célból. Hálás köszönettel e felejthetetlen gesztusért,  a gyermekek nevében is kivánjuk, hogy Isten gazdag áldása kisérje életét!
Az édességek, üdítők és színes lufik mind-mind mosolyt csalogattak a jelenlevők arcára----volt öröm és önfeledt gyermeki lelkület azon a napon...
                                                                 Gyermeknapi társaság
                                                      
 12-e az iskolai év záró napja. A várva-várt nyári vakáció elközelített.
Kívánom, hogy feltöltekezést nyújtson az előttünk álló három hónap!
 
26-28.- DARÓCOK I.TALÁLKOZÓJA , Tibolddaróc
                                                  A nádasdaróci képviselet Tibolddarócon
                                                                                          
   Képviseleti alapon tettünk eleget a meghivásnak, hol együtt voltunk  a Kárpát-medence szerte levő 13 daróc nevű település "nagy családjában".
A  három napos program tartalmából :
                                       
26. PÉNTEK
Vendégek érkezése, szálláshelyek elfoglalása, ebéd
18.00--Róm. kat. templomban köszöntés, fesztivál megnyitása, zászlófelvonás ,  ünnepi műsor
19.00--Donát szobornál panoráma bemutatása, tárogató zene, TV-interjúk készítése
20.35--Víg úti sátornál " Borderű"--gyertyafényes, közös  boros-falatozás, nótázás, élőzenés táncház 
27. SZOMBAT
8.30--reggeli
9.00-12.00--Kárpát-medence daróc nevű településeinek bemutatkozása.A kapcsolatok sarokpontjainak közös megbeszélése.
Ebéd a Szabor-háznál.
13.00--a pincefalu nevezetességeinek, híres pincészetének bemutatása túravezetéssel
18.00--Bormenet / borkaputól-borkapuig /
 Zenés, nótás, táncos felvonulás az ősi parti pincék és barlanglakások között
19.30--" Nap párducai": ősi jurtás íjászat
 Vacsora
20.00--a központi színpadnál zászlófelvonás, " Aranybogrács"-díj átadása,
 " Kurul" dobosok koncertje, máglyagyújtás
22.00--Víg- utcai bál
 28.VASÁRNAP
9.00--reggeli
10.00--református templomban közös istentisztelet, köszöntők, " Refidim" gyülekezeti ház felavatása a vendéglelkészek áldásmondásával , szeretetvendégség, ünnepélyes búcsúzás, útravaló-batyu átvétele.
                                                                      Beszéd a tibolddaróci ref. templomban
                                                          
         "Kedves Egybegyűltek, helyiek és vendégekként érkezettek!
      A darócok láncsorozatában  egy láncszem vagyunk mi is ,név szerint NÁDASDARÓC, Erdély Kalotaszegének kisszámú faluközössége, mely faluközösség nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket!
     Tamási Áron  jól ismert regényének gondolata jutott eszembe ittlétem alatt többször is."Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne".
Kárpát-medence szerte tizenhárom /13 / daróc nevű település létezik. Történelmi sodrások eredményeként szétszórtan, ki ITT, ki OTT, VALAHOL, de él-élünk és élni akarunk!
Öröm volt tapasztalni e hét végén itt, Tibolddarócon egy " nagy családi otthon" melegét, védelmét, oltalmát.
Szeretetükben hordoztak kedves vendéglátóink, maga a befogadó faluközösség, testi-lelki-szellemi tápot  kaptunk a rendezvénysorozatok által...
     Hálás vagyok e lehetőségért, az ittlétért, ami egy új kezdet ígéretével bátorít, azzal, hogy lesz folytatás. Ha ez volt az első, lennie kell második és majd azt követő sok daróc találkozónak.
Addig is kívánom, hogy az Úr Isten őrizzen és áldjon valamennyiünket ott, ahol élnünk kell! Hadd tudjuk öntudatosan felvállalni kilétünket magyarokként, éltető értékeinket, kúltúránkat, néphagyományainkat sajátosságokként és mégis egy hajtás gyökereiként--daróciakként!
      Köszönöm a Szervezőknek ezt a nem kis erőbevetést igénylő helytállást, a gazdag és színes programokat, amik feltöltekezést jelentettek minden téren valamennyiünk számára.
Emlékezetünkben mindent magunkkal viszünk és örömmel osztjuk majd meg az otthoniakkal is.
      Isten legyen Veletek! Isten legyen Velünk! "

/Elhangzott Juhász Klára NÁDASDARÓC ref. lelkipásztorának köszöntőjében, a tibolddaróci református templomban/
 
Képanyag az eseménysorozatról IDE KATTINTVA  tekinthető meg.
 
30-án megszületett  ifj.Jakab Pali István-Pál és Ibike második gyermeke, lgfj. ISTVÁN-PÁL. Isten éltesse sok szeretetben az újszülöttet!
 
  
JÚLIUS
 1- Ahogy utólagosan látom ottlétünket:
                                                  TV-interjú Tibolddarócon
                                                             
-a nádasdaróci cifra ruha minden tekintetet magára vont, fotózásra, beszélgetésekre, interjúk készítésére késztetve sokakat
-közkedveltekké váltunk mindazoknak a többleteknek köszönhetően, amiket felvállaltunk: népviselet, hagyományőrző nóta, tánc és nem utolsó sorban a barátságos nyitás által
-az ajándékba vitt úrasztali vágottas terítő helyére került a református templomban
-a leragasztott boríték írott tartalmát egy üvegpalack őrzi--s egyben azok névsorát is megörökitésül,akik 2oo9.Június.26-28.alkalmával az egész Nádasdarócot képviseltük a Darócok I. Találkozóján, Tibolddarócon:
 
JUHÁSZ KLÁRA református lelkipásztor,39 éves
ÚJVÁRI SAMU gyülekezeti gondnok,48 éves
VÉR ISTVÁN nyugalmazott tanító, gyülekezeti kántor,81 éves
JAKAB FERKŐ JÁNOS gyülekezeti presbiter, 55 éves
LEHEL és CSONGOR, zenészek
SZÉKELY GERŐ-PÉTER, 9 éves
 
Július folyamán több nagy csoport jelentkezett be a műemlék templom megtekintésének igényével: Pilisről, a  bogártelki gyermektáborból és a Teológia Tanári Konferenciájának Csoportja is .
 
A 36 foknyi hőség mindvégig tartotta magát, kedvezve szénagyűjtésnek és aratásnak is. Szorgoskodtak az emberek...
                                                  Samu közben nótázik is...
                                                       

 
 AUGUSZTUS
 
6-án megkezdődött a kerítés építése  a déli oldalon. A várva-várt munkálathoz az egeresi Polgármesteri Hivataltól nyertünk el 35 millió lejt. Ehhez társult a hívek közmunkája is.
                                                  Épül a kerítés
                                                    
                                                                                                               Továbbra is  szól imánk  Pityu presbiterért, aki agyműtétek sorozatán túl, már 8. hete öntudatlan állapotban fekszik kórházi ágyon.
 
16-án keresztelés előrejelzésével kerestek meg.
A jó hírt örömteljesen fogadtuk, még akkor is, ha itteni szokástól eltérően, hétköznapra tűzték ki a szülők ebbéli szándékukat.
A Czira-rokonok Dobri mellékágán ismét együtt  a család apraja-nagyja, így ünnepi együttléten belül megkeresztelték FILEP FARKAS  és ÁBRAHÁM JUTKA harmadik gyermekét, ZSELYKE-SÁRÁT.
                                                     Zselyke keresztelője
                                                           
 A szertartást 19-én DOBRI ANDRÁS  Kolozsvár-Kerekdomb lelkipásztora, rokon végezte az ősi műemlék templomban.
Isten őrizze és áldja meg idei együttlétükön is Valamennyiük életét!
 
20-án Medgyes református egyházközség ifjúsága látogatta meg gyülekezetünket Czuhai Miklós segédlelkész kíséretében.
                                                 A medgyesiek kis csapata
                                                                              
 22-én az egri református gyülekezet kurátora kopogott be hozzánk,Isten áldását kérve a lelkész és a gyülekezet életére.
 
22-én 17 órakor istentisztelet keretén belül megkereszteltük JAKAB  PALI  ISTVÁN PÁL és IBIKE második gyermekét, ISTVÁN-PÁLT.
                                                 Palika kersztelése
Adjon Isten minden nap megújuló erőt és sok szeretetet a szülőknek, hogy jó légkörben nőjenek és bontakozzanak ki gyermekeik. Isten éltesse a legifjabb Palikát!
 
23-án ünnepi műsoros összeállitás gazdagította az istentisztelet második felét.
AUGUSZTUS 2o-ra és a KÁLVIN-ÉVRE való tekintettel  készültünk a vallásóráskorú gyermekekkel.       
                                                 Gyönyörű rózsabokrok fogadtatása :-)
 A tartalomból:
1.Ez az a nap, mit az Úr szerzett../.ének/
2.Isten háza,Pósa Lajos verse-------SZÉKELY GERŐ szavalatában
3.Hazám, Szabó Lőrinc versrészlet------FERENC RENÁTA szavalatában
4.Atyám két kezedben.../ ének/
5.Dal a Bibliáról, Luther Márton verse--------JANKÓ HENRIETTA szavalatában
6.Nem hagyjuk el a Bibliát,Witemoore Erzsébet v.-------GERGELY BOTOND szavalatában
7.Tüzed, Uram , Jézus..../ ének/
8.Mogyorók..,Áprily Lajos versrészlet------BALÁZS VIVIEN szavalatában
9.Isten! Kit a bölcs lángesze föl nem ér.../ének/
1o.Az Úr énnékem...,Losontzi István verse------JAKAB P. BRIGITTA szavalatában
11.Olyan örömöt, mint a forrás.../ének/
12.Kálvin1535, Áprily Lajos verse------BARÓTI ZSOLT szavalatában
13.VÉR ISTVÁN nyugalmazott tanító úr előadása
14.Himnusz
  
 SZEPTEMBER                             
9-én megszületett a várva-várt gyermek szülei , Soós László és Ildikó örömére.
Isten éltesse a kisfiút szerető családja körében!
 
14-én az új iskolai tanév kezdete elindította a gyülekezet iskolásait is Egeres, Bogártelke, Kolozsvár iskoláinak padjaiba.
KITARTÓ, EREDMÉNYES TANULÁST  KÍVÁNUNK  !
                                                   Őszi hangulat...
                                                       
20-án hosszas betegség után, 57 éves korában elhunyt id. SOÓS LÁSZLÓ egyháztag.
Alig  tizenhárom nap leforgása alatt váltotta egymást a családban egy új élet érkezése és az eltávozás.A hátramaradtaknak  Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt kívánunk!
 
29-én nagyon hosszú, három hónapig tartó öntudatlan  állapotban levő egyháztag, egykori kurátor és éveken át szolgáló presbiter testvérünk hunyt el: JAKAB PALI ISTVÁN /PITYU /, életének 48. évében.
A családfa egy újabb ága metszetett le, de a veszteség és fájdalom helyét töltse be Isten vigasztalása gyászoló szerettei életében!
 
OKTÓBER  2-i gondolat:
"Öröm töltötte el szívemet, amikor a daróci imaterembe beléptem. Gyönyörű hellyé varázsolták a hívek a Jó Isten segitségével és odaadó munkájukkal.Kívánom, hogy a Jó Isten segitse a Lelkipásztornőt, hogy sok ideig tudjon szolgálni ebben a szép Imaházban.Tiszteletem és szeretetem nyílvánitom minden iránt."
/ Győri Rozália , Kolozsvár /
 
13-án nagy hirtelenséggel és váratlanul lepett meg a tél, hideg és fehér takaró kíséretében.Lényegesen  lehűlt a levegő, mindenkit melegebb öltözetbe kényszerítve.
 
24-én több csoportban vállaltuk fel  egy ujabb közmunka teendőit.
Az asszonyok az imateremben takarítottak, a férfiak fát vágtak és ügyes hozzáértéssel  végezték a leendő fásszín gerendázását. Köszönet minden előrehaladásért, gyermekek, ifjak és felnőttek segitségéért!
 
26-val bűnbánati hétbe léptünk, tekintettel a közelgő reformáció ünnepére.
 
3o-án ismét kisgyerek születésének hirét kaptuk. Jakab P. János és Hajni második kislányuknak örvend, de örömükben osztozni szeretnénk Velük. Isten éltesse az újszülöttet és a bővült családot!
 
31-én,  Reformáció Napja alkalmával és  KÁLVIN-év  keretén belül megtekintettünk egy tartalmas DVD-t Kálvin János életéről és munkásságáról. Felnőttek ,konfirmándusok és vallásórás gyermekek ismereteinek gyarapításául szolgált e szép összeállitás.
 
 
NOVEMBER
 
elsején, vasárnap reformációi  ünnepi istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra is sor került. Ez alkalommal JAKAB FERKŐ JÁNOSKA presbiter adományozta az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort.
Isten áldja meg őt  adományozó lelkületéért !
 
Halottak Napja lévén, a koraesti órákban  elindultak a hivek a temető csendjébe, hol gyertyagyújtás és sok szines virág elhelyezése mellett emlékeztek elhunyt szeretteikre. Került egy-egy gyertyaszál az egykor itt szolgáló lelkipásztorok és a kántortanító sírjára is.
Emlékezetük legyen áldott!
                                                                     Emlékezetük legyen áldott!
 
7-én ismét közmunkára gyűltek össze a hívek. E napon sikerült az épült fásszint cseréppel fedni. Isten áldja meg szorgoskodó híveink életét!
 
14-én nagyon nagy lépést tettünk az udvar elmaradt munkálatainak véglegesítése tekintetében. Köszönet minden jelenlévő kitartásáért, gyermekek, konfirmándusok, asszonyok és férfiak  teherbírást igénylő munkájáért!
 
2o-án a Kalotaszegi  Egyházmegye Esperesi Vizitációs  Bizottsága tett látogatást egyházközségünkben. Ez alkalommal számbavétetett a gyülekezet minden vonatkozású ügyvitele 3 évre visszamenőleg. A délutáni presbiteri gyűlésen Nt. Ferencz László körösfői  lelkipásztor-esperes kiértékelte a tapasztaltakat és köszöntő-bátorító szavakkal szólt az istentiszteleten lévő hívekhez is.
                                               Munkában a Vizitációs Bizottság     
Köszönjük  a reggeli áhitatot a helyi lelkipásztornak, az esti istentiszteletet Papp Hunor sztánai lelkész- főjegyzőnek, Benk András világi Főgondnok köszöntő és kitartásra ösztönző szavait, Vincze-Minya István nyárszói lelkipásztor-számvevő  kedves gondolatait és nem utolsó sorban asszonytestvéreinknek ügyességét, kitartását, az asztalra került változatos finomságokat. Isten velünk volt e napon is   eredményes, jó kimenetelű együttléttel, napzártával, amiért hálát adunk!
 
22-én istentiszteletet követően kiállitásra került sor.
FURU ÁRPÁD és kedves felesége örömmel jelezték, hogy a kalotaszegi falvakban, évekig tartó, néphagyományokat őrző, népi művészet egyediségét kutató csoport munkája  beért, melynek lenyomata a megjelent és bemutatott könyv ill. a látható fotókiállitás.
                                               Furu Árpád a kiállítás szervezője
Felkeltett érdeklődéssel hallgattuk a Szerző élménybeszámolóit, jó volt daróci portákat, házakat, csűrt is felfedezni a kiállított képsorok között...
Az üzenet egy és nagyon fontos: vigyázni és őrizni kell azokat a reánk örökített értékeket, amikkel rendelkezünk. Egyediségüknél fogva ezek a házak, faragott kapuk, díszítő elemek összekötik a múltat a jelennel, de kötelességünk a jövőnek is megőrizni őket.
Köszönjük kedves vendégeink kezdeményezését és ezt az építő jellegű együttlétet !
 
ADVENT közeledtével Isten lehetőséget ad nekünk ismét arra, hogy megújult  és feltöltekezett lelki világgal várjuk az Urat- keresztyén hittel és nem a külsőségek látszatával.
A bűnbánati istentiszteletek  18 órakor kezdődnek. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket ezekre az alkalmakra!
                                               Várjuk az Urat
                            ÁLDOTT  ADVENTET  KÍVÁNUNK !
 
29-én , ADVENT első vasárnapján istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra is sor került. Újvári Samu és kedves családja úrasztali adományait köszönettel véve kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje életüket.
 
DECEMBER
A hétvégi és December elsejei   "minivakáció " mindenkinek örömére szolgált.
E hónap  -minden esztendőéhez  hasonlóan- nagyon eseménydúsnak ígérkezik. Közben a  konfirmándusok és vallásórás gyermekek a közelgő karácsonyi ünnepi műsor előadására készülnek a lelkipásztor vezetésével.A téli szünidőt gyakori együttlétek teszik  szinesebbé, sok élményben részesítve  valamennyiünket...
 
15-én Advent 3. hetét zártuk .
E napon megjelent az első téli hótakaró is. Öröm csillog a gyermekek tekintetében és ott a mielőbbi vágy a szánkázás vidám pillanatainak  megélésére is.
 
                                              Fehérbe öltözötten...
 
16-án a tél , a maga kiegészítőivel nagyon tartja magát...Megnehezített körülmények között, de a körzeti busszal tudnak még  ingázni gyermekeink a kolozsvári  iskolákba és a  felnőttek is egyéb ügyintézések végzése miatt.
 
17-én az egyházi honlap utolsó javításain is túl van, így karácsonyi "ajándék" gyanánt időben eljutott címe és szép kivitelezése helyiekhez, elszármazottakhoz, egykori testvérgyülekezetekhez és mindenkihez, aki közvetlenül vagy közvetetten érintett, mint Kedves Olvasó!
Kijár egy ismételt köszönet e jó ügy munkálása kapcsán Kovács Gyula bükkábrányi /H/  ismerősnek, jó barátnak,  aki a képtár feltöltését  végezte és szükség esetén segítségéről biztosított, kitartva mindvégig a társszerkesztésben.
 
Köszönet továbbá  Máthé Istvánnak /Bp./, Dévai Györgynek /Bp./, Szabó Jánosnak /Tibolddaróc/, Borbély Tamásnak /Tenk/, Juhász Andrásnak / Bp./ és  Kovács Gyulának / Bükkábrány/ is , akik alkalmi fotóikkal kiegészitették és bővitették a képgaléria tárát.
 
Köszönet Juhász Klára nádasdaróci lelkipásztornak, aki lelkiismeretes munkát végezve, kitartó hozzáállást tanúsított hónapokon keresztül a honlap tartalmának szerkesztésében, megírásában, a honlap folytonosságának  megőrzésében és sok-sok aktuális fénykép készítésében .

A nádasdaróci gyülekezet nevében kívánjuk, hogy örömteljes legyen honlapunk böngészése!

2o-án Advent. 4. vasárnapja
Adventi utunk mindinkább közelít a karácsony ünnepköréhez.
Ilyenkor mindenki igyekszik széppé, tisztává tenni otthonát...ünneplőbe öltözik gyermek , ifjú, idős ember és minden, ami külső... Jó lenne a maradandó belsőt, a lelki tárházat is feltölteni tiszta, hitben megerősödött vonásokkal, békességgel, megelégedettséggel, szeretettel, hogy ezek  lendítsék életünk mindennapi cselekedeteit Isten dicsőítésére és embertársaink javát is munkálva! 
Ezt a célt szolgálják a soron következő bűnbánati istentiszteletek is, valamint a karácsonyi istentiszteleti alkalmak, amelyekre Isten áldását kérjük!
 
Istentől áldott, békés, szeretetteljes ünneplést kívánunk !
                                                                  Szenteste-egy tanulságos történet szereplői
 24-én, Szenteste nagy családhoz hasonlóan együtt vettünk részt az istentiszteleten és az azt követő ünnepi műsoron. Az ünnepi összeállitásban alkalmi versek, énekek hangzottak el és egy tanulságos történet / Egy három generációs család karácsonya c.t./ előadása tette emlékezetessé az estet. Az "angyaljárás" méltán kijárt a szereplőknek is és a kicsinyeknek, melyért hálás köszönetet mondunk Újvári Samunak  és kedves családjának ez alkalommal tett  felajánlásukért.
A hagyományos éjféli kántálás most is helytálló volt. A gyermekek külön indultak verseikkel, énekekkel, mik viszonzásra találtak  a vendéglátók részéről ...
A felnőttek is a lelkipásztornál járva elsőként, köszöntötték egymást versekkel, zsoltárénekekkel, majd a falu családjait végigjárva, hajnalba nyúlóan mindenki megpihent a közelgő újabb istentiszteletig.
                                                                 Együtt az ünneplő gyülekezet
25-én, ünnep elsőnapi délelőtti istentisztelet keretén belül úrvacsoravételre is sor került. Ez alkalommal ifj. Soós László egyházfi és kedves családja adományozta az úrasztali kenyeret és a bort, egy éves szolgálatának letelte bevett szokása értelmében.
 
26-27-én, ünnep 2. és 3. napján ugyanúgy, dél előtti és dél utáni istentiszteleteket tartottunk, melyekre kitartó odafigyeléssel és vágyakozással jöttek a kedves hívek.
 
3o-án évzáró presbiteri gyűlésre került sor, melyen számbavettük az esztendő lelki, anyagi és más vonatkozású eseményeit, örvendezve utólagosan is az elért előrehaladásoknak és új terveket szövögetve a továbbiakhoz. A lelkészjelentés és beszámoló után a gondnok úr is beszámolt az ő általa vezetett  évi közmunkákról, nevezetes eseményekről. A Presbitérium és a hívek is a maguk  részét felvállalták idén is minden olyan kezdeményezésben, mely a közösségi élet előmozdítását munkálta. Köszönet Valamennyiük segítőkészségéért!
 
31-én, óévzáró istentisztelettel zártuk az évet és a küszöbön állva, éjjeli harangszó megcsendülésével búcsúztattuk az ót és köszöntöttük az újat, a 2o1o-es esztendőt ,  melybe Isten engedett belépni kegyelménél fogva s ami előtt hálás szívvel állhatunk meg valamennyien!
 
ISTEN  ÁLDÁSAI ÖVEZZÉK ÉLETÜNK NAPJAIT AZ ÚJ ESZTENDŐBEN IS!
 
 
/ lejegyezte és vezette az év során Juhász Klára lelkipásztor /