Tartalomjegyzék
Eseménynaptár 2010.
Következő oldal
Minden oldal

 

 

                 

 

 

 

                                              B.Ú.É.K.!  

                                                       2010  

 

Hálával és megelégedettséggel nyugtázott, Isten áldásaiban gazdag új esztendőt kívánunk Kedves Olvasóinknak!

                                                                 Úrasztali csokor 

Jó volt tapasztalni az utóbbi hónapokban és a közelmúlt néhány hetében , hogy a honlap  sokak érdeklődését felkeltette.Az olvasottsága napi változásokkal, emelkedő ,sőt  magas létszámmal tükrözte ezt vissza . Dec.2o-Jan.4. között  34-ig volt kiterjedt az  olvasók tábora... Köszönjük, hogy élő szóban , e-mailben vagy  épp a  vendégkönyvben,  de bátorítottak kedves, elismerő szavaikkal is.

 

 Néhány levéltöredékből idézve:

"Kedves Tiszteletes Asszony! Köszönöm a honlap-címet. Belenéztem és igen-igen jónak tartom, már annál fogva is, amit gyorsan meg tudtam nézni. Gratulálok Önnek és azoknak, akik  ennek szerkesztésében részt vesznek..."

/Máthé István, Budapest-2oo9.Nov.11./

 

"Tisztelt Lelkész Asszony! Igen szép lett az  elkészült honlap. Úgy érzem, sokszor fogom még a jövőben nézegetni.Köszönöm kedves sorait magam és a Csillagfészek Alapitvány nevében, békés Új Esztendőt kívánva!"

/ Szabó Erika, Pilis-Csillagfészek Alapítvány vezetője-Dec.16./

 

"...Nagyon szép honlapot indítottatok. Jól esik böngészni az eseménysorozatokat és a beszámolókat..."

/ Dimény Ervin lkp.-Louiswille,U.S.A.-Dec.17./

 

"Gratulálok a honlaphoz! Kevés falu dicsekedhet ilyen naprakész internetes jelenléttel, követni való példa."

/ Szabó D.Zoltán-Bogártelke, Babes-Bolyai.T.E.-i Tanár, Dec.17./

 

"Kedves Klára! Nagy örömet jelentett számomra a Karácsonyi ünnepkörre készülve...című leveled és természetesen Nádasdaróc Honlapja. Őszintén örvendek és gratulálok. Óriási energiát fektettél bele, de ragyogó munkát végeztél...Kívánom, hogy a siker örömével és elégedettségével tudjatok készülni a szent ünnepekre mind Te, mind a gyülekezet. Isten segítsen és adjon erőt hozzá, hogy munkátokat áldásosan tudjátok végezni..."

/ Ferenczy Miklós lelkipásztor, Kolozsvár-Fehér Templom,Dec.21./

 

"Drága Klára s minden nádasdaróci, de minden erdélyi egymástól elszakított ismerős és ismeretlen testvérem! Tiszta szívemből kívánok mindnyájatoknak áldott Karácsonyt és örömteljes Újesztendőt! ..."

/ Szabó János alpolgármester,Tibolddaróc / H / ,Dec.24./

 

"...tényleg nagyon kedves meglepetés volt a karácsonyi ajándék, az egész nagy család nevében szeretettel köszönjük. Három testvér családjaikkal, együtt voltunk ünnep második napján, együtt nézegettük a daróci képeket s persze felidéztük a Czira-találkozót is. Benneteket is akkor ismertünk meg, Gerő még babakocsiban közlekedett...Áldott Új Esztendőt kívánunk!"

/ Dobri Márta,Budapest /

 

"Nagyon szépen köszönjük a karácsonyi levelet, kérjük, hogy továbbra is értesítsen minket a számunkra oly kedves daróci világról..."

/ dr.Hermán.M.János, NL-Zwolle,Dec.26./

 stb...

További feltöltekezést nyújtó és kitartó olvasást kívánunk Valamennyiüknek! 

Juhász Klára lelkipásztor  és  Kovács Gyula  társszerkesztő

                            (Folytatás a következő oldalon)