Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

 Vallási kifejezések kislexikona

(A Magyaroroszági Egyházak Ökumenikus Tanácsa kiadványa /Budapest 1997./ alapján)

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a MEÖT főtitkárának, Dr. Bóna Zoltánnak a honlapjukról (www.meot.hu) rendelkezésünkre bocsátott adatokért!  


Jelmagyarázat

a. m. = annyi mint
ang. = angol
ApCsel = Apostolok Cselekedetei
ar. = arab
Ez = Ezekiel próféta
Fil = Filippibeliek
fr. = francia
gör. = görög
héb. = héber
hin. = hindu
i. e. = idõszámítás elõtt
ivr. = ivrit, modern héber nyelv
jap. = japán
Jel = Jelenések könyve
Jn = János evangéliuma
jid. = jidd
Kor = korinthusiak
Kr. e. = Krisztus elõtt
Kr. u. = Krisztus után
lat. = latin
Lk = Lukács evangéliuma
Mk = Márk evangéliuma
Móz = Mózes könyve
Mt = Máté evangéliuma
ném. = német
ol. = olasz
ort. = ortodox
per. = perzsa
port. = portugál
pr. = protestáns
rk. = római katolikus
sz. = század
szan. = szankszkrit
tib. = tibeti
tör. = török
 

Betűrend

  
A,Á
    B
     C,Cs
    D
     E,É
     F
     G,Gy
      H
      I,Í
     J
      K
      L
      M
      N
     O,Ö
      P
      R
      S
     Sz
      T
     U,Ú
      V
     Z,Zs