SZERETETTEL, BÉKESSÉGGEL ÁTSZŐTT NAPOKAT ÉLJÜNK MEG AZ ÚJ ESZTENDŐBEN  IS !

 -2013-

---

 

JANUÁR

(Fergeteg hava)

"Így szól az Úr, a te Teremtőd  és a te alkotód...Ne félj,mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"

Ézsaiás 43,1

Elsején ezzel az útravalóval felbatyuzva indultunk el  az új esztendő nyitó istentiszteletén, melyet változatlanul d.e.11 órai kezdettel tartottunk az évnyitó közgyűléssel egybekötve. 

Tompa Mihály

ÚJ ÉVKOR

Isten házába gyűl

A  hívő nép új évnek ünnepén,

Holott forró imát 

a buzgó néppel híven mondok én.

És a fohász imígy 

Száll ég felé, ajándékozz nekünk

Az új év kezdetén

Új szívet, új lelket, jó Istenünk!

S míg érzeménye így

Felbizdult lelkemnek mennyben mulat,

Ki nem feledhetem

Imámbul a lányt, imádottamat.

S ímé nyílt ajkamon

Véletlenül ez új fohászt lelem:

Maradjon, oh , leány

Kebledben a régi szív s érzelem!

 


Az EGYETEMES IMAHETET Jan. 24.-Febr. 3. közt tartottuk meg vendéglelkészek szolgálatával. Idén eleget tett a meghívásunknak :

Hétfőn: SEBESTYÉN ÁKOS  lelkipásztor Körösfőről

Kedden: KIS-CSEREY ZOLTÁN lelkipásztor Bánffyhunyadról

Szerdán: MEZET CSABA lelkipásztor Mérából

Csütörtökön: PAP ÁKOS lelkipásztor Magyarvalkóról

Pénteken: HOVER ZSOLT lelkipásztor Magyargyerőmonostorról

Szombaton és vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA nádasdaróci lelkipásztor szolgált

A gyülekezet fogékony volt a napi együttlétekre, lelkiekben való erősödésre. A vendéglelkészek és családtagjaik ellátásáról asszonytestvéreinknek mondunk köszönetet, név szerint BALÁZS MELINDÁNAK, BALÁZS ETELKÁNAK, JAKAB P. IBOLYÁNAK, JANKÓ KATUSNAK és GERGELY ÉVÁNAK. Az Úristen áldottá tette az Imahetet, melynek igetöbbletével feltöltekezve járultunk a szeretet asztalához a záró istentisztelet keretében.

 

 

 

FEBRUÁR 

 

(Jégtörő hava)

 

17-én, BÖJTFŐ VASÁRNAP úrvacsoraosztásra került sor. Ez alkalommal JANKÓ ANDRÁS presbiter atyafi és kedves családja adományozta a kenyeret és a bort. Köszönettel, Isten áldását kérjük életükre.

 

MÁRCIUS

(Kikelet hava)

A nagyon várt tavasz jelzi már közeledtét, az udvar hóvirág csokrai csoportosan ékeskednek.

3-án d.u.18 órakor tartottuk meg évek szokásának megfelelően a KERESZTYÉN NŐK VILÁGIMANAPJÁT, amit idén a franciaországi asszonyok szerveztek. Együttlétünk kötött programja után beszélgetésbe és nőnapi köszöntésbe torkollt, így ismét egymás megörvendeztetői lehettünk. Lelkipásztor ajándék- figyelmessségei eljutottak a családokhoz, miközben meglepetését a gyülekezet is átadta lelkipásztorának. Csodaszép emlék marad a tulipános ládikó s a betű -iniciálés szegfűkompozíció. Hálás köszönet  kedves együttlétekért, örömszerzésekért egyaránt!

8-ai NŐNAPRA: "Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén ,minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat,hogy érzéseiken át szebbé alakítsák  azokat."(Wagner)

15-én, az 1848-as szabadságharc emléknapján kegyelettel és méltósággal álltunk meg a forradalom nagyjainak törekvése felett.

Petőfi Sándor

FÖLTÁMADOTT A TENGER

Föltámadott a tenger,

A népek tengere,

Ijesztve eget-földet,

Szilaj hullámokat vet

Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?

Halljátok e zenét?

Akik még nem tudtátok, 

Most megtanulhatjátok,

Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,

Hánykódnak a hajók,

Sűlyednek a pokolra,

Az árbóc és vitorla

Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,

Tombold ki magadat,

Mutasd mélységes medred,

S dobáld a fellegekre

Bőszült tajtékodat.

Jegyezd vele az égre

Örök tanúságul:

Habár fölül a gálya

S alúl a víznek árja,

Azért a víz az úr!

 

A Virághét után, 24-én, VIRÁGVASÁRNAP konfirmándus ifjú testvérünk, JANKÓ HENRIETTA-BABETTE vallástételére és első úrvacsorázására került sor ünnepi istentisztelet keretén belül. A két éves konfirmációi előkészületnek beért minden fáradozása, egyben igyekezete is. Közös imánk azért szólt, hogy minden tanításnak legyen hosszútávú foganatja ifjú testvérünk életében.

Húsvétot megelőző bűnbánati héten d.u.18. órakor kezdődtek az istentiszteletek nagypéntek kivételével, amikor d.e.-i szolgálatot tartottunk.

31-én, HÚSVÉTVASÁRNAP ÁLDOTT FELTÁMADÁS ÜNNEPET KÍVÁNUNK! Az ünnepkörben 3 napos  istentiszteleti együttlét áldásában volt részünk.

 

ÁPRILIS

(Szelek hava)

 Húsvét 2. és 3. napján is megkondult, hívogató harangszó gyűjtött egybe a meghirdetett istentiszteletekre és úrvacsoravételre, amit ez alkalommal ....adományoztak. Isten áldását kérjük életükre, szolgálatukra. Ünnep végeztével igyekezetünk az, hogy bevigyük az ünneptelen hétköznapokba is Isten éltető, bátorító szavának megannyi ígéretét.

 

MÁJUS

(Ígéret hava)

19-21: PÜNKÖSD ünnepkörében Isten Lelkének megújító, formáló erejét kértük személyes és közösségi életünkre.
Az úrasztali jegyeket BALÁZS ISTVÁN presbiter testvérünk és családja adományaként köszönettel vettük, Isten áldását kérve életükre.

26-án GYALUBAN lelkészbeiktatáson vett részt Juhász Klára lelkipásztor és Újvári Samu gondnok. NYESTE  CSABA lelkész életére, kalotaszegi gyülekezeti szolgálataira Isten áldását kértük.

 

JÚNIUS

(NAPISTEN HAVA)

Elsején GYERMEKNAPI ZSÚRT tartottunk d.e.11 órától. A gyermeklétszám nem túlságosan nagy, mégis örömmel jöttek a kicsinyek édesanyai kísérettel a közös játékot, kreativ sarkon belül képeslap készítést, festést, gyöngyözést, gyúrmázást , lufieregetést és csemegézést magába foglaló együttlétre, vidám és emlékezetes órák kitöltésére. Köszönet  az együttlétért,a  közös élményekért!

6-án, KÖRÖSFŐN Egyházmegyei Közgyűlésen vett részt Juhász Klára lelkipásztor és Újvári Samu gyülekezeti gondnok. Az istentisztelet  után bekebelezést nyertek újonnan megválasztott lelkészek és tiszújításban hivatalt vállaló egyházi és világi képviselőink. A közgyűlés végeztével  finom ebéddel örvendeztetett meg a vendéglátó gyülekezet. Isten építővé és áldottá  tette ezt a napot is !

9-én ismét lelkészbeiktatáson vettünk részt képviseleti alapon, ezúttal MAGYARLÓNÁN, ahol eseménydús, ünnepélyes keretek közt köszönthettük az új lelkészkollégát kedves családjával. Jó látni a közös örömet, helyreállt rendet, csendet és békét, amit kitartó munkával tegyenek tartóssá a gyülekezetben.

2o-án tanévet zárnak kicsinyek és nagyok. Minden bizonnyal bővült a szellemi tárház  a tanév során, jöhet a méltán megérdemelt nyári nagyvakáció. Kívánunk sok kellemes, játékos, pihentető és töltekező napot diákoknak, tanítóknak, tanároknak egyaránt!

 

 

JÚLIUS

(ÁLDÁS HAVA)

5-7-e közt Felvidéken, Nagydaróc meghívásának téve eleget, kulturális programmal vettünk  részt a falunapokon.A 17 fős lelkes csoport JUHÁSZ  KLÁRA lelkipásztor vezetésével indúlt útnak az Úristen gondviselését kérve   és épséges megérkezés reményében.Azt megelőzően sok előkészület ,táncpróbák és  énektanulás történt  ÚJVÁRI SAMU táncos ,gyülekezeti gondnok vezetésével, hogy gyermekeink, ifjaink és a felnőtt párok színpadi fellépését siker és elismerés koronázza majd.

Rajtunk kívül jelen voltak még a horvátországi Várdaróc  táncos ifjai Micheli Zsolt polgármester vezetésével és a  Kardosról (H) érkezett testvérfalu képviselete is.VIERA RUBINTOVÁ  Polgármester asszony köszöntött érkezésünkkor, ottlétünk feletti örömét sokszor kifejezve a három nap alatt .Komfortos, mindenben elégedettséget nyújtó vendéglátásban részesültünk,gazdag,szines, több korosztályra figyelő programba vonva.Szálláshelyünk , otthonunk a legközelebbi város, Losoncz volt,de a program kezdő előadása révén számos nevezetességébe  is betekintést nyertünk a palóc vidéknek BENEDEK LÁSZLÓ fotográfus közvetlen,vetítéssel egybekötött , beszédes előadása  révén, mint pl.a Béla király rendelete alapján  épült várak legfontosabbjai közt a Rozsnyói vár Óratornyára, az Andrássy birtokon levő Krasznahorka várára,az Esztergomot Párkánnyal összekötő Maria Valeria hídra, a Gömörön található Mátyás király  bronzszobrára.A Cseresz hegység közelében lévén ráláthattunk több,szemet kápráztató  domborzati formára ,ahol szám szerint 12o vulkanikus barlang is található.Ezek némelyikét a fotókiállitáson láthattuk ,szemelvényesen sok más, főleg természetben ihletadó megörökítés mellett.Örömünkre szolgált  a  vasárnap délutáni kirándulás rendjén a 14 km-re fekvő Füleki vár  és a benne található múzeum meglátogatásaJuhász Klára lelkipásztor felkérésnek téve eleget köszöntötte az egybegyűlteket  a nyitóesten és a vasárnapi mise alkalmával a római katolikus templomba seregletteket ,mely alkalmakon  átadta a kalotaszegi tájjelegnek megfelelő ajándékokat is.Négy  országhatárt átívelőn,  többségi vagy kisebbségi magyarokként és két  történelmi egyház híveiként  sajátosságunk és  másságunk ellenére az egységet éltük meg  Nagydarócon,ebben erősödtünk,ezáltal teljesedtünk, felemelővé téve a rendelkezésünkre álló időt,búcsúzáskor egybecsengő zárszóként énekelve el  örök imánkat,a  Himnuszt:"Isten, áldd meg a magyart..."

Ottlétünk bizonyára emlékezetes marad a kalotaszegi  népviseletünk egyedisége és táncunk okán,ami sokak elismerését és a fülünkben visszhangzó tapsot eleveníti fel  visszatértünk óta is.Köszönet e csodálatos hétvégéért, kedves,jóravaló és értékes  emberekkel való találkozásért,a kulturális és könnyed műsorokért,a  finom falatokért,a  nevetésért...,az együttlét öröméért.

12-14-e ismét utazással volt  teljes.TÁPSZENTMIKLÓS (H) Önkormányzata meghívásának tettünk eleget 5 fős képviselettel a  falunapon való részvételünkkel,mintegy erősítéséül közelmúltban fonódott testvérkapcsolatunknak.

Egeres Község Alpolgármestere, BOTH GYÖRGY a szombati köszöntőben bemutatta a Község magyar-lakta közösségeit, azok sajátságaira is kitérve,megláttatva a múlt és jelen lehetőségeinek színskáláját a térség fejlesztésére irányultan.A nádasdaróci református faluközösség üdvözletét JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor  továbbította a tápszentmiklósiak felé a szabadtéri színpadról, ahol a falunap rendezvényein jelen levő ,több, mint 3ooo ember  ráláthatott ÚJVÁRI SAMU és GYÖNGYI révén Kalotaszeg páratlan értéket hordozó népviseletére is.A szines programok minden korosztálynak biztosítottak kikapcsolódást, egyben feltöltekezést is a gyermekparkban, szabadtéri koncerteken vagy épp a többféle ételínyencség elfogyasztása rendjén.A szombat este zenés részlegén több előadó szerzett örömet a lelkes rajongóknak, köztük Fenyő MIklós rock and roll énekes,aki 46 év elismerés és karrier után is könnyedén bővítette körét a generációkat átfogó, ismert dalai által.A vasárnap templomba hívogató harangszó minden fáradtság ellenére sokunkat Isten házába vezérelt.ALBERT ANDRÁS lelkipásztor igehírdetése végeztével köszöntötte képviseletünket,átadva a szót  a községi képviselőnknek és a lelkipásztornak.Juhász Klára lkp.örömét fejezte ki annak lehetőségéért, hogy a két gyülekezet közti útegyengetésben része lehet, bízva abban, hogy  idővel kikerekedik ez a kezdeményezés és mindkét gyülekezet tagjai érezni fogják az összetartozást a km-ekben mérendő távolságok  ellenére is,hiszen egymáshoz való közeledésünkben áldás van mindenkor,Istennek éltető és meggazdagító ereje által.A varrotas úrasztali terítőt és faragott tálcát  szeretettel adtuk át a gyülekezetnek ill.a Polgármesteri Hivatalnak, köszönettel KOVÁCS JÓZSEF polgármester szívélyes meghívásáért és a falunak e hét végén ránk figyelő barátságos, szeretetteljes  vendéglátásáért .

Különlegesen szép élménysorban volt részünk a falunapon és a rendezett,mindenütt  szépséges virágok, cserjék által övezett utcasorok, udvarok,igényes emberek  is jó benyomást keltettek az ezer lelket számláló dunántúli községben.A közelben levő  Pannonhalmi Főapátságban tett látogatásunkon bővült az élménysor,megnyílt a panoráma is a Bakony hegységtől Győr ,vagy még messzebbi tájak átpásztázásával.Ajándékként fogadtuk itt tett látogatásunk  lehetőségét is, ahol felbecsülhetetlen érték,múlt és történelem tárulkozott elénk Pál Atya szivélyes kalauzolásának köszönhetően.Az apátsághoz tartozó levendulamező finom illatát és szemet kápráztató kékes- lilaságot hintő néhány szálát  magunkkal hoztuk szép emlékeinkkel ,annak tudatában, hogy van és lesz  még számunkra sok új ismeretet biztosító hely,ahova érdemes lesz visszatérni.Utunkon az Úristen gondviselt ,de köszönet  ez alkalommal  SZÉKELY GYÖRGY  presbiter sofőrünknek  is a biztonságos vezetésért és épséges hazaérkezésért.

 

                                                                 

ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRVE EGYÜTTLÉTÜNKRE,VÁRJUK   SZERETETTEL  A KÉPVISELETEITEKET A KÁRPÁT-MEDENCEI DARÓCOK 3.TALÁLKOZÓJÁRA

NÁDASDARÓC

2013.Július.19-21.

---

19-21 közt házigazdái voltunk a Kárpát-medencei Darócok 3. Találkozójának.

Annak a nagyszabású rendezvénynek, melynek előkészületei hónapok szervezését, kapcsolattartást, pénzforrások megteremtését foglalta magába és melynek végén elégedetten mondható ki: elérte célját minden befektetett idő, erő,adakozás, imádság, az összefolyt napszakok és megannyi fáradozás, hiszen tartalmas, változatos, a tájjelegnek megfelelő építő programok gazdagítottak, miközben baráti, egymásra figyelő  együttlét kovácsolt össze vendéget és vendéglátót egyaránt.

Péntek délután az ünnepélyes megnyitón JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor köszöntötte a meghívottakat."Szeretett testvéreink, a Darócok nagy családjának jelenlevő képviseletei! A Kárpát-medencei Darócok 3. Találkozója rendjén sok szeretettel köszöntelek benneteket magam és Nádasdaróc kicsiny faluközössége nevében.Itt sorjázik néhány emléktárgy, amiket azért állítottam ki, hogy időutazást tartsunk és gondolatban járjuk át ezennel együtt azt az utat, ami 2oo8 óta a "Darócok köveivel" kirakott úttá nőtte ki magát. A Tibolddarócról, nevezetesen Gál Istvántól, közismerten Pegétől származó egykori ötlet érdemesnek bizonyult arra, hogy megvalósuljon. Feltérképezettek lettek a Darócok Kárpát-medence  minden szegletében,ilyenként  Magyarország (Tibolddaróc, Lénárddaróc, Beregdaróc és Fülpösdaróc), Felvidék( Nagydaróc és Panyidaróc), Délvidék (Várdaróc),Kárpátalja és Erdély (Királydaróc, Pusztadaróc, Homoróddaróc, Bálványosdaróc és Nádasdaróc) tizenhárom településének láncszemei egybefonódtak. Az egymásratalálás öröme eredményeként 2oo9-ben TIBOLDDARÓCON (H) lehettünk együtt az első találkozón, ami alapverés volt, az első "kő" letétele annak reményében, hogy folytatással bővül, kerekedik és  válik teljesebbé a kezdeményezés. Nagyon sok maradandó emlék tör fel e pillanatban is, köszönjük az ottlét örömét. Néhány év kiesés után mégis volt folytatás... 2012-ben a délvidéki VÁRDARÓC látott vendégül a második találkozó rendjén. A folytatás is építő volt, kellemes, sajátos emlékeket őrzünk. És elérkeztünk a harmadik emléktárgyhoz , ami első látásra is üzenetértékű, hiszen Erdélynek egy sajátos kultúrával, néphagyománnyal teljes, szines világát hozza közel, cifra Kalotaszeg régióját, azon belül NÁDASDARÓCOT, ahol az Úristen segitségével és e kis faluközösség összefogásával megülhetjük e hétvégén a harmadik találkozót.Áldott minden olyan együttlét, ahol tiszta a szándék, őszinte a tekintet, baráti a kézfogás és ölelés... Kívánom, hogy mindezeket tapasztaljátok ittlétetek alatt.Érezzétek, hogy megnyílnak a kapuk, az otthonok, a szívek a befogadásotokra és ezáltal ez az eseménydús hétvége áldott lehetőség arra,hogy együtt tegyük széppé, maradandó emlékezetűvé.Legyen sok élményben részetek, mert szabad itt örülni, nevetni, beszélgetni, szórakozni, barátkozni,kérdezni,azaz tartalmasan megélni a rendelkezésünkre adatott időt.Isten hozott benneteket!"

Röpke névsorolvasást tartva minden képviselet köszöntött és bemutatkozott név szerint ill. településük bemutatásával. Örömünkre szolgált, hogy a 87 éves KALLÓS ZOLTÁN Kossuth-díjas néprajzkutató,tárgyi emlék-, népzene-, ballada- és mesegyűjtő, a Romániai Népművészeti Akadémia kiemelkedő tagja is megtisztelt jelenlétével. Vetítéssel egybekötött előadásában kalotaszegi és mezőségi legfőbb hagyományokról beszélt, sokszor nosztalgikusan, mégis közvetlen stílusával, emberszerető lelkülettel. Az előadás mindenki figyelmét lekötötte, az egyszerű falusi életek nagyszerűségét láttatva meg ezáltal. A hangulatteremtés megtörtént, amit a hangulat fokozása követett a kultúrotthonban soron következő Ki mit tud? megmérettetésen, a képviseleteknek népdalösszeállításuk  bemutatásával. Mindannyian nagyon tehetségesnek bizonyultak sajátságukat hordozva, ezért figyelemfelkeltőek is lettek, így méltán kijárt az emléklap a legszebb orgánumú férfihang-díj elnyerőjének (Szatmári Elemér lelkész, Pusztadaróc), a legprózaibban éneklők- díj a felvidéki fiúknak, a közönséget legjobban megérintő páros -díj a délvidéki id.és ifj. Micheli Zsoltnak, a legösszhangzatosabb trió -díj a bálványosváraljaiaknak, a legpörgőbb lábú lányok -díj a Törekvés tánccsoportnak, a legbátrabb és legszebb kislányok -díj a nádasdaróci Vivinek és Nórának, a legelismertebb helyi néptáncos -díj Újvári Samu nádasdaróci gondnoknak. A finom és ízletes  töltöttkáposzta elfogyasztása után fergeteges hangulatban teltek az éjszakába nyúló órák, de ki-ki úgy időzített, hogy a reggeli harsona hívogatásának eleget tehessen. A szombat ugyanis  kirándulással indult, Kolozsvár belvárosi nevezetességeit tűzve ki célul.Kihagyhatatlan volt a Mátyás király szülőháza, a Fadrusz János alkotta szoboregyüttes, a Szt. Mihály róm.kat.templom, a  Farkas utcai református templom megtekintése, valamint a Házsongárdi temetőben nyugvó hírességek sírhelyeinél néhány perc megállás,köztük a 13o éve született Kós Károlynak,  Kalotaszeg kimagasló  és  sok téren ujjlenyomatát itthagyó építésznek , írónak és politikusnak sírjánál is kegyelettel adózva.Segitségünkre volt az idegenvezetésben nagy hozzáértéssel GERGELYNÉ TŐKÉS ERZSÉBET  ny.tanár, a Házsongárd Alapítvány Elnöke.

A délután nagyon várt eseménye is közelgett. A falu apraja-nagyja érezte, hogy az ünnepi eseményt meg kell tisztelni jelenléttel, odafigyeléssel. Népviseletbe öltözötten, énekszóval vonultunk fel az utcán a zsenge korú gyerekekkel, ifjakkal, pártás lányokkal,  fiatal generációval, vendégeinkkel,  felzárkóztatva magunkhoz a falu lakosait is. Majd a  Gyülekezeti Házban orgonakíséret mellett adta elő  maga a tibolddaróci dalszerző és előadóművész a darócok közös dalát, himnuszát.

SZABÓ ZSOLT 

DARÓCOK HIMNUSZA

Van közös zászlónk,

közös himnuszunk, Istenünk...

Közös a sorsunk,

tán nem is értjük, hogy mit jelent.

De közös a lélek, közös a szív,

Közös az élet  és közös a sír.

A gyermeked majd így tanítsd!

Ezt követően az  udvaron méltó helyére állított kopjafát körülállva ünnepi beszéd hangzott el JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor részéről:

"Tisztelt jelenlevő nyolc Daróc-lépviselet! Tisztelt Egeres-Község Alpolgármester ura! Tisztelt László György író, költő, műfordító! Tisztelt Pécsi L. Dániel jelképművész úr! Tisztelt nádasdaróciak! Faluközösségünkben szinte észrevétlenül váltják egymást a napok, megismétlődnek események, mégis számontartunk olyan eseményeket is,amik egyediségüknél fogva megismételhetetlenek.Ezek közé soroltatik a mai is,a 2013.Júlis. 19-21.közt Nádasdaróc berkein belül szervezett Kárpát-medencei Darócok 3.Találkozója,melynek keretében kopjafát avatunk.Van már avatásban  múltja ennek a közösségnek.Gondolatban pillantsunk vissza  a 2oo2-es évre, amikor együtt álltunk meg helyiek és az elszármazott  család az  id.Máthé István egykori kántor-tanító emlékére állított kopjafa mellett.Aztán néhány év múlva, 2oo8-ban a Gyülekezeti Ház felavatásakor emléktáblát lepleztünk le.Jelképek, szimbólumok ezek, amik hordozzák sajátos üzenetüket...

A kopjafák eredetéről és rendeltetéséről nem az én tisztem szólni leghitelesebben.Mégis el kell mondanom, hogy igaza volt annak az egyháztagnak, aki az ötlet hallatán a temetővel hozta összefüggésbe a kopjafát.Mert a kopja a honfoglaló magyarok fő fegyverzetének, a lándzsaszerű, több m magas döfő fegyvernek a megnevezése.A nagy ütközések után az elesett hősök sírhantjának fejéhez beszúrták ezt a harci kopját.Ebből a szokásból maradt a kopjafaállítás,ilyenként a magyar temetők művészi alkotása egy-egy kopjafa.DE:díszesen faragott kopjafákat állítanak évfordulók, jeles események  emlékére is.Mi is ezt tesszük ma.A tájjelegnek megfelelő faragásmotívumokat láthatjuk rajta  s az egymáshoz  tartozó Daróc-testvérek mai együttlétének tényét is bemetszve,helyhez és  dátumhoz kötötten.

Páratlan esemény,sőt  történelmet író esemény ez ebben a kis faluban.Magasba ível ez az emlékoszlop, mely láthatatlanul is megrajzolja maga körül éppen általatok -Felvidékről, Délvidékről, az Anyaországból és Erdélyből érkezettek által -az "egy test"-et, amiről lemetszettek lettünk ugyan, de nem megsemmisítettek. Hisz vagyunk, létezünk közös gyökerekkel, kultúránkkal, magyar nyelvű köszöntésformulánkkal, és ajkunkon magyarul felcsendülő imádsággal. Múltunk ugyan szomorú valóság, jelenünket sok küzdelem jellemzi az őrálló helyeinken, mégis reménységgel és jövőbe tekintve most emeljük fel magasba szívünket is, hálát adva ezért a rendkívüli és felejthetetlen  eseményért. Őrizzétek, kedves daróciak és darócok e napnak méltóságát Erdélynek kis szegletében, Nádasdarócon élve meg azt e kopjafát körülállva ..."

A kopjafát az adományozó házaspár,ifj. VARGA JÁNOS és neje leplezte le, amit köszönettel és megbecsülés szándékával fogadott a faluközösség. A köszöntések rendjén BOTH GYÖRGY Egeres-község Alpolgármestere szólt a jelenlevőkhöz,akinek ezúttal is köszönjük az ittlétet és a  Hivataltól kapott  jelentős anyagi támogatást. LÁSZLÓ GYÖRGY türei  költő szavalata ezúttal is lélegzetelállító volt, hálás köszönet ittlétéért, az alkalomhoz kötött versek élethű továbbításáért, ezáltal az ünnepünk szebbétételéért, amit nemzeti imánk eléneklésével zártunk.ÚJVÁRI SAMU gyülekezeti gondnok meghatódottsággal köszönte meg e nevezetes esemény rendkívüliségét,a segítő jobb kezek összefogását,az anyagi áldozathozatalokat ,kívánva jelenlévőknek és helybélieknek is békés együttlétet, barátságok elmélyülését, a szép emlékek megőrzését.

Az esti  kulturális műsoron belül nagy tapssal jutalmazták a jelenlevők a szucsági Randevú Színjátszó Kör bemutatott darabjait Nóti Károly kabaré-jeleneteiből válogatva,VITÁLYOS EDIT vezetésével.Vastaps kísérte a budapesti, amatőr táncegyüttesként tevékenykedő Törekvés Tánccsoport előadását is,mely VIZI ESZTER és VIZI TIBOR néptáncoktatók összeállításában  talált maximális érdeklődésre és elismerésre.

A jelenlevő Darócok képviselői kerekasztal beszélgetésre vonultak vissza vacsora után, amikor kölcsönösen megajándékozták egymást vendégek és vendéglátó gyülekezet.Festett tulipános ládikóinkkal mindenkinek örömet szereztünk,miközben megörvendeztetettek is lettünk .A nemezett Daróc-családfa ,a könyvbe vésett Darócok Himnusza,szőttes abrosz, kerámia váza, festmény, koccintáshoz valók és könyvajándékok szép emlékek a jelenlevő Darócoktól,megtaláljuk helyét mindennek,köszönettel.Ez együttlét alkalmával született határozat afelől is, hogy jövő eszendőben hol tartassék meg a soron következő találkozó.Ilyenként örömmel értesültünk róla, hogy Erdély legkisebb,a  tanyavilágban élő Bálványosdaróca kíván házigazdája  lenni a 4.találkozónak.

Vasárnap a lélek csendjére figyelve, a harangszó hívogatásának tettünk eleget.

"...Nádasdaróc ősi templomába gyűltünk össze,ahol megtalálta helyét helybeli és vendég, fiatal és idős, sőt több generációbeli .Feltűnő és tetszetős volt a látvány a hétvégi eseménysorban, mikor  ünneplőbe öltöztek gyermekek, ifjak, édesanyák és édesapák,mintegy jelét adva ezzel annak, hogy vállalják a tájjelegnek megfelelő hagyományőrzést is, aminek legszebb kézzelfogható darabjai ezek a népviseleti ruhák.Szorgoskezű édesanyák munkája áll mindezek  mogött ,amit átörökítettek reátok  felelősséggel ,kötelességtudóan .De biztos vagyok abban is, hogy a jelenlevő Daróc-nagycsalád minden jelenlevő tagja ünneplőbe öltöztette szívét is ezen a reggelen,így indulva el a híves patakhoz  tiszta vizet, éltető eledelt , Ige-szót meríteni,-útravalóul.Ilyenként ennek  a 14.sz.-beli műemlék templomnak ősi falai kövenként is hálásan néznek ma ránk, az élő kövekre, annak reményében, hogy a múlt sokféle történelmi vihara és viszontagsága után még sokáig tud az Úristen csendet, békés együttélést, egymásrafigyelést munkálni és jövőbe tekintő gyülekezetként lesz megtartatása ennek a maroknyi református közösségnek.

2013 Július harmadik hétvégéje minden bizonnyal felejthetetlen emlék marad a nádasdaróciaknak és kedves meghivottainknak egyaránt.A Kárpát-medencei Darócok 3.Találkozója megrendezésével Nádasdaróc bizonyított.Mindenekelőtt azt, hogy  egyakarattal, összefogással és főleg tevőlegesen tudott építő, nemes, jó ügyet  létrehozni.Letagadhatatlan, nagyon sok előkészület, nyitott kérdés, váratlan fordulatok sorjáztak néha, nehezítve vagy akadályoztatva a gördülékeny előrehaladást,mégis bátorítva egymást, a célra figyeltünk,arra, hogy tartalmas programokkal minőségi időt éljünk meg  a 13 Darócot átölelő találkozón.Örvendetes, hogy fele +1 Daróc itt van képviseleti alapon.Erre a hétvégére benépesült , naggyá duzzadt lélekszámban kis falunk 96 fős létszáma.Jó volt ezt a nyüzsgést látni, hiszen mindig az élet mellett dönt az ember, amikor kilép a megszokottságból, felzárkózik sajátjaihoz és ezáltal szomorúsága , terhe is kevesbül, öröme pedig sokszorozódik.

Örömteljes hétvégét hagyunk magunk mögött.Adjunk hálát ma azért is, mert időben és térben, itt és most, Nádasdarócon , július havának 3.hétvégéjén a Darócok testvérekként lehettek együtt. Felszámolódtak a válaszfalak, az elválasztó határok  eltüntek és  egy gyökér hajtásaiként  éltünk tovább,egymásratalálásunkon túl egymásmellettiségben, egyenrangúságban.Őrizzétek mindannak erejét, ami kincs és  érték e közös mivoltban!...Különös öröm számunkra, hogy Ft.TŐKÉS LÁSZLÓ Püspök úr  is köztünk lehet.Köszönjük, hogy sokrétű elfoglaltsága mellett  megtisztelt jelenlétével és bátorított a Dániel 6,21-23,25-28-ból olvasott és hírdetett Ige.-szolgálatával.Küzdelmeink bizonyára továbbra is lesznek,akadályoztatásunk sem kizárt, de ezekkel szembesülve is  vállalnunk kell önmagunkat ott, ahol épp élünk és örállói küldetést kell betöltenünk.

Megköszönöm PÉCSI L.DÁNIEL jelképművész úrnak az ittlétet, a hozzáértéssel megalkotott  címeres zászlót,alkotásainak 5o-ik darabját,amit ma ünnepélyes keretek közt felavattunk,megáldottunk.Egy újabb jelkép a leleplezett kopjafa mellett, az idő, az élet, a múlt, jelen és jövendő Nádasdaróca egyaránt egybefoglaltatik benne és általa.Emeljétek mindig magasba e zászlót, mintegy hírvivőül,kedves nádasdaróciak, gyűljetek köré és legyen bizonyosságotok erős afelől, hogy kik vagytok, kihez tartoztok magyar emberként és keresztyénekként egyaránt.Köszönjük az idei együttlét örömét, a beszélgetések áldott lehetőségét, a nevetést, szórakozást, a feltöltekezésnek megannyi lehetőségét és formáját.Isten áldja életeteket és bízzatok ígéretében:"Veletek leszek minden napon a világ végezetéig."Az Ő gondviseltjei legyetek hazautazásotokban is.Őrizzétek e napnak szép emlékeit , erőt merítve belőle ahhoz a folytatáshoz is, amit a 2014-es esztendőben a viszontlátás reményében élhetünk meg a 4.találkozón.Isten velünk, viszontlátásra!Békesség Istentől!"-hangzott e köszöntő és zárszó JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor ajkáról.

Köszönet illesse  a tehetséggel megáldott tibolddaróci ifj.SZABÓ ZSOLTOT ,aki Szép Ernő:Fohász c.versét  adta elő  mély alázattal, hálaszót és magasztalást egybecsengőn,ugyanakkor LÁSZLÓ GYÖRGYnek is köszönet adassék,aki  írói tehetségén túl  az Ady - versösszeállítás   minden részletét átélt rezdüléssel ,hitelesen  juttatta el hozzánk ,gazdagabbá téve ezáltal is templomi ünneplésünk magasztos pillanatait.

A közös ebéd és utazás előtti  figyelmesség, beszélgetés ,vidám percek, kellemes együttlét elhozta a kézfogásos búcsúvétel  pillanatát  is.Gyermekeinkben látva   a jövőt,  a tibolddaróci kezdeményezéshez igyekszünk majd velük is felzárkózni, cseretáborozás keretén belül helyet adva ismerkedésüknek s e jó célt szolgáló,építő találkozás  generációk közti továbbgördítésének .

 ---

A PROGRAMTERVEZET TARTALMÁBÓL

 PÉNTEK Júl. 19.

16,oo óra: ÉRKEZÉS
Számbavétel a Gyülekezeti Házban,majd vendéglátó családoknál a szálláshelyek elfoglalása.

17,3o-18,oo óra: MEGNYITÓ
A rendezvény házigazdáinak köszöntése,Darócok bemutatkozása, beszélgetés az utóbbi 1 év eseményeiről a Gyülekezeti Házban.

18,oo-2o,oo óra : HANGULATTEREMTÉS
KALLÓS ZOLTÁN Kossuth-díjas néprajzkutató, tárgyi emlék-, népzene-ballada- és mesegyűjtő, a Romániai Népművészeti Akadémia kiemelkedő tagja tart  előadást a Gyülekezeti Házban.

20,oo óra:VACSORA
Helyszín a kultúrotthon

21,oo óra: HANGULAT FOKOZÁSA: "Ki mit tud?"
Nótaest népdal-csokor bemutatásával, különös tekintettel a saját kultúrkörből hozott min. 2 népdalra vagy prózai előadásra
Helyszín a kultúrotthon, előadók a találkozó képviselői.

SZOMBAT, Júl. 20.
-reggeli a családoknál
9,oo-kor : KIRÁNDULÁS
24 km-es kirándulás Kolozsvárra a belváros nevezetességeinek megtekintésére,különös tekintettel a Mátyás király szülőházára,a Fadrusz János alkotta szoboregyüttesre ,belvárosi templomokra,végül a Házsongárdi temetőre,ahol  Erdély, szűkebb körben Kalotaszeg hírességének,Kós Károly(1883-1977)volt építész, iparművész,grafikus, író ,politikus sírjánál adózunk .Elkalauzol GERGELYNÉ TŐKÉS ERZSÉBET ny.tanár,a Házsongárd Alapítvány Vezetője .

13,3o-kor: EBÉD
Helyszín a kolozsvári Protestáns Teológia  konviktusa.
15,oo órakor hazatérés Nádasdarócra

17,oo-18,3o óra: ÜNNEPÉLYES TOBORZÁS és KOPJAFA AVATÁS
Felvonulás a faluban,majd kopjafa avatás a Gyülekezeti Ház udvarán.Ünnepi beszéddel megnyitót tart JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor, köszöntőt mond  Egeres Község küldöttsége, a kopjafát leleplezi VARGA JÁNOS és neje,VARGA ROZIKA.Meghívottunk ez alkalommal  LÁSZLÓ GYÖRGY költő,író, műfordító Türéből
18,45-2o óra: KULTURÁLIS- és FOLKLOR EST
Meghívottak:-a Szucsági Randevú Színjátszó Kör, bemutatott műfajuk Nóti Károly jeleneteiből összeállitott kabaré-a Budapesti TÖREKVÉS Táncegyüttes VIZI TIBOR és VIZI ESZTER vezetésével, Kárpát-medencét átfogó néptánccsokor bemutatásával
2o,oo óra: VACSORA
Helyszín a kultúrotthon.
21,oo óra: KÉPVISELŐK KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSE
Nádasdaróci ajándékok átadása és a soron következő találkozó helyszínének meghatározása a Gyülekezeti Házban. 
22,oo óra: ÉLŐ ZENÉS NÉPTÁNC-EST

Darócok vidám estje a kultúrotthonban,amíg a jókedv s a tartalék erő tart.
Zenészek: a Czilika Trio Egeresről

 VASÁRNAP,  Júl. 21.
-reggeli a családoknál

11,3o -kor : LÉLEK CSENDJE és ZÁSZLÓSZENTELÉS
Hálaadó istentisztelet a műemlék templomban az együttlét zárásának emlékezetes eseményeként Ft.TŐKÉS LÁSZLÓ Püspök úr, EP-i képviselő Ige-szolgálatával. Ez alkalommal kerül sor a nádasdaróci címeres zászló megszentelésére is a tervező, PÉCSI L.DÁNIEL magyarországi jelképművész megtisztelő jelenlétében és JUHÁSZ KLÁRA nádasdaróci lelkipásztor áldásával.

13,30-kor közös ebéd a kultúrotthonban, amit a jövő évi viszontlátás reményében kézfogásos búcsúvétel követ.


FONTOS TUDNIVALÓK:
1/.Az együttlétünk napjai alatt cifra szoba megtekintése is lehetséges a vendéglátó családok többségénél.
2/.Kirakodó vásárunkban  népművészeti szépségek,varrottasok, gyöngyös díszítésű emléktárgyak,gyöngyláncok, cifra babák választéka is megtalálható lesz, amik ügyeskezű asszonyok munkái
ként Lej, Ft, Euro pénznemek ellenértékében megvásárolhatóak.

3/.Örömmel vennénk, sőt kérünk is arra, hogy bővítsétek  és ezáltal  gazdagítsátok a daróci kiállítást/vásárt saját értékesítendő kínálatotokkal, legyen az vizuális vagy akusztikai élményt nyújtó emléktárgy,képeslap,könyv, CD, kisplasztikai alkotás, faragás, fűszer, egyebek...
KÉRÉS:
A zászlóavatáskor minden képviselet felhelyezheti saját szalagját a zászlónkra, amit kérünk, készitsetek el legjobb meglátásotok szerint és hozzatok magatokkal.
  

 A faluközösség nevében:
JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor és ÚJVÁRI SAMU gondnok
Nádasdaróc

2013. Július havában

---

Emlékkönyvi bejegyzések:

Emeld tekinteted önmagad fölé, hogy megérezze talpad az anyaföld melegét.Emlékeztetőül és köszönettel: LÁSZLÓ GYÖRGY író,Türe

--

Hálás köszönettel tartozunk a szives vendéglátásért, az itt eltöltött nagyon szép napokért és kérjük Isten segitségét, hogy újra és újra találkozzunk , folytatva e szép hagyományt :BALOGH BÉLA ,Királydaróc

--

Nem túlzás, de életre szóló élmény volt jelen lenni és táncolni a 3.Daróci Találkozón.Az a fajta összefogás és szeretet, ami itt megnyílvánult, példaértékű.Köszönet a rendezvény kiötlőinek, létrehozóinak, szervezőinek.Kívánjuk, hogy ez az erő , tenniakarás  és szeretet megmaradjon.Még egyszer köszönjük.VIZI TIBOR és TÖREKVÉS TÁNCEGYÜTTES, Budapest

--

HiTVALLÁSOM

Bölcselet és tudás, 

Kegyelet a múlt, az örök iránt.

A megtartás szelleme,

Egymás kölcsönös tisztelete 

Nemesít embert és nemzeteket.

Mit jelent magyarnak lenni?

Hinni, Hinni, Hinni, 

S mindent őszintén ,

keresztyén emberként cselekedni!:PÉCSI L. DÁNIEL jelképművész, Bp.

--

Van közös zászlónk, közös himnuszunk, Istenem!Közös a sorsunk, tán nem is értjük, mit jelent.De közös a lélek, közös a szív, közös az élet és közös a sír.A gyermeked majd így tanítsd!(DARÓCOK HIMNUSZA)

Köszönjük szépen ezt a felejthetetlen három napot...id.SZABÓ ZSOLT, Tibolddaróc

--

Köszönjük szépen Ndasdaróc népének a gyönyörű hétvégét, amit eltölthettünk ebben a kicsi, de életre képes faluban.Egy a múltunk, egy a jövőnk!MICHELI ZSOLT polgármester, Várdaróc

--

A Jó Pásztor egész nyájának sorsát szivén viseli és a századikért is elmegy , hogyha eltévelyedik.A kárpát-medencei magyarságnak, valamint szórványban élő református népünknek éppen erre a Jó Pásztorra ,a mi Urunk Jézus Krisztusra van  szüksége jelenkori helyzetében-erre a felismerésre vezetett bennünket a daróci falvak közösségének mai emelkedett ünnepe.Juhász KLára, Újvári sAmu, Varga János  és nemes gyülekezetük,falustársaik önzetlen szolgálata a Jó Pásztor iránti engedelmességről és az ő nyája iránti szeretetről tanuskodott.Hála és köszönet érte!Az együtt örvendezés örömével kívánom Isten gazdag áldását a jobb sorsra érdemes Nádasdaróc és társközségei népére, sok szeretettel:TŐKÉS LÁSZLÓ

--

A Jóisten áldja meg mindazoknak a munkáját és lelkesedését, akik lehetővé tették ,hogy ezt a csodás három napot itt tölthessem.Legyen áldás a kezdeményezés jövőjén!Köszönettel! KOVÁCS GYULA,Bükkábrány


AUGUSZTUS

(ÚJKENYÉR HAVA)

x

Az Augusztus, mint a nagyvakáció legforróbb hónapja, számtalan lehetőséget kínált gyermekeinknek a kikapcsolódáshoz és feltöltekezéshez.A kitartó jó időjárás kedvezett a szorgalmas gazdáknak is,akik az  aranyló búzatáblák bő termését gondos vigyázással és elégedetten gyűjtötték be csűrjeikbe .

28-án Újzsengére való tekintettel hálaadó istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással egybekötve.Az úrasztali jegyeket ez  alkalommal is köszönettel vettük ,adományozó testvéreink életére Isten áldását kérjük.

 

SZEPTEMBER

(FÖLDANYA HAVA)

OKTÓBER

(MAGVETŐ HAVA)

NOVEMBER

(ENYÉSZET HAVA)

x

DECEMBER

(ÁLOM HAVA)

Elseje, ADVENT első vasárnapja az ünnepes egyházi évbe léptetett. Jelképesen meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyaszálát. Kalotaszeg és Mezőség gyülekezeteiben 3. éves teológusok szolgáltak KELEMEN ATTILA évfolyamvezető teológiai tanár szervezésében, így Nádasdaróc is örömmel felzárkózott a vendéglátók sorába.VERESS EMŐKE  igehírdetését követően úrvacsoravételre is sor került, amit a gyülekezet lelkipásztora osztott ki. Az úrasztali jegyeket KOVÁCS JÁNOS presbiter és családja adományozta ez alkalommal, melyet köszönettel vettünk, Isten áldását kérve életükre.

ADVENTI UTUNKON LELKI TÖLTEKEZÉST KÍVÁNUNK!

"Légy örömmondó, békekövet, hírdesd, a Szabadító elközelgetett"

Ézsaiás 4o, 9-11

                                                 

6-án a gyermekekhez megérkezett a várva-várt Mikulás.Örömmel vették át a nekik szánt macikat, amiket a felvidéki NAGYDARÓC jótékonykodójának, BEUS CIRJAKOVÁNAK köszönünk meg ez úton is.
                                                       

                                                          

8-án , ADVENT második vasárnapján 11 órakor kezdődött az istentisztelet, amikor két gyertyaszálat gyújtottunk meg az adventi koszorún, mintegy jelképesen is üzenve, hogy elengedhetetlen a fénynek, a világosságnak bennünk  és körülöttünk való nagyobbálétele.

                                                           

15-én, ADVENT harmadik vasárnapján a megszokott időben, d.e.11 órakor kezdődött az Ige-szolgálat.Immár három gyertyaszál ég az adventi koszorún, a fény erőteljesebben áttöri és törpíti a sötétséget.

                                           

22-én, ADVENT negyedik vasárnapján is 11 órakor kezdődött a délelőtti szolgálat.

Adventi utunk végén, a  karácsonyi ünnepkör közeledtével békés, szeretetteljes ünneplést kívánunk!

---
Móra László

KARÁCSONY ÉDES ÜNNEPÉN

Legyen ma templom minden ember szíve,

Melyben a lélek szárnyat bontogat!

Karácsony édes ünnepén

Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve

S legyen a  templom tiszta ,szent  fehér,

Karácsony édes ünnepén

Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,

Ez kösse egybe mind a kezeket.

Karácsony édes ünnepén

Te légy vendégünk:Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet

És kín a napja, kín az éjjele,

Karácsony édes ünnepén

Ne fuss előle!Oh beszélj vele!

---

Az emberszívek örökélő őre

Tegye ma össze mind a kezeket!

Karácsony édes ünnepén

Maradj velünk:Jóság, Szeretet!

ÁLDOTT KARÁCSONYT!

"Abban nyílvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa."

1 János 4,9 

24-én, SZENTESTE 18 órára hívogatott a harangszó az ünnepet nyitó istentiszteletre. A gyülekezeti ház megtelt ünneplőbe öltözött szülőkkel, családtagokkal.Öröm volt tapasztalni, hogy nem csak külsőség az idei ünnep,annak  meghittsége mindenkit megérintett,az angyali örömhír nyitott és befogadó szívekre talált. Gyermekeinkkel és konfirmándus ifjainkkal idén is készültünk egy tanúlságos történettel, amit a karácsonyi evangélium mellett örömmel elő is adtunk . Az összeállitás alapgondolata a sok esetben gyermekét nagyon nagy és gazdag ajándékkal megajándékozó szeretet-pótló szülő köré tömörült, aki épp gyermekének megannyi hiányérzete révén szembesül az életében felállított prioritásokkal, és elhatározásra jut: a változást és változtatást önmagában keresve-találva.Eldönti, hogy mától kezdve jobb időbeosztással él, amelyben minden fontosra  jut továbbra is idő, de a legfontosabb mégis a gyermekekkel, a családdal megélt minőségi idő lesz ...

Nagyon gazdag angyaljárás is volt,amit méltán megérdemelt a kis gyülekezet gyermekserege.Hálásan köszönjük a díszes dobozok változatos tartalmát a több határon túlról érkező angyalkának is, aki fele  Klára lelkipásztor budapesten élő barátnője, NAGY ANNA közvetített .Isten áldja meg életét, az emberekre figyelő munkáját és  segítőszándékú szolgátatát a továbbiakban is.

A fiatalok és a gyermekek együtt indúltak el kántálni szép szokás szerint elsőként a lelkipásztorhoz, a még élő hagyományt ápolva, no meg "gazdagságra" is szert téve.Kis zsákjukba édesség és pénz is került,a közös élmény  öröme felejthetetlen marad számukra.A  férfiak is az esti órában indúltak el házról-házra , ajkukon zsoltárénekekkel, szavalatokkal, köszöntők és  jókívánságok továbbításával.Jó volt részt venni a nap bármely eseményében és elégedetten, hálásan zárni azt.

25-én, Karácsony első napján 11 órakor úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten lehettünk egyek.Az év utolsó alkalmával megterített úrasztala jegyeit GERGELY JÁNOS presbiter és családja adományaként  hálásan köszönjük, életükre és gyülekezeti szolgálatukra Isten áldását kérjük.

26-án, Karácsony második napján megszokott időben, d.e.11-kor kezdődött a szolgálat, a délutáni 16 órai kezdettel.

27-én, Karácsony harmadik napján a délelőtti istentisztelettel zárult az ünnepkör annak reményében, hogy az ünnepi Igék átszövik az ünneptelen hétköznapjainkat is

 

                                            

3o-án évet záró presbiteri gyűlést tartottunk  19 órai kezdettel .A lelkészjelentés aprólékosan kitért az év eseményeire ,az anyagi ügyvitelre, nehézségekre és teljesítményekre egyaránt.

 

                                           

31-én az esztendőt zártuk  18 órakor hálaadó istentisztelet keretén belül a Máté 9,16-17 verseivel.

Hálánk szava szólt Isten gondviseléséért és azon testvéreinkért, barátokért, kollégákért, faluból elszármazottakért, akik szeretetükben hordozták kicsiny gyülekezetünket, valós segitségükkel pedig a terheink hordozásának enyhítését.

Kívánjuk, hogy mindenki zárja elégedetten és hálásan az évet és a közelgő újnak mindennapjaiban tapasztalható legyen Isten gazdag áldása ! B.Ú.É.K.!-2014