ISTENTŐL ÁLDOTT ÉS GONDVISELT MINDENNAPOKAT KÍVÁNUNK

2014-BEN IS!

 ---

JANUÁR

Vízöntő

vagy

Fergeteg hava

     

 "Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod.Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem."

 32.  ZSOLTÁR  8.v.

Új év első , közgyűléssel egybekötött  istentiszteletén ezzel a bátorítással és ígérettel felvértezve indultunk hálásan és reményteljesen ,tudva, hogy idei feladataink sem kevésbedtek, helytállásunk elengedhetetlen lesz kis közösségünk lelki gyarapodása és Isten dicsőítése tekintetében.

---

Weöres Sándor

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Pulyka melle, malac körme,

liba lába, csőre-

Mit kívánjak mindnyájunknak

az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt,

tiszta nyakat, mancsot,

nyárra labdát, fürdőruhát,

télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,

hóvirág harangját,

őszre fehér új kenyeret,

szőlőt, diót, almát.

...

Hétköznapra erőt, munkát,

ünnepre parádét,

kéményfüstben disznósonkát,

zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,

gurgulázó gégét,

vedd  az éneket a szádba,

ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,

mint vízzel a teknő,

 mint negyvennyolc kecske lába  

százkilencvenkettő.


 

Január 22-e a MAGYAR KULTÚRA NAPJA, a Himnusz, mint nemzeti imádság születésnapja.Annak emlékére lett ünneppé, hogy KÖLCSEY FERENC 1823-ban ezen a napon véglegesítete Szatmárcsekén a magyar nemzeti imádság kéziratát, aminek eredeti címe:Himnusz a magyar nép zivataros századaiból.

A 16.sz.-tól templomi himnuszok,Istent dicsőítő magasztaló énekek nyomán Európa-szerte nemzeti himnuszok jöttek létre.a 18.sz.-ban "Boldogasszony anyánk" kezdetű vallásos éneket énekelték néphimnusz gyanánt.1828.decemberében jelent meg először Kölcsey Hymnus-a ,aminek megzenésítésére határidős pályázatot hírdetett meg BARTAY ENDRE, a Nemzeti Színház igazgatója 1844.Febr.29-én "2o arany pálydíjat tűzve ki a legjobb népmelódiáért..."ERKEL FERENC írja meg a Himnusz zenéjét,elnyerve a pályázatot.Műve 1844.Júl.2-án került bemutatásra a Nemzeti Színházban, majd a megzenésített Himnusz 1844.Aug.1o-én szólalt meg először nyílvános népünnepségen a Széchenyi nevű gőzös vízrebocsátásakor.Ugyanazon év Aug.2o-áján,  az állami ünnepen éneklik először a budai Mátyás templomban.

                                                                  

Jan. 27.-Febr. 2. közt a viágméretűvé vált  EGYETEMES IMAHÉT  láncsorozatába zárkózhattunk fel, napról-napra vendéglelkészek szolgálatának örvendezve. Az idei imahét programtervezetét a kanadai egyházak ökumenikus munkacsoportja állitotta össze,központi üzenetül választva Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből vett igét, melyre épült a hét napjaira választott tematikus igeversek sokasága egy fontos cél okán:hogy az egész földkerekséget átfogó keresztyénség krisztushívő milliói egy héten át lélekben eggyé válva  imádkozzanak az egységért .

Meghivottaink:

HÉTFŐ: BABOS MÁRTON  baptista igehírdető, KOLOZSVÁR

KEDD: VITUS ISTVÁN lelkipásztor, AJTONY

SZERDA: JUHÁSZ KLÁRA lelkipásztor, NÁDASDARÓC

CSÜTÖRTÖK: NYESTE LÁSZLÓ CSABA lelkipásztor, GYALU

PÉNTEK: MONDA TIMEA segédlelkész, KOLOZSVÁR-ALSÓVÁROS

SZOMBAT: FELHÁZI  ZOLTÁN  lelkipásztor, MAGYARVISTA

VASÁRNAP: JUHÁSZ  KLÁRA lelkipásztor, NÁDASDARÓC

"NE LEGYENEK KÖZÖTTETEK SZAKADÁSOK!"

1 Kor 1,1-17

A vendégeink ellátásáról asszonytestvéreink gondoskodtak, ilyenként  köszönetet mondunk BARÓTI HAJNINAK, JAKAB F. ILDIKÓNAK, JAKAB P. HAJNINAK, JAKAB FERKŐ KATALINNAK és GERGELY ÉVÁNAK, akik önzetlen szeretettel készítették  változatos kínálatban  a finomságokat.

 

 

FEBRUÁR

(Jégtörő hava)

   

 

Kányádi Sándor

FEBRUÁR

Reggel az ember ki se lát,

annyi, de annyi jégvirág

nyílott az éjjel az ablakon.

És szánkáz a szél az utakon.

Dél felé ereszt az eresz:csöpp-csöpp-csurr!

Izzad a hó és kásásul.

Fázik a hóember,didereg.

Kacagnak rajta a verebek.

Estefelé bújnak a cserepek alá a verebek:csip-csirip.

Hideg van, hideg, a mindenit!

Az ablak üvege citeráz, szaporáz.

Az ajtón ijedt kis szelecske kotorász.

Brummog az erdő is, dörmögő hanglemez.

Morog a medve - ébredez.

 

2-án ,vasárnap zártuk az Egyetemes Imahetet úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten.Ez alkalommal JAKAB P. JÁNOS presbiter testvérünk és kedves családja adományozta az úrasztali kenyeret és bort,melyért köszönetet mondunk, Isten áldását kérve életükre.

Isten megáldotta együttléteinket estéről-estére és bízunk benne, hogy  hatékonyan munkálta kiben-kiben a lelki töltekezést és jó irányú formálódást, hogy a felcsendült Igéknek ne csak hallgatóivá, hanem cselekvőivé is váljanak  kisszámú gyülekezetünknek hívei.

 

                                              

11-e a Betegek Világnapja. Alapvetően katolikus ünnep-imanap, de évtizede ökumenikussá nőtte ki magát. Az ünnep  ötlete és annak világméretű elrendelése II. JÁNOS PÁL pápa nevéhez kapcsolódik a Márk 2,17/b igevers alapján: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek..."

A katolikus hagyomány szerint egy BERNADETT nevű fiatal lány a franciaországi Lourdes-ban 1858. febr. 11-én először, majd még 18 alkalommal csodálatos jelenést látott és ezek során gyógyító forrássá lett. Milliók zarándokhelyévé vált azóta Lourdes. A nap célja figyelemfelkeltő, tekintettel a betegségben és szenvedésben levő embermilliókra és az egyház sajátos szerepvállalására (is) a betegek helyzetének javítása érdekében.

 

 

 MÁRCIUS     

(Kikelet hava)

A tavasz kezdetének  több dátumot szoktak tekinteni. A naptári datálás március elseje, a meteorológiai az idő enyhülésétől és a természet látványos ujjáéledésétől számított, illetve a csillagászati meghatározás szerint március 21-e a napéjegyenlőség.

Tóth Árpád

  MÁRCIUS
 A ritkás ágak zöldjén átveti
 A messzi nap a sűrű sugarat,
 mInt végtelen aranysodronyt,egy égi
 Vezeték dús hálózatát, s a fák
 Zsonganak ,mint sínmenti nyurga póznák,
 Ha rajtuk szárnyas ,forró hír repül:
 A Földnek a Tavasz telefonál.
...


7-e a   Keresztyén Nők Világimanapjának kitűzött napja. Idén az egyiptomi keresztyén nők állították össze a programtervezetet, így azt követve szeretnénk értük imádkozni. Értük, akik az országuk bemutatásán, a  történelmi, kulturális  és vallási életük megismertetésén  fáradoztak, hogy betekinthessünk legfőbb örömeikbe és legégetőbb nehézségeikbe egyaránt. Közben Egyiptomban kormányváltás történt. Váratlan fordulattal ez nálunk is bekövetkezett, így van fogalmunk arról, mit jelent egy jobb élet reményében tevőlegesen, azon belül pedig a legapróbb, de őszinte  imádsággal is hozzájárulni a köz- és személyes élet előmozdításához.

A rendelkezésünkre kapott idő gazdagnak és változatosnak ígérkezett. Helyet kapott benne a liturgiai rész igemagyarázattal és  közös imádsággal, majd Egyiptom bemutatása írott és képes anyag kíséretében. Együttlétünk szeretetvendégséggel zárullt, amikor lelkipásztor és gyülekezet kölcsönösen megajándékozták egymást a közelgő nőnapra való tekintettel.Köszönet az együttlét lehetőségéért.

                                                                           

 8-a: a Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Eredetileg a mai virággal és édességekkel tűzdelt kedveskedős figyelmességgel szemben munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és munkavállalásával kapcsolatos demonstrativ nap volt, a nőknek az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívott  évszázados küzdelmeit eleveníti fel.

Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-hez kapcsolódik, amikor a  textiliparban dolgozó nők  magasabb bérekért  és jobb munkafeltételekért kezdtek el tüntetni.New York utcáin. A munkásmozgalommal együtt a nők emancipációjának kérdése is egyre jobban előtérbe került. 1866 szeptemberében az Internationale (Nemzetközi Munkásszövetség) kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Majd a 2. kongresszuson, 1899. júl. 14-én CLARA ZETKIN beszédében hírdette a nők jogát a munkához, valamint  a nők széles körű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.

1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot. 1911-ben pedig Ausztriában, Svájcban, Németországban és Dániában tartották meg a világon először a nők nemzetközi napját. (v.ö.Wikipédia)

"A nő a gyötrelem és a szenvedés forrása,ugyanakkor az örömé és a szépségé is.Ebből következik, hogy aki megtalálja hozzá a kulcsot,sohasem tudja ,mit nyit ki,a pokol vagy a mennyország kapuját."

Kolozsvári Grandpierre Emil 

                                            

9-én, böjtfő vasárnapjával elkezdődött a 4o napos nagyböjt időszaka. A közfelfogásban ez az időkeret elsőrenden többnyire a hústól, zsíros ételektől való megtartóztatást jelenti, egészségügyi szempontok kerülnek előtérbe a test méregtelenítésére irányultan. A böjt azonban ennél sokkal több és telítettebb tartalmat kellene hordozzon.  Ugyanis nem azon van a fő hangsúly, mit vonunk meg magunktól, hanem hogy annak helyét milyen többlet- tartalommal  töltjük meg. Keresztyén tartalma ilyenként : lépéseket tenni önmagam  és a másik ember felé és főleg önmagam legyőzésére. A böjt jó lehetőség arra, hogy az énközpontúságból kilépjünk és együtt menjünk Krisztus felé, a húsvét eseménysorába felzárkózva, lelki feltöltekezéssel, aminek áldása gyógyír testnek, léleknek, gondolatainknak egyaránt. Továbbá a minőségi idő megélésére és fegyelemre tanít a böjt. Kinek-kinek meg kell találnia életének gyenge pontjait, legyen az  étel, ital, tévé, telefonfüggőség stb. A lemondás, az önmegtartóztatás által lehetünk ismét önmagunk s csak így tudjuk befogadni Krisztus kegyelmét is,  magát az Urat, aki önmagát teljességében adta értünk.

A 11 órakor kezdődő istentisztelet keretén belül úrvacsoravételre is sor került, mely alkalommal JAKAB FERKŐ JÁNOSKA presbiter testvérünk adományozta az úrasztali kenyeret és bort, akinek életére és gyülekezeti szolgálatára Isten áldását kérjük.

Ézsaiás 58,6-10

"Nekem az olyan böjt tetszik,amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket...,Oszd meg kenyeredet az éhezővel...,Ha mezítelent látsz, ruházd fel és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás...,Felragyog a sötétben világosságod és homályod olyan lesz,mint a déli napfény."

ÁLDÁSOS BÖJTI IDŐSZAKOT!

 

21-e többszörösen  mosolyt fakasztó nap , mivel a TAVASZ első csodaszép, verőfényes, ígéretes napja  ,ugyanakkor gyülekezeti vonatkozásban a honlap létrejöttének 5.évfordulója.Ünnepelteknek és olvasóknak  egyaránt kívánunk derűs,boldog tavaszt,teljes megújulással,egész  évre szóló töltekezéssel.

Kányádi Sándor

KÖNYÖRGÉS TAVASSZAL

Fölparittyázta az égre magát a pacsirta.

Dugja fejét a sok-sok pipevirág.

Tavasz van megint, tavasz van újra,

s az ember, az ember messzire lát.

Ó, szép tavaszom, kedvem kibontó!

Annyi, de annyi bús napon át

Tebenned bíztam, Tetőled vártam

keserű szívem szép igazát.

Bontsd ki a kedvem,

bonts ki:lobogtasd!

Halovány arcom fényedhez szoktasd.

Simogasson meg barkáid bolyha,

sápatag vérem fesd meg pirosra.

Remény-emlődből

öröm tejével

szoptass meg engem-

igaz igékkel.

Szépíts, erősíts,

beszélj hozzám

Tavasz-világom,

Tavasz-anyám.

... 

                                                  

25-én utolsó útjára kísértük a 83 esztendős özv.JAKAB PISTA KATALIN asszonytestvérünket,akit néhány hét betegeskedés után elszólított körünkből Isten. Hátramaradt családtagjainak az élet és halál Ura  akaratában megnyugvó csendes gyászt és mielőbbi vigasztalódást kívánunk.

 

ÁPRILIS

(Szelek hava)

  

KÁNYÁDI SÁNDOR

Április hónapja

Bolondos egy hónap április hónapja,

hol kalap a fején, hol báránybőr sapka.

Köpönyegbe burkol, ingujjra vetkőztet,

mutatja a tavaszt hol nyárnak, hol ősznek.

Hiába próbálnád kilesni a kedvét,

túljár az eszeden, mire észrevennéd.

Búsnak teszi magát, szeme könnyben ázik,

mindegyre lehunyja szeme szempilláit.

Aztán gondol egyet, fülig fut a szája,

s ránevet a fényben hunyorgó világra.

Ismét apadt a gyülekezet.77 éves korában elhunyt  özv.JAKAB PALI JÁNOS egyháztag,akit 8-án kísértünk utolsó útjára. Hátramaradt családtagoknak Istenből merített erőt és mielőbbi vigasztalódást kívánunk a 149. Zsoltár 4. versével.

 

                                             

1o-12 -VIRÁGHÉTEN délután 6 órakor kezdődtek  a bűnbánati istentiszteletek,mely alkalmak a virágvasárnapi konfirmációra tekintettek,azon belül is a konfirmándus ifjú első úrvacsoravételére való felkészítésre. E hét során bővült-szépült meg az imaterem szószéke a faragott szószékkoronával, amit Újvári Samu gyülekezeti  gondnok és felesége ajándékaként hálás köszönettel fogadtunk.Méltó helyre került,bízva abban, hogy továbbra is kellő hatékonysággal árad szét a szószék magasságából az Ige-szó s az abból meríthető  erő a hívek felé.
 

                                                  

13-án, VIRÁGVASÁRNAP 12 órakor kezdődött az Ige-szolgálat, melynek keretén belül ünnepi alkalom volt a konfirmáció  és az azt követő úrvacsoraosztás.A népes számú gyülekezetben JAKAB PISTA BRIGITTA konfirmándus ifjú 2 éves előkészítője végeztével nyílvános vallás-és fogadalomtételében vállalta  Isten iránti elkötelezettségét és részesült az első úrvacsoravételben .Hálás köszönettel fogadtuk a hozzáértéssel készült szép  úrasztali vágottas terítőt konfirmációi ajándékául és kívánjuk,hogy Isten segitse és áldja őt a keresztyénség útján ,valamint  a gyülekezetben vállalt jövőbeni szolgálataiban.

"Hozsánna a Dávid fiának!Áldott, aki jön  az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"

(118.Zsoltár 25-26 v.)

 

                                               

18-án ,NAGYPÉNTEKEN 11-kor tartottunk istentiszteletet

 

                                                  

2o-22 -e között a soron következő sátoros ünnep,HÚSVÉT alkalmával  ünneplőbe öltözötten és nyitott szívvel igyekeztünk az Ige fölött megállni. Úrasztali közösségben is egyek voltunk, a kenyeret és a bort JAKAB PISTA MÁRTON és családja adományaként véve magunkhoz, köszönettel és annak igyekezetében, hogy az ünnepi útravalónkat magunkkal vigyük és megéljük a húsvét győzelmes hitét a hétköznapokban is: "Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa, a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre..." (Ef 2,1o)


MÁJUS

(Ígéret hava)

 

Május első vasárnapján ANYÁK NAPJA alkalmából bátorítólag szólt az Ige az 1 Sámuel 1.9-11-ből az édesanyai hivatás és küldetés felelősségteljes felvállalásáról. Áldás után udvarbeli virágokkal és édességgel lepte meg a gyülekezet lelkipásztora a jelenlevő édesanyákat.

 

                                                 

24-én Juhász Klára lelkipásztor képviselte a gyülekezetet a Filemon-ház fennállásának 1o. emlékünnepén, Dobri András K-vár kerekdombi lelkész meghívásának téve eleget.

29-én az ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI szolgálat 11 órakor kezdődött

 

JÚNIUS

 (Napisten hava)

   

8-án, PÜNKÖSD első napján 11 órára hívogat  a harangszó az ünnepi istentiszteletre, melynek keretén belül úrvacsoraosztásban is részesülünk. A keresztyén léthez hozzátartozik a templombajárás, a bibliaolvasás, a gyülekezet életében és fenntartásában való részvétel, de Isten ezeknél egy sokkal tartalmasabb, sőt minden fölött álló meghatározást mond: "Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róma 8,14)

ISTEN LELKÉTŐL VEZÉRELT, ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁNUNK !

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

PÜNKÖSD

Lángszárnyakon röpül felénk a nyár,

az éj meleg s már perzselő a reggel,

bolygunk az éjbe álmodó szemekkel,

s ritkán találunk hűvös árnyra már.

Az ég fakó, az éjjel is rövid,

alig bújik el a nap egy bokorba,

aztán ragyogva, új erőbe forrva

kiszáll s az égre lánguszályt röpít.

A róna várja a hűsfenyő holdat,

leng a kalász, vérszínű rózsa lángol,

leszáll a boldogság a másvilágból.

A néma csillagok reánk hajolnak,

és álmodó, fáradt fejünk körül

szines, aranyló lepkeraj röpül.

 

JÚLIUS

 (Áldás hava)

 

 

A soron következő  Kárpát-medencei Darócok 4.Találkozójának az erdélyi vendéglátó tanyavilág, BÁLVÁNYOSDARÓC adott otthont f.é. Július.11-13-a közt, mely találkozón részt vett  Tibolddaróc (H), Várdaróc ( Délvidék),Nagydaróc (Felvidék) és az erdélyi Pusztadaróc, Királydaróc ill.Nádasdaróc képviselete.

" ...már elindulásunkkor és főleg a helyszínen elengedhetetlen volt számomra röpke visszapillantást tenni a 'Darócok útjára', amelyen a 4.megállóhoz értünk Tibolddaróc (H) , Várdaróc ( Délvidék ) és tavaly ,a kalotaszegi Nádasdaróc után az erdélyi legkisebb Daróc sajátos életébe láthattam bele, a tanyavilág lakóinak örömei vagy épp nehézségei ellenére a tekintetek tisztaságát és a kézszorítás őszinteségét érezve.Hagytam magam eggyé válni az események sodrásában az adott lehetőségekkel, miközben sajátos élményekkel gazdagodtam.Számomra úgy volt teljes, kikerekedett, sőt tökéletes a hétvége, ahogy összeállt minden rezdülésével együtt.Köszönöm az együttlét örömét, az új barátságok egybefonódását, az éjszakába nyúló beszélgetéseket, a sok nevetést, a kirándulást, a lélek csendjét, a finom falatokat, a meggy- és barackcsemegét, sőt a traktorozást, szekerezést s a terepjáróval az épséges célbaérést,mi mind elengedhetetlen része volt a rendelkezésünkre adatott idő megélésének.Átminősül sok minden az életek másságának láttán ,de végszóként ezt mondhatom:élhető az élet bárhol s mennyivel inkább úgy, ha szeretettel és segítő szándékkal együvé kovácsolva élnek az emberek.Egy maroknyi kis 'család' csupaszív lelkülete erről tett bizonyságot, bennem nyomot hagyva ...Emlékeimben őrzöm Bálványosdaróc tanyavilágának otthont adó hétvégéjét.Az Úristen őrizze és áldja életüket."-elhangzott  Juhász Klára lelkipásztor köszöntőjében  az ünnepi istentiszteletet követően  és a gyülekezeti ajándék átadásakor .

A találkozóról és az előzményekről az Új Magyar Képes Újság című délvidéki magyar hetilap is beszámolt. A lap cikke online is elérhető a szövegre kattintva.

A találkozó alkalmával  Pribéli Attila felolvasta SZABÓ JÁNOS ,Tibolddaróc  egykori alpolgármesterének és a Darócok Találkozója megálmodói,alappillérei  egyikének   üdvözlő levelét, aki betegségének súlyosbodása miatt csak lélekben lehetett velünk ez alkalommal. Megindító, nyílt hangvételű és bátorító szavaira mintegy válaszul Ige-szót küldtünk annak ígéretével, hogy imádságunkban fogjuk hordozni e nehezebb időszakában. Az Úristen kegyelmes volt hozzá, néhány héttel még megtoldotta földi kirendelt idejét, de júl. 3o-án végső búcsút vettünk tőle. R.I.P.!

 

(A levél a fenti képre vagy a szövegre kattintva nagyítható)

 

AUGUSZTUS

 (Újkenyér hava)

 

Az aranyló, érett búzatáblák betakarításáig nagyon sok fáradságos munkasor követi egymást a természet rendje szerint. Így volt ez idén is a szorgos kezű szántóvető hívek életében.

31-én, újkenyér vagy újzsenge vasárnapján hálát adtunk azért, mert Isten megáldotta a kitartó mezei munkát  és betakaríthattuk áldásának kézzelfogható jeleit. Kérjük Isten  gondviselő szeretetét a továbbiakra nézve is. A délelőtti istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra is sor került,az úrasztali jegyeket, a kenyeret és bort BARÓTI JÁNOS presbiter testvérünk és kedves családja adományaként köszönettel vettük.

x

" Isten pedig hatalmas arra, hogy reátok árassza minden kegyelmét."

(2 Kor. 9,8-10 )

 

SZEPTEMBER

 

(Földanya hava)

 

 

Vége a nyárnak, vége a nagyvakációnak és ez sokakat lehangolhat, de ennek ellensúlyozásául érdemes meglátni az ősznek megannyi varázsát, szépségét, mi ott rejlik a teljesség igénye nélkül. Csodálatos a természet kora ősszel, a sárgának tucatnyi árnyalatában, rozsdavörösben, izzó narancsban pompáznak a falevelek. Valóságos szín-terápia ez testnek és léleknek.Merítsetek jókedvet és kitartó erőt , kedves iskolába és óvodába induló gyermekek, kisiskolások és ifjak. Legyen az új tanév számotokra a tudás tárháza, miből naponta meríttek s mit  szorgalmatokkal viszonzotok.

 

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER