Az Úr 2015-ik évében

Istentől áldást, emberektől békességet kívánunk!

---

JANUÁR

(Fergeteg hava)

" GYÖNYÖRKÖDÖM A TE BESZÉDEDBEN, MINT AKI NYERESÉGET TALÁLT."

119.Zsoltár 16.verse

 

alapján szólt az év első napján az új évet nyitó istentisztelet.Azt követően egyházközségi Közgyűlésre került sor, melyen a lelkészjelentés és  a múlt évre vonatkozó  számadás történt meg, majd a gyülekezet választójogosult tagjai határozatokat hoztak a gyülekezeti élet rendjét és jó előmenetelét munkáló javaslatokban.

16-án váratlan hírtelenséggel elhunyt özv.BARÓTI KATALIN asszonytestvérünk, akit életének 79.évében szólított magához Isten a kórházi ágyban.Temetésére 18-án került sor  a vasárnapi gyászszertartást követően.Hátramaradt fiának és kedves családjának,ill.5 testvérének és családjaiknak Isten akaratában megnyugvó, csendes gyászt és mielőbbi vigasztalódást kívánunk.

19-25-e  közt az EGYETEMES IMAHÉT áldott alkalmaival éltünk, amikor estéről estére vendéglelkészek szolgálataiban hallottuk Isten Igéjét. Az idei év programjának összeállítói a braziliai keresztyén testvéreink  voltak, mintegy központi gondolatként kiemelve a Jn 4,7-et:  "Jézus így szólt hozzá: Adj innom."

19- Hétfő : MÁTÉ ISTVÁN  Magyarlétában szolgáló lelkipásztor-szociológus

20- Kedd: JUHÁSZ KLÁRA Nádasdaróc lelkipásztora

21- Szerda: LENGYELNÉ PÜSÖK SAROLTA lelkipásztor, a  Babes-Bolyai Egyetem Református Karán előadó

22-Csütörtök: FARKAS LÁSZLÓ K-vár Irisz telep lelkipásztora

23- Péntek: PÉTER ISTVÁN lelkipásztor - szociológus, a Babes- Bolyat Egyetem Református Karán előadó

24-Szombat: DARVAS EMIL  Jegenyében szolgáló róm.kat. plébános

25-Vasárnap: JUHÁSZ KLÁRA Nádasdaróc lelkipásztora

A vasárnapi szolgálat keretén belül úrvacsorában is részesültek a hívek, mely alkalommal özv.GERGELY ZSUZSA adományozta az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort. Férjének 5 éves elhunyta emlékéül kívánunk  sok erőt az özvegysége megéléséhez .

Köszönetet mondunk az esti együttlétek öröméért, az elcsendesülések lehetőségéért és a töltekezésért is, melynek hadd láttassék meg hatékonysága az életünk mindennapjaiban .Köszönjük asszonytestvéreinknek a vendégeink ellátásában vállalt hozzájárulását, biztosítva számukra a finom és bőséges  vacsorát.Isten áldja meg  adományozó lelkületükért JAKAB P. IBOLYA, BALÁZS MELINDA, KOVÁCS GYÖNGYI, JAKAB FERKŐ ANNUSKA és JAKAB F.JÁNOSKÁÉK életét.

    

22-e a MAGYAR KULTÚRA NAPJA, a HIMNUSZ, mint nemzeti imádság születésnapja. Annak emlékére lett ünneppé, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon véglegesítette Szatmárcsekén a magyar nemzeti imádság kéziratát,aminek eredeti címe: Himnusz a magyar nép zivataros századaiból.

1828 decemberében jelent meg először Kölcsey Hymnus-a,aminek megzenésítésére határidős pályázatot  hírdetett meg Bartai Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1844.Febr.29-én "2o arany pályadíjat tűzve ki a legjobb népmelódiáért..." ERKEL FERENC írja meg a Himnusz zenéjét, elnyerve a pályázatot.A megzenésített Himnusz 1844.Aug.1o-én szólal meg először nyílvános népünnepségen , majd ugyanazon évnek Aug.2o.napján éneklik el először a budai Mátyás templomban.

 

FEBRUÁR

 (Jégbontó hava)

22- én, BÖJTFŐ vasárnapján úrvacsorával egybeközött szolgálatunk révén megerősítést nyertünk afelől, hogy a 4o napos nagyböjt idején értelmet nyer minden olyan lemondás, megvonás ,melynek eredményeként  megtisztulás történik testben, lélekben, gondolatokban egyaránt.Ezért a böjtnek vállalható és élhető formáit ilyen céllal érdemes elkezdeni és benne kitartóvá válni, tudva azt, hogy áldott lehetősége ez a húsvét ünnepre való készülődésünknek nem külsőségekben csupán, hanem lelkiekben is. Böjtben ünnepre készülő emberekké válunk.

Az úrasztali jegyeket ifj.VARGA JÁNOS és családja adományozta elhunyt feleségének 1o éves fordulója emlékéül.Isten enyhitse a múlt fájdalmait és a hiányérzetet s áldja a bővült új család életét.

" Minden szabad nekem, de nem minden használ..."

1 Korintus 6, 12

Hitelesen és csendes alázatban megélt böjtöt kívánunk!

 

 

MÁRCIUS

Kikelet ( Böjtmás) hava

Áprily Lajos

MENNÉK ELÉD

Mennék eléd, mert itt vagy már közel,

A déli oldalon leselkedel.

Gyökerek hallják könnyű léptedet,

átküldesz egy-egy halk leheletet,

mely szűzies még és illattalan,

de sejtető, jó langyossága van.

Csak arcom érzi még, nem sejti más,

varázs van benne, keltető varázs.

Ahol jársz, néma éberség fogad,

keresed a rügyes sombokrokat ,

hogy langyosságoddal rájuk lehelj

s kipattanjon a sárga kis kehely.

...

Mennék eléd s mint fényváró anyám

még utoljára elkiáltanám

nevedet, melyből napfény sugaraz:

Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

 

8-án megtartottuk a Keresztyén Nők Világimanapját , mely alkalommal a Bahama-szigetek keresztyén asszonyai állitották össze a programot.Központi gondolat a szolgálat volt , amiben  Krisztus alázatos, mindenkire figyelő szolgálata tehet kitartóvá.Együttlétünkön ráláthattunk a szigetcsoport csodálatos sokszínüségére, énekeltünk, imádkoztunk, beszélgettünk, végül szeretetvendégséget tartottunk és kölcsönösen megajándékoztuk egymást tavaszhírnök hóvirágcsokorral .


14-én általános tavaszi nagytakarítást végeztünk templomban, temetőkertben, imateremben és udvarán, valamint a kultúrotthonban.Köszönet mindazok segitségéért, akik részt vállaltak ebben a  közösségi ügyben is .


21-vel beköszöntött a nagyon várt Tavasz. Érezhetjük illatát, kicsalogató erejét és töltekezhetünk  belőle napi megújulást átélve.

Kányádi Sándor

Könyörgés tavasszal

Fölparittyázta az égre magát  a pacsirta,

Dugja fejét a sok-sok pipevirág .

Tavasz van megint , tavasz van újra

s az ember, az ember messzire lát.

Ó, szép tavaszom, kedvem kibontó!

Annyi, de annyi bús napon át

Tebenned bíztam, Tetőled vártam

keserű szívem szép igazát.

Bontsd ki  kedvem,

bontsd ki: lobogtass !

Halovány arcom fényedhez szoktasd.

Simogasson meg barkáid bolyha,

sápatag vérem fesd meg pirosra.

...

Apaszd el bánatom,

könnyeim töröld le,

Ékesitsd fejemet, ragyogjon fölötte örök május-ág,

S ringassák álmaim illatos orgonák.


22-28 -a közt virághét  volt, a konfirmándusok bűnbánati nagyhete, ami az első úrvacsoravételükre készítette fel őket

29-én VIRÁGVASÁRNAP az istentisztelet 12-kor kezdődött , amit a konfirmándus ifjak, FRANCISC RENÁTA- IZABELLA és SZÉKELY GERŐ - PÉTER  két éves katekézis előkészítésének gyülekezet előtti bizonysága követett a Hidelbergi Káté kérdés-feleleteivel, majd az ifjak  vallástétele, megáldásuk és felhatalmazásuk az úrvacsoravételre.Az ágendázásban, az ifjaknak osztott első úrvacsorában  és kántorizálásban segitett SZÉKELY ZOLTÁN medgyesen szolgáló lelkipásztor. A virágvasárnap ilyenként ünneppé minősült, amelyben megállhattunk gyermekeink mellett életüknek e fontos  és megismételheteten lépésüknél, imádságos lelkülettel s bízva abban, hogy jó úton haladnak tovább  a prédikátori útravalóval: "Örvendezz ifjú a te ifjúságodban...( Préd.12,1-3 )

Az úrasztali jegyeket , a kenyeret és a bort a konfirándusok szülei adományozták. Úgy, mint azokat az ajándékokat is, amiket maradandó emlékül készíttettek ,nevezetesen Renáta nevében egy faragott imatermi háromágú lámpást és fogyasztó kellékeket a kultúrotthonba, valamint Gerő nevében a 15.századbeli kőtemplomról készített olajfestményt KUTI DÉNES szovátai festőművész alkotásában.

Az Úristen áldja és védelmezze ifjaink életét, kitartóvá téve őket  hitük megélésében!

 

ÁPRILIS

(Szelek hava)

A HÚSVÉT 3 napos ünnepét követően a legörvendetesebb hír, hogy e kisszámú gyülekezet gyarapodott .

28-án megszületett a fiatal házasok, UNGVÁRI MÁRTON és CSILLA  elsőszülött gyermeke KINGA REBEKA. Isten éltesse a bővült család életét sok  egymásra figyelő szeretetben !

 

MÁJUS

(Ígéret hava)

Május első vasárnapja ANYÁK napja, így ennek megfelelően tematikus ünnepi istentiszteletet tartottunk 11 órától. Jelenlevő Édesanyák és Nagymamák részére, mintegy örömszerzésül egy -egy bibliaidézetes képeslapot ajándékozott a lelkipásztor egy szál liliom kíséretében.

 

 

JÚNIUS

(Napisten hava)

7-én tartottuk meg a várva-várt GYERMEKNAPOT, melyen sok vidámság, jókedv társult a benti vetélkedőkhöz és társasjátékokban elmerült időhöz, de legalább annyi élmény a bicikliversenyhez  és különféle ügyességi /akadályversenyekhez is, amiket szülők figyelmes felvigyázásával ejtettünk meg korosztályoknak megfelelően. A méltán megérdemelt jutalmak, szines lufik ,macik és édességek sem maradhattak el.Külön öröm, hogy bővült a kör és a közös fotózáson velünk volt a csupán 2 hónapos kislány, Rebeka is. Isten munkálkodjék ebben az összetartó kis gyermekseregben, szeretetével átölelve s vigyázva őket!

1o-én futótűzként terjedt el a hír, hogy elhunyt id. JAKAB PALI PÁL testvérünk, aki életének 65. évében önkezével vetett véget életének. Utolsó útjára 12-én kísértük a 35-ös házszámtól. Hátramaradt s többszörösen megpróbált özvegyének s szeretteinek Isten mielőbbi vigasztaló erejét kívánjuk!

12-én, az iskolai és óvodai év végeztével sok gyermek önfeledt nyaralása kezdődött el. A nyolcadikos gyermekeink és érettségiző diákjaink számára sok kitartást kivánunk a felkészitő időszakban, valamint tudásuk, tehetségük legjobb bizonyságát a közelgő vizsgáikon. Az Úristen egyengesse utaitokat, a magatok részét komolyan vállalva benne!

PIHENTETŐ NAGYVAKÁCIÓT MINDANNYIATOKNAK !

 

JÚLIUS

(Áldás hava)

Július 24-26 között a soron következő KÁRPÁT-MEDENCEI DARÓCOK 5. TALÁLKOZÓJÁRA került sor a vendéglátó Szatmár-megyei KIRÁLYDARÓCON, mely alkalomra 5 fős küldöttség volt hivatalos képviseleti alapon Nádasdarócról is. Az ünnepségsorozatra és együttlétünkre Isten áldását kértük  és kaptuk is.

A 13 Kárpát-medencei Darócból jelen volt  a magyarországi TIBOLDDARÓC, FÜLPÖSDARÓC  és  BEREGDARÓC, a délvidéki VÁRDARÓC, a felvidéki NAGYDARÓC és PANYIDARÓC  ,valamint az erdélyi  BÁLVÁNYOSDARÓC, PUSZTADARÓC és NÁDASDARÓC.

Nagyon eseménydús, változatos programokkal tűzdelt napjaink és hajnalokba nyúló éjszakáink voltak, amikben könnyed beszélgetések, egymásra figyelés, vidámság és barátságok megerősödése volt a meghatározó. Különös élmény volt eljutni a kirándulás kapcsán Sződemeterre, Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító  szülőfalujába, ahol a piciny templom udvarán levő szobornál koszorút helyeztünk el, elénekelve a nevéhez kötődő nemzeti imánkat, a Himnuszt. A környéken levő Adyfalva sem maradt ki, benne Ady szülőháza, az udvaron még megtalálható gémes kúttal és a faluházzal,ill.magasba ívelő szoborral, ahol ismertebb verseit idézgettük néhányan.Nagykároly belvárosára is ráláttunk, ahol ebéd után a királydaróci faluházba látogattunk el.A helybéli rendőr 8 éves gyűjtése sokrétű és vegyes összetételű volt, melyhez  a szívélyes vendéglátása társúlt. Az esti néptáncba bekapcsolódtunk a hivatásos szatmári csoport mellé, amit felszabadult táncest követett. Vasárnap az istentisztelet keretén belül zászló- és kopjafaavatás tette ünnepélyesebbé az együttlétet. Ebéd után emlékképek készültek és a pusztadaróci viszontlátás reményében búcsúztunk egymástól .

Köszönet mindenért, ami élményszerző és meggazdagító volt e találkozó kapcsán is. 

 

 

AUGUSZTUS

(Újkenyér hava)

 

Második alkalommal vettünk részt a Darócok családjához tartozó NAGYDARÓC (Felvidék) falunapi rendezvényein, amit az Európa a polgárokért keretrendezvényen belül szerveztek meg f. é. Augusztus 21 - 23-a között.

Az „Európa Platform- Testvértelepülési találkozó Nagydarócon” c. projektet az Európai Unió finanszírozta. Minderről bővebb tájékoztatót az alábbi képre kattintva találnak Olvasóink:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2o fős képviseletünk kulturális műsorral volt hivatalos, így a tájjelegnek megfelelően a népviselettel  karöltve járó néptánccal léptünk fel, bízva abban, hogy örömszerzőkké is váltunk, csokorba szedett előadásunkkal gazdagítva a nap eseményeit, amihez felzárkóztak a helybeliek mellett a magyarországi Kardos község, valamint az erdélyi KIrálydaróc és délvidéki Várdaróc képviseletei is.

Köszönettel tartozunk kedves vendéglátóinknak a szines programokért, a környékbeli Füleki várban és tájházban tett látogatásért, a templomi lelki tápért és az azt követő főzőverseny különféle gasztronomiai élvezetéért, a kellemes együttlétekért, melyben ismeretségek szövődtek és barátságok erősödtek.

A római katolikus templomban Lőrincz atya szolgálata után a nádasdarócon szolgáló Juhász Klára református lelkész is  -felkérésre- szót kapott.

" A viszontlátás örömében köszöntöm Tisztelt nagydaróci vendéglátóinkat a 2015-ös év falunapi rendezvénye kapcsán ! Köszöntöm   Tisztelt Viera Polgármester asszonyt , Tisztelt  Gábor Alpolgármester urat,  Nagytiszteletű  Plébános urat! Köszöntöm a darócok nagy családjából jelen levő királydaróci (Erdély)  és várdaróci (Délvidék) testvéreinket, valamint a magyarországi Kardos  testvértelepülés képviseletét ! 

A meghívásotoknak eleget téve érkeztünk Erdélyből, jöttünk Kalotaszegről, nevezetesen Nádasdarócról és hoztunk egy szeletkét abból a sajátos világból, melyről olyan sokan írtak már ..., melyért olyan sokat tettek már... , mely világban szorosan összefonódik az Ige és a néphagyomány , a népviselet és néptánc. Elődeink már a 19.sz.-ban mindezt komolyan véve  hangsúlyozták: ' Ez a miénk, ezt ne hagyjuk .' Átörökítették apáról fiúra és anyáról lányokra mindazt az örökséget, aminek kézzelfogható darabjait ma láthatjátok rajtunk is .Cifra viseletünk ilyenként üzenetértékű.

És üzenetértékű ez a két aprócska ajándék is, amit  hoztunk a templom részére. Jelképek ugyan és látszólag nincs is sok közük egymáshoz, mégis a legszembetűnőbb közös bennük, hogy gyöngyökkel kivarrt kézimunka mindenik. Egyik egy címer - Aug. 20 -a közelségében úgy gondolom, helytálló és üzenete sem kevés: határon innen és határon túl élő magyar emberekként meg kell állnunk a zászló alatt, mint akik tudjuk, hova tartozunk leszaggatásunk ellenére is, tudva, hol a helyünk, mi a küldetésünk...

Kolozsváron a 6. alkalommal megrendezett Magyar Napok rendezvényei idén egy különlegességgel is megörvendeztettek. Nem csak az ökumené jegyében, hanem határokat átívelő módon egy 25o kg-os kenyeret szenteltek meg az egyházak vezetői és osztottak szét a többezreknek, hogy mindenki megkóstolhassa az összetartozás ízét. Csodaszép gondolat vezérelte a Kárpát-medencei kenyér létrehozóit az újzsenge hálaadás alkalmából, mely nagyméretű kenyér  alföldi lisztből, kárpátaljai forrásvízből, vajdasági kovászból és felvidéki burgonyából állt össze , mintegy belekiáltva a 21.sz.emberének fülébe és szívébe: kóstold meg, érezd ízét, sóját, zamatát , az összetartozásnak éltető erejét. Ezt munkáld magad is, ebben légy példa , tevőlegesen cselekvő ember, hogy megízesedjék rajtad keresztül mások élete. Add bele a közösbe  ami jót csak adhatsz, mert ott lesz áldás , megtartatás, élhető élet, ahol egyakarattal tesszük a jót és szolgáljuk egymás javát . Fontos hát, hogy a címeres zászló mindig magasban lengve figyelmeztessen: itt a helyünk, elengedhetetlen a létünk és védelmezettek vagyunk  -határtalanul !

A másik jelkép egy kicsiny mécses - önmagában így sokat nem ér, de meggyújtva , fényével betölti rendeltetését. Krisztus önmagáról mondta :" Én vagyok a világ világossága... " (Jn 8, 12) , és  a folytatás rólunk, mában élő tanitványairól szól: "Ti is a világ világossága vagytok." Ez pedig kötelez. Mire? Arra, hogy bárhol éljünk a nagyvilágban, tudjunk magyar és keresztyén emberekként világító eszköz lenni, megsokszorozva mécsesnyi fényünket, hogy ezáltal nőjön naggyá a mindenre elégséges szeretet, a békességre való törekvés, hogy eltörpüljön sok romboló és ártó sötét erő, mi bizonytalanságot okoz, félelemben tart. De mi "Nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő és szeretet és józanság  Lelkét (2 Tim.1,7 ) , mint világosság gyermekei. Felelősségünk egyenként és közösségileg sem kevés, sőt nagynak mondható. Legyen segitségünkre minden emberi rész felvállalásában életünk gondviselő és megtartó Ura ! 

"Isten, áldd meg a magyart!"  

(elhangzott a mise keretén belül JUHÁSZ KLÁRA ref.lp. tolmácsolásában)

Hálás szívvel, épségben és elégedetten tértünk vissza otthonainkba. Isten áldja életünket, hordozzuk egymást szeretetben, imádságban.

 

26 - 29 -e  közt bűnbánati istentiszteleteken  lehettünk együtt az esti órákban.

3o- án d.e 11 órakor újzsenge hálaadó istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra is sor került. Ez alkalommal az úrasztali jegyeket, a kenyeret és a bort JAKAB FERKŐ ZSOLT presbiter atyafi és kedves családja adományozta, amiért Isten áldását kérjük életükre, szolgálatukra.

 

Petőfi Sándor

FEKETE KENYÉR

Miért aggódol, lelkem jó anyám,

Hogy kenyeretek barna, e miatt?

Hisz meglehet: ha nincs idehaza,

Tán fehérebb kenyérrel él itt fiad.

De semmi az, csak add elém, anyám ,

Bármilyen barna is az a kenyér.

Itthon sokkal jobb ízű énnekem 

A fekete, mint máshol a fehér.

 

 

 

SZEPTEMBER

(Földanya hava)

Gyermekeink számára e hónap első hete  a BIBLIAHÉT keretén belül tartogatott ismeret- és élményszerzést , sok játékot az együttlét örömében, mely eseménynek  otthont adója a szomszédos MÁKÓFALVA-i REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG volt.


KÁNYÁDI SÁNDOR

JÖN AZ ŐSZ

Jön immár az ismerős

Szél lábú deres ősz.

Sepreget, kotorász,

Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,

Krumplit ás, szüretel.

Sóhajtoz nagyokat,

S harapja, 

Kurtítja a hosszú napokat.

15-e közeledtével óvodások, kisiskolások és már haladók készülnek az új tanévre. Hordozzuk imáinkban gyermekeink napi elindulását és bátoritsuk őket , hiszen az ismeretszerzésben kitartó  szorgalmat  jutalom koronázza, a tudás: hatalom.

 

OKTÓBER

 (Magvető hava)

E hónapban indúlt újra a gyermekek számára a vallásórás nevelés és foglalkoztatás,  két csoportba tagoltan. Érdeklődően, lelkesen zárkóztak fel a kisebbek is a már haladók mellé.  Isten legyen mindegyikük lelki meggazdagítója!

11-17-e közt megújult a templom zsindelyfedele és a faluközpontban lévő harangláb tetőzete, mely munkálatra a Kolozsvári Tanácstól nyertünk  pénzsegélyt. Köszönet ezért a felelősségteljes munkavégzésért a Böndi László vállalkozó által vezetett munkacsoportnak .

Szükségesnek tartatott ezzel párhuzamosan a műemlék templom körüli idősbült fák lombtalanítása ill. a megüresedett törzsű fák kivágása .

27-31-a közt bűnbánati istentiszteletre kerül sor  az esti órában a reformáció emléknapján kiszolgáltatott úrvacsoraosztásra  való tekintettel.

REFORMÁCIÓ emlékünnepén úrvacsorázó közösség lehettünk, mely alkalommal az úrasztali jegyeket, a kenyeret és bort BALÁZS  ISTVÁN presbiter testvérünk és családja adományaként köszönettel vettük, Isten áldását kérve életükre.

 

 

NOVEMBER

(Enyészet hava)

Az időjárás még mindig melengető, kicsalogató, kellemes és a favágást is elősegítő.

Az egyházi évnek ún. ünnepes félévét megnyitva, ADVENT első vasárnapján kerestük a csendet  és  a sokféle lárma kizárásával ez áldott csendben töltekezve mindinkább bizonyosságunk volt : Immánuel, velünk az Isten. Ez alkalommal az úrasztali kenyeret és bort JAKAB PISTA MÁRTON és családja adományozta, életükre Isten áldását kérjük.


 

Amikor az ünnep elérkezik...

Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.() Tisztálkodjál belülről és kívülről.Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betükkel.Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.Az ünnep legyen ünnepies. () Mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakitásból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhitat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá testben és lélekben.

( MÁRAI SÁNDOR: Füveskönyv )

 

DECEMBER

(Álom hava)

 

4-én Egyházmegyei Esperesi Vizitációra került sor az egyházközségben. A küldöttség d.e. érkezett, akiket Juhász Klára lelkipásztor fogadott .A közös áhitat ill.reggeli után három év ügyvitelét vették számba Nt.Vincze Minya István lp.-esperes, Magyar Imre lp.-számvevő és Bálint Zoltán lp.- tanácsos .A délutáni órában a Presbitériummal is találkozott, beszélgetett a küldöttség, sétát tett a faluban, templomkertben, műemlék templomban, majd 17 órától gyülekezeti istentiszteleten a hívekkel is találkozott,  akik szép számban voltak jelen. Vallásórás korú gyermekek énekekkel  és szavalatokkal szinezték az együttlétet lelkipásztornő szervezésében, megajándékozva kedves vendégeinket népművészeti ünnepi darabokkal is.

Köszönet sokak támogatásáért, az asszonyok finom főztjéért, az együttlét öröméért. Isten áldja a kis faluközösség életét továbbra is adventi útján !

5-én Mikulás-járás volt a gyermekek körében. A Nagyszakállú batyujában mindenkinek szóló virgács is volt,  mintegy szeretettel teli figyelmeztetésként  év közben elkövetett apróbb-nagyobb csínytevésekre. Emellett örömszerző volt a sok játék és könyv, amik láttán az énekes kedv is megsokszorozódott. 

ADVENT  2., 3. és 4. vasárnapján is istentisztelet keretén belül ünnepi műsorral szolgáltunk a valláórás gyerekek nagycsoportjával, akik nagyon lelkes támogatói és résztvevői voltak e kezdeményezésnek.  Köszönet  Balázs Viviennek, Jakab P. Nórának, Jakab P.Krisztinának és Jakab Anettnek a kitartásukért. 

21-23 -a közt bűnbánati istentiszteletekre került sor  d.u.18 órai kezdettel 

25-én, SZENTESTE egyakarattal voltunk együtt  az ünnepkört nyitó istentiszteleten meghitt közösségben  , nem csupán emlékünnepet ülve, hanem annak alázatával, hogy alkalmassá váljék életünk a testté lett Ige befogadására. Már megszokott módon, lelkipásztor szervezésében ünnephez kapcsolódó tanúlságos történetekkel  -szaloncukor és Betlehem megismerésének története -  egybeszőtt ünnepi műsorra is sor került, amit Angyal-járás követett 1o fős gyermekseregünk örömére.

Istentől áldott ünneplést és  békés együttléteket kívánunk !

Lukács 2, 1o-11

" Ne féljetek, mert íme nagy örömet hírdetek néktek..."

 

Aranyosi Ervin 

MI LENNE, HA ... 

Mi lenne, ha a karácsony a szeretetről szólna?

 Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?  

Mi lenne, ha meggyújtanánk s fénye mást elérne? 

Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne? 

Mi lenne, ha így, közösen őriznénk a lángot,

szeretettel beragyognánk az egész világot?

Az ajándék a szeretet s a kedvesség lenne,

ha világunk karácsonykor újjá is születne?

-

Mi lenne, ha a karácsony sosem érne véget ?

Szeretetben és békében kezdenénk új évet?

Mi lenne, ha megváltoznánk s emberibbé válnánk?

Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?

-

A karácsonyi ünnepkör 3 napján belül délelőttönként 11 órától  és dél után 16 órától  istentiszteleteket tartottunk.

Első nap d.e. istentisztelet keretén belül úrvacsoravételre is lehetőség adatott. E sátoros ünnepen az úrasztali jegyeket UNGVÁRI MÁRTON egyházfi és családja adományozta. Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk!

3o-án évzáró presbiteri gyűlést tartva számbavettük és kiértékeltük  az év minden természetű történéseit , valamint határozatok születtek az új évben történő fontosabb eseményekre vonatkozóan , azoknak gördülékeny lefolyása érdekében.

 

31-én hálaadó istentisztelettel zártuk az eszendőt egy ígéretes, Isten gondviselésében védett új év reményében. 

 

2o16-ban is Bízd Újra Életed Krisztusra!