-2017-

Istentől áldott Új Esztendőt kívánunk

Kedves Olvasóinknak!

 

JANUÁR

(Fergeteg Hava)


" Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. "

(Példabeszédek 3,5)

Január elsején az évnyitó és hálaadó istentiszteleten ezzel a bátorító útravalóval indultunk  az új év mindennapjai felé, kérve erőt is az adandó szükségesek elhordozásához.


22-e a MAGYAR KULTÚRA NAPJA, a HIMNUSZ, mint nemzeti IMádságunk születésnapja. Ünnep. Annak emlékéül tartjuk, hogy KÖLCSEY FERENC 1823-ban e napon véglegesítette Szatmárcsekén a magyar nemzeti imádság kéziratát, eredeti címén: Himnusz a magyar nép zivataros századaiból.

1828 decemberében jelent meg először  , aminek megzenésítésére határidős pályázatot hírdetett meg Bartai Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1844.Febr. 29-én 'húsz arany pályadíjat tűzve ki a legjobb népmelódiáért." ERKEL FERENC írja meg sikeresen a pélyázatot, elnyerve azt. A megzenésített Himnusz 1844.Aug.1o-én szólalt meg először nyílvános népünnepségen, majd ugyanazon év Augusztus. 2o-án éneklik el először a budai Mátyás- templomban.


23-29-e közt az EGYETEMES IMAHÉT világot átfogó programjához zárkóztunk fel, többnyire vendéglelkészek szolgálatának örvendezve.

23- HÉTFŐ- JUHÁSZ KLÁRA ref.lp. NÁDASDARÓC

24- kEDD- KÁROLY KÁROLY ref.lp.,KÖRÖSFŐ

25- SZERDA-  BABOS BARABÁS BERTA ref.lp. MÁKÓFALVA

26- CSÜTÖRTÖK- Dr.NAGY ALPÁR ref.lp., EGERES

27- PÉNTEK - JUHÁSZ KLÁRA ref.lp., NÁDASDARÓC

28- SZOMBAT- JUHÁSZ KLÁRA ref.lp., NÁDASDARÓC

29- VASÁRNAP- BALOGH GYÖNGYI  ref. kórházlelkész, KOLOZSVÁR

Úrvacsorai ágendát mondott JUHÁSZ KLÁRA helybéli lelkipásztor, kántorizált Dr. BALOGH CSABA ref.lp.-teológiai tanár.  A vendégek ellátását áldozatos szeretettel vállalta KOVÁCS GYÖNGYI, JAKAB F. ANNUSKA, BATÓTI HAJNAL és ÚJVÁRI GYÖNGYI , akik életére Isten áldását kérjük.

Köszönjük a hét sok áldását és azt, hogy az imahetet meghatározó páli gondolat nagyon időszerűen sajátunk lehetett , hiszen  az Isten szeretetének szorongatásában formálódhat és teljesedhet is az életünk.

 

FEBRUÁR

(Jégbontó Hava)


A hónap derekán gyűjtést szerveztünk  a bogártelki lelkészkolléga lányának, PATAKI BORÓKÁNAK, aki halaszthatatlan hátgerincműtét előtt áll. Isten segítse és gyógyítsa őt, töretlen hitet és erőt adva mellette álló szüleinek.

 

MÁRCIUS

(Kikelet hava)


12-én megtartottuk a KERESZTYÉN NŐK VILÁGIMANAPJÁT és betekintést nyertünk a Fülöp-szigetek világába, asszonyaik örömeibe és nehézségeibe, ahova a jelképesen felállított óceánjáró hajóval indultunk s érkeztünk. A liturgiai rész és  közös imádság után szeretetvendégséget tartottunk. Köszönet a gyülekezetnek a figyelmességükért, a gyönyörű orchidea virág mellett adott születésnapi ajándékukért. Részemről a levendula-csokrok és bibliajelzők jutottak be az otthonokba mintegy örömszerzésül -sok szeretettel.

18-án általános nagytakarításban vettünk részt, favágás, imaterem, udvar és templomtakarítás eredményével. Bár hideg, esős nap volt, tudtuk s egyre jobban vágytuk már a tavasz érkezését.

21-én, a TAVASZ első napján  napsütötte, jó illatú keddre ébredtünk.

 

Túrmezei Erzsébet

NEKEM AZ ÉLET...

Most a tavasz dalára hallgatok.

Körülölelnek  könnyű illatok:

a föld szaga, az édes sarjadás.

Közel a húsvét, a feltámadás.-

Tavasz bolyong most erdőn, réteken .

Dalol, az életről dalol nekem.

Útjára lenge barkaág hajol.

Az életről, az életről dalol.

-

 

ÁPRILIS

(Szelek hava)


Elsején esküvéssel erősítették meg házassági fogadalmukat GÁSPÁR LEVENTE - BALÁZS és ORBÁN FRUZSINA- MÓNIKA. Az ősi templomban SIMON JÁNOS ref.lp. végezte a szolgálatot. Isten áldja az ifjú pár életét!

2-án, virágvasárnap előtti vasárnapon KONFIRMÁNDUS TALÁLKOZÓ volt az 1990-1999 közt konfirmáltak számára.A 23 meghivottból 12-en voltak jelen az ünnepélyes keretek közt tartott istentiszteleten, amikor a csoport és szeretteik is úrvacsoravételben részesültek.Meglepetés gyanánt az ünnepeltek  vallásóráskorú gyermekei  a lelkipásztor szervezésében és vezetésével  néhény üzenetteljes éneket énekelt el, majd segítkeztek a szegfűszálak átadásában is. Juhász Klára lelkipásztor az ároni áldás emléklapjával ajándékozta meg az ünnepelteket, majd az emlékkép elkészítése után a kultúrotthonban vettek részt az ebéden az együttlét örömében , családtagjaikkal együtt.


8-án ismét házasságkötés alkalmával gyülekeztünk egybe, amikor JAKAB FERKŐ JÁNOS presbiter atyafi  és HATHÁZI EMESE fogadott egymásnak örök hűséget.Az Ige-szolgálatot  MIHÁLY JÁNOS Gyerővásárhelyen szolgáló ref.lp. végezte, az esketést pedig JUHÁSZ KLÁRA helybéli lelkipásztor. Isten gazdag áldását kérjük az új pár közös életútjára!


16-án, HÚSVÉTVASÁRNAP ünnepi istentiszteleten és úrvacsoraosztásban  részesültünk a Krisztus feltámadása örömhírében. A három napos ünnepkörben megmozdult sok egyháztag, mint ahogy a körülölelő természet virágpompába borulása is az ujjálétet hordozza magán.A locsolkodós hagyománynak is eleget tettek a kisebbek, nagyobbak egyaránt. Jó lenne a húsvéti hitben megerősödve élni az ünneptelen hétköznapokon is!

"Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetve általa a Krisztus jézusban jó cselekedetekre. "

/ Ef 2,10 /

 

MÁJUS

(Ígéret hava)


6-án bővült a kis gyülekezet létszáma. A keresztség sákramentumában részesült VARGA JÁNOS és ROZIKA  másodszülött kislánya, BELLA-KATALIN. Isten áldja és őrizze a bővült család életét!


7-én , ANYÁK NAPJÁN az anyaság szépsége és felelőssége került előtérbe , az anyanyelv ápolásával  és továbbadásával összefonódva. A vallásórás gyermekekkel fiúk és lányok szép papírmását készítettük el szives jókívánsággal ellátva ,-édesanyák örömére. Istentisztelet végén a lelkipásztor  édességgel kedveskedett jelenlevő édesanyáknak és nagymamáknak.

Májusban bőséggel áldatta magát a föld, virágzó természetnek , kiskerteknek, mezőnek kedvezve. Az ehhez társuló melegnek ugyanógy örvendezve  zárjuk a tavaszt egy ígéretes nyár reményében.

 

JÚNIUS

(Napisten hava)


Elsején batyus GYERMEKNAPOT tartottunk  a lelkes 13 fős gyermekseregnek, név szerint Balázs Vivien, Hatházi Vivien, Jakab Pali Krisztina , Jakab Pali Dorottya, Jakab Pista Nóra, Soós Ádám, Jakab Anett, Jakab palika, Jakab Ferkő Dávid, Balázs Léta Ábel, Ungvári Rebeka , Varga Blanka és a legkisebbünknek, Bellának .

D.e. 1o órakor a lélek csendjével kezdtük a Lk 18, 15-17 alapján: 'Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tíltsátok el őket tőlem..."

Az udvar rendjében és tágas terében különféle ügyességi játékok, akadályversenyek, trambulinos élmény, utcán pedig  roller-és bicikliverseny váltotta egymást mindenki önfeledt örömére. Hűsűlni és pihenni a napernyőkből készített sátrakban volt  mód, ahol folytatódott a változatosság kedvéért a bibliai-ABC létrehozása. Izgalmas feladat volt a betük mentén min.3 bibliai szót, nevet, fogalmat találni , több esetén többletpontokat szerezve. Jutalom-csoki mindenkinek járt, mi több, könyv, maci, kisautó, lufi és édesség is . Utolsó mozzanatként készítettünk ún. élet-fát, saját kezet lerajzolva törzs  és ágak/korona gyanánt, amit zöld levelekkel díszítettünk  a napi Igét ráírva  kedvenc énekek kezdő sorával. Nagyon ötletes jelmezbemutató is volt, méltán kijárt az elismerés mindenkinek a fotós megörökítéssel.

Köszönet a finom batyus-falatokért az anyukáknak , akik gyermekeik aprólékos élménybeszámolójából értesültek a napnak tartalmas, mégis könnyed, játékos eseményeiről. Isten őrizze és áldja kisszámú gyülekezetünk gyermekeit!


8-án  Nádasdaróc Református Egyházközség volt a házigazdája a Kalotaszegi Egyházmegye évi KÖZGYŰLÉSÉNEK, mely alkalommal szeretettel fogadtuk a 3o gyülekezet lelkipásztorát, gondnokát az egyházmegye sok más tisztségbetöltőivel együtt, szám szerint 77 meghivottat.

A 1o órakor kezdődő istentiszteletet JUHÁSZ KLÁRA helybéli ref. lp. tartotta az 1 Péter 2,5 alapján: "Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá..."

'Nt.Közgyűlés!...időszerű Pünkösd közelmúltjában ugyanúgy fogalmazni: egyakarattal, mert ma, 2017. Júl. 8-án egyakarattal vagyunk jelen az Eme-i Közgyűlésen . Különös öröm, hogy idén éppen itt, a 95 főt számláló Nádasdarócon vagyunk együtt, ahol megállhatunk az Ige felett  -mintegy történelmet író eseménysor részeseként. Egyfelől azért, mert a nap rendeltetését és egyediségét tekintve ehhez hasonló esemény nem volt sem a közel-, sem a távolmúlt 15o évében, másfelől helytálló a gondolat azért is, mert a reformáció 5oo.évében lehet-e valamiért hálásabb az emberi szív, mint azért, mert az egy hitet valló 3o gyülekezet ma egybefonódik közös imádságban, hálával ittlétért, együttlétért, amikor egybecseng 3o gyülekezet képviseletének Istent dicsőitő  zsoltárhangja, amikor egymásra talál sok nyitott szív és tiszta érzés, gondolat...?

Áldott lehetőség ez a nap annak az Úrnak jelenlétében, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, ...aki kiemelt benneteket egy nap erejéig a megszokott környezetetekből, és összekapcsol, mint láncszemeket --s ebben csak az számít, hogy összetartozunk,  ugyanannak a Krisztus-testnek tagjaként számbeli kicsiségtől vagy nagyságtól eltekintve. Mi több, Isten kezében élő kövek lehetünk. Azzá lenni kemény munka-sort kell vállalni: belülről kifele haladó megfaragást, hiszen ha Isten farag minket, kifaragja bennünk a Krisztus-arcot, de azt úgy, hogy ne csak látható  legyen, hanem azért, mert van, hadd tudjuk rendeltetésünket is betölteni általa.
Előbb tehát lenni, aztán tenni -ez a helyes sorrend.

Mivé lenni? Élő kővé.Isten azt akarja, hogy soha ne múljon el eredmény nélkül az istentisztelet. Legyen foganatja az Ige-magvetésnek. Épüljetek Ige által, úrvacsora által, Szentlélek által, és legyetek élő kövek, azaz élő közösség, amelyik boldogan és engedelmesen indúl, érkezik Ura felé. Ez a keresztyén élet szabadsága, hogy önként teheti, mehet hozzá. Majd beépülve az Istennel való kapcsolatba tud rajtunk keresztül  másokat is építeni.

Isten nem díszköveket akar az épületben látni,hanem olyan embereket, akik  használhatóak, kiküldhetőek, szolgálatkészek, engedelmesek és hálásak is. Egym-i Közgyálésünkön számbavesszük a gyülekezetek életét, azok eseményeit és eredményeit. Törekedjünk arra, hogy legyen bármilyen tisztségünk, odaadó, áldozathozó, önzetlen legyen a szolgálatunk.

Az egyház alapja Krisztus. Ő az élő kő, a szegeletkő, akihez járható az út. Soha ne öncéluan, hanem kifele irányultan éljünk általa. Kint, a 4 falon kívül van az ún.tágas tér, ahova helyezi lábainkat. Áldásos mindenki szolgálat benne -lelkészeké, gondnokoké. presbitereké, gyermekeké, ifjaké, nőszövetségé, kántoroké, gondozóké, kertészeké egyaránt -, mert mindenikben magvetés történik Isten dicsőitésére és embertársak számára. Ámen' / elhangzott JUHÁSZ KLÁRA lp. szolgálatában az EME-i Közgyűlésen-2017.Júl.8-án /

A számbavétel után az új szolgatársak - BARTA ISTVÁN (Zsobok), KÁROLY KÁROLY( Körösfő), PÉNTEK ANDRÁS( Kiskapus) és JAKAB MIHÁLY (Bánffyhunyad) -bekebelezésére került sor.

A kinti esős időjárás miatt továbbra is a Gyülekezeti Házban folytatódott a kimerítő  beszámolók, jelentések sora, úgy, mint : nőszövetségi, ifjúsági, katekétikai, presbiteri szövetség és kántorok szövetségének jelentései. Minden végeztével a kultúrotthonban közös ebéden vettünk részt.

Hálás köszönet a gyülekezet férfitagjainak ,akik a helyszínek  alkalmassá tételében vállaltak derekas kitartást, oroszlánrészt. Köszönet a szorgos asszonykezekért, amik a friss házikalács és finom szendvicsek elkészítését vállalták  sok előkészület mentén.

Köszönet a Kalotaszegi Egyházmegyének a kiadási költség-rész  anyagi támogatásáért, valamint Nt. VINCZE MINYA ISTVÁN ref.lp.-esperes személyes adományaiért, segitségéért.

Köszönet a presbiterfeleségeknek a sokféle finom süteményért, amit örömmel  fogyasztottak Kedves vendégeink minden más , Imateremben előkészített csemegével és nem utolsó sorban a bánffíhunyadi "zöld fa" családi vállalkozó NAGY KATALINNAK, aki mindenki megelégedettségére terített s  főzött.

Mivel egyedi együttlét volt, a nádasdaróci gyülekezet nevében Juhász Klára lp. búcsúzáskor bibliajelzőt ajándékozott a vendégeknek, mintegy útravalóként, hogy emlékeztessen szüntelenül az Isten szolgálatában  való, töretlen hitből fakadó helytállásra.

Emlékkönyvi megörökítésekből:" ...mosolygósan   s a tőle megszokott kedvességgel  fogadott , várt minket Juhász Klára egykori évfolyamtársam. Nádasdarócnak kiemelkedő pillanata, hogy egy ilyen nemes rendezvényt megszervezett. A gyülekezet a maga kicsi létével egy élni akaró, élni tudó, építő gyülekezet.Melegszívű és a jövőben megmaradni , szolgálni akaró. Isten áldását kívánom mindenki életére! / MIHÁLY JÁNOS lp,, Gyerővásárhely

Sokat szolgáltam a daróci imateremben és úgy éreztem, hogy ezen az egyházmegyei közgyűlésen jelen kell legyek.Köszönöm , hogy itt lehettem. / PÜSÖK MÁRTON ny. lp.

Nagyon örvendek, hogy életemben először volt alkalmam eljönni Nádasdarócra. Nagyon szép és meghitt környezet, gyönyörű a táj, a falu fekvése.Köszönöm, hogy itt lehettem. Méky tisztelettel: PÉNTEK MELINDA vallástanár, Körösfő

Isten áldja meg a kis közösség szolgálatát!/ BERDE SZILÁRD lp., Mogyorókereke

Drága Klára, minden nagyon szép és jó.Jól érezzük magunkat, látszik, hogy mindenre odafigyeltél. Köszönet mindenért./ BABOS BARABÁS BERTA lp., Mákófalva

Csodálatos ez a szép imaterem! Látszik rajta a törődés./NYESTE CSABA lp. Gyalu

Köszönjük, hogy a történelmi eseménynek részesei lehettünk itt nádasdarócon a Reformáció 5oo.évében. Az Úr áldása legyen veletek! / PATAKI lEVENTElp., Bogártelke, BARTA ISTVÁNlp, Zsobok, PAP ÁKOS lp, Valkó, LUKÁCS ENDRE lp.Szentkirály, PÉNTEK ANDRÁSlp, Kapus...

Kedves Klára, a Kalotaszegi egyházmegye hálával tartozik ezért a csodálatos napért, amitt itt átélhettünk Nádasdarócon a 2017-es Közgyűlésünk alkalmával.Teljes tisztelettel és köszönettel: VINCZE M. ISTVÁN esperes, Nyárszó

Ismét jó volt a szomszédban lenni. Kis gyülekezet, nagy erő!/ dr. NAGY ALPÁR lp., Egeres


15-18: Az EAST-WEST EURÓPAI HÁLÓZAT c projekt zárórendezvénye kovácsolta össze a 9 ország képviseletét a nógrád megyei NŐTINCS községben  és BALASSAGYARMATON,  valamint a felvidéki KÉKKŐ várban megannyi változatos program élményszerzésével.

Köszönet az együttmunkálkodásért és a tanulmányi utakon, találkozókon való részvételért, szép emlékekkel való gazdagodásért!

Projektzáró dokumentáció

 (A szöveg kattintással nagyítható és olvasható.)

 

                                              

                                                                       x

29-én  a 3. KALOTASZEGI GYERMEKNAPON vettünk részt Mákófalván egy áldásos és építő délelőttön, amikor 5 csoportban, bibliai témákra építve kapcsolódtunk be a történetekbe Jézus jelenlétében az erősödés és félelmek eloszlatása céljából. Volt sok játék, kézműves munka, íjászat, végül a megvendégelés: mindenki kedvence  - pizza-variációk. Köszönet az együttlétért a hálás gyermekeknek -Dorottyának, Nórinak, Ádámnak, Dávidnak , Ábelnek, Anettnek és Palikának!

JÚLIUS

(Áldás hava)


13-án elhunyt id. UNGVÁRI ISTVÁN egyháztag, aki rövid, de válságos kórházi kezelésen esett át. Hátramaradt szeretteinek Isten akaratában megnyugvó csendes gyászt kívánunk!

 

AUGUSZTUS


(Újkenyér hava)

20-ra:

25-27-e között kerül sor a KÁRPÁT- MEDENCEI DARÓCOK 7. TALÁLKOZÓJÁRA a Szatmár megyei PUSZTADARÓCON.

A programtervezetből:

            

A programok a képekre kattintva nagyíthatók és olvashatók

Legyen építő és áldásos az együttlét három napja!

28-szept.2. közt bűnbánati szolgálatokat tartottunk este 2o órakor az újkenyérre való tekintettel

 

SZEPTEMBER


(Földanya hava)

 

3-án ÚJZSENGE hálaadó istentisztelet keretén belül úrvacsorát osztottunk, köszönjük a felajánlott kenyeret és bort ez alkalommal is.

11-én indultak gyermekeink az új tanévbe, akiknek sok jókedvet, tanulásszomjat kívánunk lelki és szellemi gyarapodásukért

17-én nagy hírtelenséggel támadt szélvihar  mindeneket felkavaró, sok helyütt károkat okozó erejével vonult végig Nádasdarócon is

OKTÓBER

(Magvető hava)

22-én istentisztelet keretén belül jubileumi ünnepi műsorral emlékeztünk a Reformáció 5oo. emlékévében a vallásórás gyermekek bevonásával, úgy mint: BALÁZS VIVIEN-JOHANNA, VINCZE VIVIEN, JAKAB PISTA NÓRA, JAKAB PALI ANETT, JAKAB PISTA KRISZTINA, JAKAB PISTA DOROTTYA, BALÁZS LÉTA ÁBEL, SOÓS NIMRÓD-ÁDÁM, JAKAB FERKŐ DÁVID és JAKAB PALI PÁL.

"Tisztelt nádasdaróci református gyülekezet!  A REFORMÁCIÓ 500-ik emlékévének októberén semmi nem időszerübb, mint a nádasdaróci református gyülekezet 95 tagjának köszöntése -Igével, azzal, ami a reformátor Luthernek és társainak felismerése volt és évszázadokon keresztül meghatározta a protestáns egyházaknak megváltó Urukhoz való viszonyát: " AZ IGAZ EMBER PEDIG HITBŐL ÉL." /Róma 1,17

Apró kis közösség a nádasdaróci, akár egy nagy család, de számbeli megcsappanása, kicsisége  ellenére hitbeli nagyságról tett bizonyságot generációkon keresztül. Elődeitek sokszor kiállták a hitük próbáját, templomukhoz való ragaszkodásuknak és szeretetüknek próbáját, amiben példás ősök voltak ők évszázadokon keresztül.

'Az erdélyi lélekhez az út a templomajtón át vezet' -hangsúlyozta Ravasz László egykori református lelkész-püspök. Erdélyben, így Kalotaszegen is különös hagyománya volt a templomszeretetnek. Mert túl sok volt a régió számára a kedvezőtlen történelmi fordulat és sokszor maradt magára a nép, elengedhetetlenné vált az oltalom utáni vágy. A templom, Isten háza oltalom és menedékvár, egyben a nyelv megmaradásának is végvára. A 6oo évnél ősibb útmenti kőtemplomotok, az ősi templomfalak gyakran szolgáltak védelméül elődeiteknek külső veszedelmek idején, tatár -és törökdúlások idején.

1541-ben zavar és ellenállás nélkül vonult be a kálvinista protestantizmus Kalotaszegre, megtörtént Nádas-mentének , így Darócnak is a reformációja urastól, papostól, népestől együtt. A reformáció alapelve értelmet nyert itt is: " Az Isten Lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják."/Jn4 /Majd az ellenreformációt is kivédték az elődök, a templom pedig rendeltetését betöltve volt színtere megannyi egyháztag megkeresztelésének, konfirmálásának, a ti házasságkötéseteknek és szeretteitektől való búcsúvételeteknek is.

2000-ben, idejövetelemkor 115 egyháztagot számlált a közösség. Ma, 2017-ben 95 tagot. A számok mindig izgalmasak és beszédesek is. A 95 egybeesése a reformáció jubileumi emlékévében egy nagy bátorítás arra, hogy ti, a jelenben élők érezzétek felelősségét és súlyát annak, ami a ti részetek abban a folyamatban, ami láncszemként kapaszkodik össze, múltat, jelent és jövőt áthatóan.Hiszen örökségül kaptátok templomotokat avégre, hogy egy hitet vallókként, egyakarattal betöltsétek  és lélekben épüljetek benne, mi több, gondolt viseljetek rá, vigyázva, mert a ti feladatotok átruházni a jövőbelieknek, gyermekeiteknek, unokáitoknak -ugyanúgy példás, bátor, öntudatos hittel és jellemmel. Érezzétek mindennek súlyát!

Ami ott, 1517. OKt.31-én történt a németországi Wittenberg városában, amikor LUTHER MÁRTON róm.kat.pap szent elhatározással bátorkodott kifüggeszteni a 97 tételét, tíltakozás volt a középkori egyház sötétségei ellen, különösen a búcsúcéduláknak pénzen megvásárolható üdvösségszerző félrevezetései ellen. Ma csak úgy nyer értelmet az ünneplésünk, az emlékezés, ha a mára vonatkozó üzenetet nagyon komolyan vesszük: tíltakozni kell minden mai, jelenbeli sötétség ellen, ami az elme, vagy a cselekedetek sötétsége nevén nevezhető meg, maga után romboló, egységet bontó nyomokat hagyva.Nem szabad hasonlónak megtörténnie! Lelki növekedésre hivatott ez a közösség ! Lelki növekedés pedig egyedül Isten szava által történhet, ehhez adatott az Ige s a biblia mint lelki eledel napi használata. Enélkül hiábavaló minden közösségi lét, enélkül csak deformálások sora halmozódik egyénekben, családokban. Nem szabad ennek így lennie! Ellenkezőleg, a 'semper reformanda', azaz szüntelen megújulást kell kérni, akarni, megélni, de ennek feltétele van : vissza kell térni a forráshoz, a kútfőhöz, a Bibliához , az Igéhez, magához Istenhez alázattal és engedelmesen, naponta összeadva az erőt , tudást, szándékot a jó ügyek szolgálatához.

Nem marad más, mint hálát adni az eltelt 5oo évért és kérni újabb éveket, megragadva a pillanat, az örök most örömét, keresztyén értékrenddel élve meg azt -függetlenül a létszámtól, de soha nem függetlenítve az élet Urától! Isten velünk volt eddig is, ígéri jelenvalóságát továbbra is. Bátorítson az egykori reformátori Ige, ami Szent István királynak és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek is jelmondatává lett: "HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK?"  / Róma 8,31Boldog évfordulót Nádasdaróc református híveinek! Isten áldja Nádasdaróc református gyülekezetét!

       -elhangzott 2017.okt.22-én JUHÁSZ KLÁRA református lelkipásztor ünnepi köszöntőjében, NÁDASDARÓC- Gyülekezeti Ház

A JUBILEUMI MŰSOR TARTALMÁBÓL

 1. Luther Márton születése, tanúlmányai

 2. Luther éetének sorsfordulója

 3. A reformáció kialakulásánal előtörténete

 4. Reformációi fogalomtár

 5. A búcsúcédulákról

 6. A lutheri reformáció győzelme

 7. Philipp Melanchton oktatási reformja

 8. Kálvin János  élete és munkássága

 9. Reformáció Magyarországon és Erdélyben/17.sz

10. Reformációi emlékkönyv megnyitása

11. Mini bibliakiállitás

12. Kálvin-idézetes ajándéklapok átadása a híveknek

13. Szeretetvendégség, tortaszelés


26-28-a közt bűnbánati istentiszteletet tartunk este 19 órától


29-én reformáció ünnepén istentisztelet keretén belül kiszolgáljuk az úrasztali jegyeket. Szeretettel hívjuk kedves mindannyiukat az Ige és úrvacsora közösségébe.


31-én reformációi jubileumi gálaestre kerül sor a Kolozsvári Magyar Színházban, ahol Juhász Klára református lelkipásztor képviseli Nádasdaróc gyülekezetét.